woensdag 25 april 2018

Weggeefkast KVLV

Week 2018-17 - Weggeefkast KVLV 20180001

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Een uur van mijn leven

Menslievendheid is gegrond in het feit dat de arme een mens is zoals wij. Liefde is gegrond in het geloof in de aanwezigheid van Christus in de arme. De oude Adam erkent in de ander ‘been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees’. De nieuwe Adam kent het mysterie van de arme: ‘Ik was hongerig, ziek, gevangen… Alles wat je hebt gedaan (of niet), dat heb je voor mij gedaan’ (cf Mt 25). Een kerk worden voor armen is in de eerste plaats luisteren. Tijd geven aan iemand is veel lastiger dan hem geld geven. Het is een groter bewijs van zelfonthechting. 20 euro geven is me onthechten van iets wat uit mijn portemonnee komt. Een uur van mijn leven geven, is iets schenken van mijn ‘duur’, van mijn wezen zelf. Er zouden in onze kerk evenveel luisterpalen moeten staan als er praatpalen langs de autowegen staan. Er is geen betere manier om lief te hebben en weg te kijken van je eigen zelf dan naar een ander te luisteren. Al luisterend ben je niet bij machte te domineren.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)

woensdag 18 april 2018

Gelezen in TERTIO van 4 april 2018: Onversneden evangelisch

Uit een Standpunt van Sylvie Walraevens

De maatschappelijke en politieke draagkracht van het christendom is verwaterd. We hebben van het christendom een softe boodschap gemaakt en dat is nefast voor zijn aantrekkelijkheid. Jezus was geen brave ziel, maar een schenenschopper, een rebel, een luis in de pels. Hij voerde het debat met uitdagende woorden en daden. Hij had lak aan formaliteit en schijnheiligheid. Jezus was radicaal maar nooit extremistisch: vanuit zijn scherpe boodschap trad hij steeds in dialoog.

Kunnen we politiek iets aanvangen met die boodschap? Het christendom heeft op de meeste maatschappelijke thema’s een klare kijk: ecologie, vrede en oorlog, migratie en samenleven, dood en leven, zorg en onderwijs. Met zijn uitgesproken mens- en wereldbeeld en een sterk ethisch appel is het christendom – en bij uitbreiding elke religie – per definitie politiek: het heeft een visie voor de polis, het samenleven in gemeenschap.

Maar hoe zit het met de christendemocratie? Kan en moet zij nog refereren aan het christelijke gedachtegoed? Zeker, en wel op deze manier: niet als “katholieke” partij die kerk en politiek verbindt, maar als vertolker van de uiterst actuele evangelische stem. De christendemocraten verwijzen naar het christendom als hun traditie, maar hun bekentenis mag best wat meer om het lijf hebben dan een obligaat respect voor de oude roots. Laat hen met trots verwijzen naar het actuele en rebelse karakter van de christelijke kijk en met overtuiging een tegenverhaal brengen voor verdraagzaamheid en diversiteit, tegen ongebreidelde consumptie. Moeten ze daarom aan hun vier G’s (Geborgenheid, Gezin, Gezondheid en Geld) – de CD&V-thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen – de G van Geloof toevoegen? Neen, geloof is op zich geen inzet van verkiezingen. Het christendom moet niet als programmapunt gepropageerd worden. Maar het zou wel van branie getuigen de christelijke visie expliciet het bindmiddel van het christendemocratische beleid te noemen. Christelijk in onversneden evangelische zin dan.

Paasviering 2018 in Korbeek-Dijle

Week 2018-16 - 002Week 2018-16 - 003Week 2018-16 - 007Week 2018-16 - 010

Het koor begon de eucharistieviering, voorgegaan door pater Daniel Taillieu, met het mooie intredelied:

Kondig het aan, de Heer is verrezen, zeg aan de wereld dat Jezus leeft.

Dit is de weg die Hij heeft gewezen, dit is de waarheid die Hij geeft.

Dit is het leven voor alle eeuwen! Alleluja! Christus leeft.

Vóór de mis (misschien wat te vroeg voor vele kleintjes?) was er naar goede traditie eierenraap en na de mis paasontbijt aangeboden door de Parochie, de Landelijke Gilde en Kinderonthaal.

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: De mythe van de onschuld

Een van de grote pathologieën van niet-gelovigen is de mythe van de onschuld. Dat is niet de visie van de bijbel. De gelovige zegt dat de mens goed is, maar daarbij ook gekwetst, gekneusd door de zondeval. Een mensbeeld waaruit de idee van schuld en vergeving verdwenen is, is niet meer christelijk. We mogen zonde en schuld niet teveel benadrukken, maar nu heerst vaak de waan dat wij bijna volmaakt zijn, en dat wat misgaat ‘zeker niet onze schuld is’. Uit zogenaamd respect niets zeggen over falen en allerlei technieken gebruiken die eigenlijk niet verlossen, brengt de mensheid niets bij. Begrip tonen en mild zijn is niet hetzelfde als je excuseren. Je mag mensen niet op hun fouten fixeren, maar je moet ze wel bewust maken van hun fouten en de weg van de vergeving aanwijzen. Dat brengt vreugde en gezond verstand in je menszijn.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)

woensdag 11 april 2018

Charles neemt videoboodschap op voor vervolgde christenen

Uit de Nieuwsbrief van 30 maart van BLAUW BLOED, royaltyprogramma van de Nederlandse Publieke Omroep, met aandacht voor vorstenhuizen van Europa, de Oranjes, de staatsbezoeken, bijzondere koninklijke sieraden, royaltymode en het laatste koninklijke nieuws.

Prins Charles heeft een videoboodschap opgenomen waarin hij de moed van vervolgde christenen eert: “Ik wil met Pasen de standvastigheid eren van hen die vanwege hun geloof worden vervolgd omdat zij trouw blijven aan de ware essentie van hun religie.”

“Met Pasen, als wij terugdenken aan het lijden van Jezus Christus 2000 jaar geleden, denken wij aan de christenen die moeten lijden vanwege hun geloof op vele plekken wereldwijd. Ik wil hen laten weten dat zij zeker niet worden vergeten en dat wij voor hen bidden”, aldus de Britse prins.

Ontmoeting met kerkelijke leiders

De boodschap die op Goede Vrijdag werd verspreid, komt voort uit een ontmoeting die prins Charles heeft gehad met kerkelijke leiders uit het Midden-Oosten, onder wie de paus van de Koptische kerk. Charles spreekt over de gelovigen die de kracht hebben om te bidden voor hun vervolgers en “net als Jezus de vijand vergeven”. Het liefhebben van onze naasten is iets waar we met Pasen, volgens prins Charles, in het bijzonder bij stil kunnen staan.

Gelijkenissen tussen Christendom, Jodendom en Islam

Prins Charles spreekt ook over de gelijkenissen tussen het Christendom, het Jodendom en de Islam. “Eeuwenlang leefden de nakomelingen van Abraham naast elkaar als buren en vrienden.” Ook benoemt hij de unieke rol die Maria speelt in zowel de Bijbel als de Koran.

Chiro KaDee fiere prijswinnaar

Week 2018-15 - 002

In Kerk & leven van 28 maart laatstleden kwam op de foto’s de prijswinnende foto niet goed tot zijn recht. Hierbij een grotere versie met Lander, de hoofdredacteur van Kerk & leven en de afgevaardigde van Canon.

Gelezen in TERTIO van 28 maart 2018

Quote: “Arnaud sprak graag over zijn bekering.”

Volgens pater en geestelijk begeleider Jean-Baptiste uit de abdij van Lagrasse kan de heroïsche daad van luitenant-kolonel Arnaud Beltrame tijdens de aanslag in Trèbes alleen maar verklaard worden vanuit zijn christelijke geloof (La Croix, 25/3).

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: De macht van de dood

In ieders leven is het wel eens Goede Vrijdag. Niemand blijft ervan gespaard: onze ouders sterven, een kind, een vriend… En we rouwen, zoals de vrouwen. De eerste troost bieden de dagelijkse bezigheden. Er komt zoveel kijken bij een begrafenis! We denken dat we de steen niet kunnen wegrollen: de steen van de dood is veel te zwaar. We hebben alleen ons geloof: dat brengt ons in een andere wereld, de wereld van God. Hij rolt de steen weg en zegt als we bij een graf komen: ‘Hier is leven, geen dood.’ Ook nu zit er in al de graven van onze geliefden een man in het wit. Niet meer de engel, maar de kerk en haar priester. Ze zeggen: ‘Zoek je je dode? Hij is niet hier, hij leeft!’ Zo machtig is God, dat hij zijn Zoon heeft opgewekt uit de dood. En ook ons en onze geliefden zal God onze Vader doen verrijzen. Wat Jezus overkomen is, overkomt ook onze doden. De dood heeft niet het laatste woord! Maar is dat niet moeilijk te geloven zul je misschien zeggen. Ja, de vrouwen liepen ook weg, ze waren ontdaan. Ze hadden tijd nodig en ook de steun van de apostelen om te geloven. De boodschap van de verrijzenis heeft tijd nodig om in ons door te dringen. Want de steen van de dood is zwaar… Ook wij hebben in ons leven tijd nodig om tot geloof te komen in de prediking van de kerk. Daarom doe ik het steeds opnieuw. Het is in onze tijd té stil rond het verrijzenisgeloof geworden. En toch is het zo: we zijn door het doopsel met Christus aaneengegroeid tot één enkele plant. Kijk naar Christus, naar wat er met hem is gebeurd: hij leeft! En kijk naar je eigen leven en dat van je geliefden: ook wij zullen eens leven bij God! Dan pas zal het voor ons helemaal Pasen zijn.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)

woensdag 4 april 2018

Gelezen in TERTIO van 21 maart 2018

Week 2018-14 - Tertio Paasdoop 20180001

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: De zachte kracht van liefde

Het kwaad kon slechts overwonnen worden door een mens die lijdt uit liefde: de lijdende Dienaar. De enige die voor altijd kan genezen, die kan afdalen tot in de diepte van het hart, is Jezus in zijn doodsstrijd voor de mensheid. Dit stille lijden, ogenschijnlijk weinig doeltreffend, is geen toegeving aan het geweld. Het is eigenlijk het grootste ‘geweld’, namelijk dat van de liefde. Je kunt het mysterie van het kwaad niet doeltreffend bestrijden behalve met het mysterie van liefde voor God en voor de mensen. En omdat het kwaad gewelddadig is, kan deze liefde niet anders zijn dan lijden en kruis. Alle andere oplossingen hebben wel waarde, maar ze zijn slechts voorlopig. Het laatste woord ligt elders. De helse cirkel van het kwaad en het geweld kan alleen maar doorbroken worden door een rechtvaardige die sterft zonder bitterheid, met een gebaar van vergeving voor hen die hem doden. Dit alles is alleen maar mogelijk omdat hij zich vol vertrouwen overgeeft in de handen van de Vader… Het mysterie van het kwaad schuilt in ons. Maar wees niet bang: er is vooral het mysterie van Jezus, overwinnaar van het kwaad. Door het doopsel en de heilige Geest hebben wij deel aan de zachte kracht van de liefde die zo eigen is aan de lijdende Dienaar. God roept ons om met hem en in hem dienaars te worden, lijdend voor de wereld. Hij vraagt het aan ieder van ons.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)

maandag 2 april 2018

Bedevaart naar Scherpenheuvel 2018

clip_image002

Bedevaart naar Scherpenheuvel

Zoals elk jaar gaat OKRA Korbeek-Dijle ook dit jaar

op bedevaart naar Scherpenheuvel

op maandag 7 mei 2018.

Daarbij is iedereen uitgenodigd,

zowel leden als niet-leden.

Hoe ziet het programma er uit?

Om 12.30 u vertrekken we per auto

aan de kerk van Korbeek-Dijle.

Om 13.30 wonen we de Eucharistie bij in de Mariahal.

Daarna is er vrije tijd.

Om 16.30 u vertrekken we weer huiswaarts.

clip_image004

Deelname is gratis, een fooi voor de chauffeur mag.

Geef wel vóór 1 mei een seintje aan:

Maria Vancampenhout

Tel. 016 47 70 09 of

m.van.campenhout@telenet.be