woensdag 27 september 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: God, mijn oase – deel 1

Ik heb altijd de indruk gehad, dat het Iemand anders

was die mij bewoog. Ik was van goede wil en had

op zekere dag alles gegeven, zonder goed te weten,

wat het allemaal inhield. God heeft me toen ernstig

genomen en me dikwijls tegen mijn zin gevoerd langs

wegen vol risico, om dingen te doen en vol te houden,

die me te zwaar waren en die ik liever aan anderen

had gelaten. Ik werd geconfronteerd met mijn grote

zwakheid en diepe armoede en heel mijn priesterleven

lang voelde ik mijn fundamentele onmacht. Ik hoorde

altijd diep in mij die woorden van Jezus: ‘Zonder Mij

kunt ge niets.’ Dat was ook zo.

Ik weet nu dat wat ik in mijn leven ten goede gedaan

heb, God gedaan heeft in mij, ondanks mezelf. Hij gaf

me een moeder in de persoon van Maria, de moeder

van Jezus, die ik vooral vereerde als de ‘Maagd der

Armen’. Elk initiatief van BzN heb ik te Banneux in haar

handen gelegd. Hij gaf me een man uit de duizend,

Montfort, de stichter van onze congregatie, en dan

broeder Isidoor, de eenvoudigste van alle eenvoudige

broeders. Daarbij gaf God me in de loop der jaren

zoveel liefde, zoveel vrede en zoveel vreugde, dat ik

alleen maar dankbaar kan zijn. Nu weet ik zeker dat

God met kromme lijnen recht kan schrijven.

‘God, mijn oase’, schreef ik ooit. Maar hoe dikwijls en

hoe diep ik God ook ervaren heb als een oase, waar ik

thuis kon komen en echte geborgenheid vinden, toch

kwamen er ook vele woestijndagen. Echte oase-dagen

waren eerder zeldzaam. Eigenlijk leef je in deze wereld

als in een woestijn. De leegte, de dorheid, de droogte

in jezelf en om je heen. De verlatenheid. God laat

je soms een tijd lang los, overgeleverd aan je klein-

menselijkheid en grenzeloze onmacht. De schrale

woestijnwinden trekken dan over je heen. Je wil ergens

thuiskomen en geborgenheid vinden. Maar God is

nergens meer. Toch moet je dan blijven geloven en met

lege handen grijpen naar de ongrijpbare God. Je moet

blijven bidden om levend water en om de weg naar de

bron. Dat is tegen stroom in. Dan komt weer de dag

dat God je wegroept uit de woestijn en je laat genieten

van de wonderen in zijn tuin, de gaven van zijn hart,

de vruchten van zijn Geest. Hij vraagt alleen om kleine

waterdragers in deze grote wereldwoestijn.

Och, zo dikwijls, vooral in de mooie momenten van

mijn leven, heb ik God ervaren als een echte oase. Ik

vond levend water en diepe geborgenheid. Ik voelde

me dan veilig en heel gelukkig.

Priesters zijn geen buitenwereldse, onnatuurlijke

wezens, die gedesacraliseerd en ontmythologiseerd

moeten worden, alsof het heilige voorwerpen zijn.

Priesters zijn 100% mens met alle beperktheden,

zwakheden, fouten en zonden. De priester is een van

de vele doodgewone mensen, niet speciaal gebakken

met uitzonderlijke ingrediënten. Hij draagt geen

aureool en is niet de beste, niet de deugdzaamste en

de meest onkreukbare. Hij is geen held, geen heilige,

geen geleerde, geen machtige en geen rijke.

(vervolg volgende week)

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

Straatfeest in de Ruwaal 2017

Week 2017-39 - 002Week 2017-39 - 003Week 2017-39 - 007Week 2017-39 - 010

Op zaterdag 16 september 2017 vierden de bewoners van “den Drawool” en omgeving weer feest. Een aangenaam zonnetje, heerlijke drankjes en warme en koude lekkernijen zorgden voor de feestelijke sfeer.

woensdag 20 september 2017

Breughelfestijn 2017

Week 2017-38 - Breughelfestijn 20170001

GELEZEN IN TERTIO van 6 september 2017

1 . In tijden van extremisme, uitsluiting, polarisering en veranderingen in het leefmilieu van de mens verdedigt de vrijzinnig humanistische gemeenschap het vak niet-confessionele zedenleer in het officieel onderwijs, tegen de tendensen in om de levensbeschouwelijke vakken af te schaffen of te vervangen door een vager vak burgerschap of filosofie.

2 . “De samenleving weet dat haar toekomst samenvalt met de toekomst van de jongeren. Alleen wat de school nu doet in het klein, kan de samenleving later doen in het groot”, schrijft Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en referent voor onderwijs, in een brief bij het begin van het schooljaar. Voor het katholiek onderwijs wijst hij op Jezus en het evangelie als kompas. “Als eindterm voor het katholiek onderwijs kan dat tellen!” Ook zijn Gentse collega Luc Van Looy richt zich per brief tot onderwijsmensen. Hij moedigt hen aan vreugdebrengers en mensen van hoop te zijn.

3 . Op vrijdag 1 september overlijdt op 85-jarige leeftijd Cormac Murphy-O’Connor, van 2000 tot 2009 aartsbisschop van Westminster en sterkhouder van de katholieke kerk in Engeland en Wales,. Hij werd in 2001 kardinaal gecreëerd in hetzelfde consistorie als Jorge Mario Bergoglio – de huidige paus – en behoorde net als kardinaal Godfried Danneels tot een netwerk van Europese kerkleiders – de “maffiagroep” van Sankt Gallen, dixit Danneels – die noodzakelijke hervormingen in de kerk voorstond.

4 . Uit kerkelijke hoek wordt positief gereageerd op de eerste gemeenschappelijke verklaring van orthodoxe rabbijnen over het christendom. De Europese conferentie van rabbijnen, de Rabbinical Council of America en het Israëlische opperrabinaat zetten in het document Tussen Jeruzalem en Rome – dat ze op donderdag 31 augustus aan de paus overhandigden – uiteen wat de joodse en christelijke traditie delen en welke theologische verschillen er zijn. De consensus van de drie koepels is “een mijlpaal in de joods-christelijke betrekkingen”. (Emmanuel Van Lierde)

Phil Bosmans spreekt tot ons: De gemakkelijkste keer is de eerste keer

Priester word je volgens mij eigenlijk verschillende

keren. De gemakkelijkste keer is de eerste keer. Dat

was bij mij op 7 maart 1948. Als het te herbeginnen

was, zou ik het rustig opnieuw doen en met evenveel

stommiteiten als nu.

Wat dat priesterschap betreft, moet je ook niet denken

dat het zo’n wandelen is door het leven. Men kent

zeker ook in het religieuze leven wittebroodsweken,

maar het is toch niet altijd zo eenvoudig.

Ik moet hierbij toch nog iets over mijn moeder

vertellen. Een jaar voor mijn wijding was ze zo ziek dat

de dokters haar opgaven. Nu was zij zo diepgelovig

dat ze toch bleef hopen dat ze mijn wijding en

eerste mis zou kunnen meemaken. Ze heeft zich

inderdaad herpakt en heeft alles kunnen meemaken.

Typerend voor haar waren haar eerste woorden na

mijn priesterwijding: ‘Zijt ge nu echt gelukkig?’ Het

belangrijkste voor haar was gelukkig zijn.

Achteraf, toen ik in Frankrijk was, is ze me daar nog

komen opzoeken op doorreis naar Lourdes. Een jaar

later heb ik in Waterschei nog een missie gepreekt van

zes weken. En bij de sluiting ervan, op Allerheiligen, is

ze gestorven. Haar laatste woorden waren: ‘Ik heb alles

gekregen wat ik gevraagd heb.’

Wie dat kan zeggen is gelukkig geweest.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 13 september 2017

Korbeekkermis 2017

Hierbij enkele beelden van de kermisviering in Korbeek-Dijle op zondag 27 augustus.

De omhaling ten voordele van de werken van pater Free Verpoest in Congo bracht 269,79 € op, waarvoor hartelijk dank.

Op de KVLV-stand bracht de verkoop van kleren aan weggeefprijzen ten voordele van Mama’s depot 45,10 € in kas. De minderbegoeden zullen dankbaar zijn.

Week 2017-37 - 004Week 2017-37 - 011Week 2017-37 - 012Week 2017-37 - 018Week 2017-37 - 027Week 2017-37 - 033Week 2017-37 - 037Week 2017-37 - 039Week 2017-37 - 040

WOS diner 2017

Nieuw impulsproject WOS-Korbeek-Dijle:

Kipushia, nieuw verdelingscentrum voor immune bananen in een achtergebleven gebied

clip_image002Kipushia District helemaal in het zuid-oosten van DR Kongo is langs drie zijden omgeven door Zambia. Het centrum ligt op 97 km van het mijnstadje Sakania. Schaarse bevolking in kleine kernen. Onvruchtbaar zandplateau: Miombo-boomsavanne. Achtergesteld gebied, 1 slechte zandweg vanuit Lubum’, internet en GSM vanuit Lubumbashi (twee dagritten), of sporadisch langs Zambia-netwerk vanaf hoge rots!

