woensdag 11 oktober 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,

Schepper van hemel en aarde

en Vader van alle mensen.

Ik geloof in Jezus,

de mensgeworden liefde van God,

geboren in een stal,

mensen genezend

en over alle wegen heil brengend,

om tenslotte aan een kruis te sterven.

Ik geloof in Jezus, de Verrezene,

die ons zijn Geest zendt

om het aanschijn der aarde te vernieuwen.

Ik geloof in het mystieke lichaam,

waarin alle gelovigen één zijn met Jezus.

Ik geloof in het eeuwig leven,

waar we, geborgen in Gods liefde,

voor altijd gelukkig zullen zijn.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos