woensdag 11 april 2018

Charles neemt videoboodschap op voor vervolgde christenen

Uit de Nieuwsbrief van 30 maart van BLAUW BLOED, royaltyprogramma van de Nederlandse Publieke Omroep, met aandacht voor vorstenhuizen van Europa, de Oranjes, de staatsbezoeken, bijzondere koninklijke sieraden, royaltymode en het laatste koninklijke nieuws.

Prins Charles heeft een videoboodschap opgenomen waarin hij de moed van vervolgde christenen eert: “Ik wil met Pasen de standvastigheid eren van hen die vanwege hun geloof worden vervolgd omdat zij trouw blijven aan de ware essentie van hun religie.”

“Met Pasen, als wij terugdenken aan het lijden van Jezus Christus 2000 jaar geleden, denken wij aan de christenen die moeten lijden vanwege hun geloof op vele plekken wereldwijd. Ik wil hen laten weten dat zij zeker niet worden vergeten en dat wij voor hen bidden”, aldus de Britse prins.

Ontmoeting met kerkelijke leiders

De boodschap die op Goede Vrijdag werd verspreid, komt voort uit een ontmoeting die prins Charles heeft gehad met kerkelijke leiders uit het Midden-Oosten, onder wie de paus van de Koptische kerk. Charles spreekt over de gelovigen die de kracht hebben om te bidden voor hun vervolgers en “net als Jezus de vijand vergeven”. Het liefhebben van onze naasten is iets waar we met Pasen, volgens prins Charles, in het bijzonder bij stil kunnen staan.

Gelijkenissen tussen Christendom, Jodendom en Islam

Prins Charles spreekt ook over de gelijkenissen tussen het Christendom, het Jodendom en de Islam. “Eeuwenlang leefden de nakomelingen van Abraham naast elkaar als buren en vrienden.” Ook benoemt hij de unieke rol die Maria speelt in zowel de Bijbel als de Koran.