woensdag 27 december 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons - Wat ik nog zeggen wou (3)

Zoals een golf langzaam uitdeint naar de zee,

waaruit ze ontstaan is, zo ben ik in stilte

teruggekeerd naar de grote zee van Gods liefde,

met op mijn lippen een laatste gebed.

Lieve God, Gij had mij zo lief.

Ik was kind aan huis bij U.

Met twee handen hield Ge mij vast.

Ja, Heer, Gij hebt mij bemind zoals ik was

en met een oneindig geduld bewaard in uw dienst.

Ik was maar een heel klein stukje glas

om uw liefde te weerkaatsen naar de mensen toe.

Een klein stukje glas zo dikwijls

door de sleur van het leven

met stof overdekt en in storm en wind

door slijk besmeurd.

Maar telkens opnieuw hebt Gij het gewassen,

zeventig maal zeven maal gewassen

in de warme regen van uw barmhartigheid

en weer opgenomen in uw zachte zon

om stralender dan ooit terug te keren

in dat eeuwig liefdespel met U en de mensen.

Lieve God,

alles hebt Ge mij gegeven.

Geef me één ding…

een dankbaar hart!

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos