woensdag 18 april 2018

Gelezen in TERTIO van 4 april 2018: Onversneden evangelisch

Uit een Standpunt van Sylvie Walraevens

De maatschappelijke en politieke draagkracht van het christendom is verwaterd. We hebben van het christendom een softe boodschap gemaakt en dat is nefast voor zijn aantrekkelijkheid. Jezus was geen brave ziel, maar een schenenschopper, een rebel, een luis in de pels. Hij voerde het debat met uitdagende woorden en daden. Hij had lak aan formaliteit en schijnheiligheid. Jezus was radicaal maar nooit extremistisch: vanuit zijn scherpe boodschap trad hij steeds in dialoog.

Kunnen we politiek iets aanvangen met die boodschap? Het christendom heeft op de meeste maatschappelijke thema’s een klare kijk: ecologie, vrede en oorlog, migratie en samenleven, dood en leven, zorg en onderwijs. Met zijn uitgesproken mens- en wereldbeeld en een sterk ethisch appel is het christendom – en bij uitbreiding elke religie – per definitie politiek: het heeft een visie voor de polis, het samenleven in gemeenschap.

Maar hoe zit het met de christendemocratie? Kan en moet zij nog refereren aan het christelijke gedachtegoed? Zeker, en wel op deze manier: niet als “katholieke” partij die kerk en politiek verbindt, maar als vertolker van de uiterst actuele evangelische stem. De christendemocraten verwijzen naar het christendom als hun traditie, maar hun bekentenis mag best wat meer om het lijf hebben dan een obligaat respect voor de oude roots. Laat hen met trots verwijzen naar het actuele en rebelse karakter van de christelijke kijk en met overtuiging een tegenverhaal brengen voor verdraagzaamheid en diversiteit, tegen ongebreidelde consumptie. Moeten ze daarom aan hun vier G’s (Geborgenheid, Gezin, Gezondheid en Geld) – de CD&V-thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen – de G van Geloof toevoegen? Neen, geloof is op zich geen inzet van verkiezingen. Het christendom moet niet als programmapunt gepropageerd worden. Maar het zou wel van branie getuigen de christelijke visie expliciet het bindmiddel van het christendemocratische beleid te noemen. Christelijk in onversneden evangelische zin dan.