woensdag 13 september 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: 50 jaar priester

Ik voel God.

Ik zie God.
Ik hoor God spreken over

Zijn liefde voor mij,

in elke mens,

die zomaar van mij houdt,

in elke bloem,

die zomaar voor mij bloeit,

in elke boom,

die vruchten draagt,

en elke vogel,

die zomaar voor me zingt.

Als ik over de wereld ga

en langs de lente kom,

dan voel ik mij diep bemind

in alles wat groeit en bloeit,

in alles wat leeft en lacht,

in alles wat me elk jaar opnieuw

vanuit de aarde wordt aangereikt

in het paradijselijk wonder van de natuur.

In de goedheid

en de genegenheid van mensen

voel ik zijn liefde voor mij.

God is verliefd en alles is gave.

Elke gave is een woord van God,

waarmee Hij zeggen wil

hoeveel Hij van me houdt.

Kom

en dank met mij de lieve God,

die me met veel geduld

bewaard heeft in Zijn dienst.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos