woensdag 13 september 2017

GELEZEN IN TERTIO van 23 augustus 2017

1 . Quote

“De migratie uit Afrika is nog maar pas begonnen.”

Volgens Toon Dietz, afscheidnemend directeur van het African Studies Centre en professor in Afrikaanse Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit Leiden, is dat een direct gevolg van de bevolkings- en economische groei op het continent (Knack, 23/8).

2 . Er gaapt een kloof tussen de publieke perceptie van de islam in Europa en de dagelijkse realiteit. Dat blijkt uit de Religionsmonitor van de invloedrijke Bertelsmann-Stiftung. “Daarom is het belangrijk met feiten en cijfers te tonen hoe de situatie werkelijk is zodat we de waarnemingen en de publieke debatten zakelijker kunnen aanpakken”, zegt onderzoeksleidster Yasemin El-Menouar. De studie toont onder meer aan dat de 4,7 miljoen moslims in Duitsland overwegend goed geïntegreerd zijn.

3 . De beslissing van Braziliaans president Michel Temer een deel van het beschermde Amazonewoud vrij te geven voor de mijnbouw stuit op onbegrip bij de plaatselijke kerk. “Het gedrag van de president is ongehoord”, vindt aartsbisschop Flavio Giovenale (Santarém). Samen met burger- en milieubewegingen beraadt de kerk zich over gerechtelijke en politieke stappen. “De kerk wil niet toelaten dat de unieke natuurrijkdom vernietigd wordt en dat de rechten van de oorspronkelijke indianenbevolking met voeten getreden worden.”

4 . Het Vaticaan bevestigt de geruchten dat paus Franciscus tussen 27 november en 2 december naar Myanmar en Bangladesh reist. De trip wordt al zijn derde naar Azië sinds hij vier jaar geleden aantrad. De overgrote meerderheid in Myanmar is boeddhist. Het land telt zowat 700.000 katholieken. In Bangladesh is 90 procent moslim. Daar zijn een kleine 500.000 katholieken. (Geert De Cubber)

5 . Waarover LEF-pleidooi echt gaat

Uit een artikel van Herman De Dijn, filosoof en auteur.

Bij discussies over het vak Levensbeschouwing, ethiek en filosofie (LEF) gaat het niet over een technische of organisatorische kwestie. Het gaat fundamenteel over een discussie over wat opvoeding inhoudt in een reële, seculiere, ook door religieuze diversiteit gekenmerkte samenleving. Het LEF-pleidooi doet zich voor als een puur redelijk pleidooi; in feite is het sterk ideologisch geladen, betoogt Herman De Dijn.

Met de regelmaat van een klok komt in de media het pleidooi aan bod voor een door de staat in alle scholen verplicht te stellen nieuw vak Levensbeschouwing, ethiek en filosofie (LEF). Dat was zelfs in de vakantieperiode niet anders. Dat vak beoogt kennisoverdracht, op een verondersteld onafhankelijke en objectieve manier, over de voornaamste religies en levensbeschouwingen, waarbij ook de atheïstische kritiek op religie aan bod moet komen. De invoering van LEF in het nationale curriculum, ook van gesubsidieerde katholieke en andere vrije scholen, zou gepaard moeten gaan met het facultatief maken van de godsdienstles.

Filosoof Tariq Modood (Universiteit Bristol) ziet godsdienst als ‘publiek goed’.

De achtergrondvisie van Modood is heel anders dan die van de voorstanders van LEF. Allereerst ziet hij religie en (etnisch-)religieuze diversiteit niet louter als lastposten die zoveel mogelijk onder controle gehouden en naar de privésfeer verbannen moeten worden. Integendeel, religies zijn een feitelijk onontkoombaar onderdeel van de publieke ruimte, ook in de seculiere staat. Zij kunnen en moeten gezien worden als “een publiek goed” in dienst van (sommige) burgers en van de staatsgemeenschap in haar geheel – naast andere publieke goederen als sport, media en dergelijke.