woensdag 14 maart 2018

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: De aarde in zijn zonnestelsel

Tijdens de vasten wordt er veel over bevrijding gesproken: persoonlijke, collectieve en sociaal-economische… Allerlei pastorale initiatieven worden in dat verband genomen, maar de bijbel komt daarbij weinig ter sprake. Onze vastencampagnes lijken soms op satellieten die hun baan om de zon kwijtgeraakt zijn. Als onze acties niet wortelen in een gelovige lezing van de Schrift, dan zal het Woord Gods ons leven en dat van de maatschappij nooit diepgaand veranderen. Wij gaan er altijd van uit dat wij zelf het heil tot stand brengen! In zijn brief over de tijd na het jubeljaar nodigt paus Joannes Paulus II ons uit om alle activisme te corrigeren en over te schakelen van doen op zijn, om eerst naar God te kijken en deel te hebben aan zijn leven. Het beste middel om de aarde weer in haar zonnestelsel te brengen is haar verbinden met Gods handelen.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)