Pater Free Verpoest, oud-Chiroproost in K-D is pastoor en grote bezieler in de missiepost Kipushia. In de middelbare school krijgen 200 kinderen les. Zij zijn noodgedwongen intern omdat de afstanden te groot zijn om dagelijks te voet naar huis te gaan. Deze kinderen voeden is een uitdaging. Op missiegronden in de vallei worden groenten, fruit en maniok geteeld. Visvijvers zijn er sinds 2013. Verantwoordelijke is de Salesiaanse E.Z. Victoire.

Dit project wil een boost geven aan dit werk door 450 immune bananenplanten te schenken.

Doel: 1. het dieet van de internen verbeteren, rechtstreeks maar ook onrechtstreeks met organisch afval voor verhoogde viskweek

2. stekken van de immune bananenstruiken; de plantage kan zo uitgroeien tot lokaal distributiecentrum en bijdragen tot de ontwikkeling van dit achtergebleven gebied.

Duurzaamheid: Na input van 450 bananenplanten kan het project verder lopen op de gronden en met personeel van de missie o.l.v. E.Z. Victoire. De distributie kan eventueel inkomsten genereren.

clip_image004

Financiële steun van de Gemeente Bertem laat ons de laatste jaren toe om supplementaire ‘impulsprojecten’ zoals dit van Kipushia op te zetten. Met gemeentelijke steun realiseerden wij ook reeds een impulsproject aan de universiteit van Butembo (DR Kongo) ivm met vermenigvuldiging van immune bananenplanten. Wij hielpen tevens mee aan de bouw van een onderwijsatelier in het ‘Centre des Jeunes’ van Gatenga in Kigali, Rwanda. De gemeente Bertem toont duidelijk zijn appreciatie voor onze projecten!

Maar het is vooral dank zij uw jaarlijkse gulle deelname aan de WOS-Korbeek-Dijle aktiviteiten dat wij in staat zijn de oud-Chiroproosten van K.-D., De Zusters van Huldenberg, Congodorpen en ‘Pro Minoribus Meis’ te steunen en te blijven steunen, nu al zovele jaren… Wij realiseren ons dat de noden immens groot zijn in Afrika. Wij hebben de ambitie om, ondanks alle moeilijke situaties, toch de spreekwoordelijke druppel op de hete plaat te zijn en te blijven. Daarom een vurig pleidooi om u niet in onverschilligheid te laten meeslepen. Blijf ons steunen, koop wafels in het voorjaar en schrijf je NU in voor ons jaarlijks diner op 24 september in de lokalen van Don Bosco te Heverlee.

Wij willen graag je bestelling voor het diner vooraf (vóór maandag 18 september) om je beter te kunnen dienen.

Wij komen je bestelling niet huis aan huis ophalen, maar je kan ze laten noteren bij

Myriam Maginelle Ormendaal 33 016-22 65 29 myriam_maginelle@hotmail.com of bij

Maria Maginelle Nijvelsebaan 80 016-47 18 54 frans.van.neck@telenet.be of bij

Jan Moeyersons Stationsstraat 20 016-47 12 52 wiesgoossens@yahoo.co.uk of bij

Gard Vermeulen Dam 2 016-47 70 62 gard@telenet.be

Kan je niet deelnemen en de andere vrienden ontmoeten? Je kan toch steunen door een overschrijving:

Rekening BE65 7343 4604 6596 van Werkgroep OntwikkelingsSamenwerking te 3060 Korbeek-Dijle.

Wil je daarvoor een bewijs voor belastingvermindering?

Stort dan (minstens 40 €) op rekening BE84 4358 0341 0159 - BIC: KREDBEBB

van VIA Don Bosco, Leopold II-Laan 195, 1080 Brussel

met de vermelding: “Project C B584 Projecten WOS Korbeek-Dijle. Met fiskaal attest.”

Wij kijken uit naar je komst. Bedankt en smakelijk eten.

MAALTIJD W.O.S.

bij de paters van Don Bosco in Oud-Heverlee

zondag 24 september 2017 vanaf 11.30 uur

GELEZEN IN TERTIO van 23 augustus 2017

1 . Quote

“De migratie uit Afrika is nog maar pas begonnen.”

Volgens Toon Dietz, afscheidnemend directeur van het African Studies Centre en professor in Afrikaanse Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit Leiden, is dat een direct gevolg van de bevolkings- en economische groei op het continent (Knack, 23/8).

2 . Er gaapt een kloof tussen de publieke perceptie van de islam in Europa en de dagelijkse realiteit. Dat blijkt uit de Religionsmonitor van de invloedrijke Bertelsmann-Stiftung. “Daarom is het belangrijk met feiten en cijfers te tonen hoe de situatie werkelijk is zodat we de waarnemingen en de publieke debatten zakelijker kunnen aanpakken”, zegt onderzoeksleidster Yasemin El-Menouar. De studie toont onder meer aan dat de 4,7 miljoen moslims in Duitsland overwegend goed geïntegreerd zijn.

3 . De beslissing van Braziliaans president Michel Temer een deel van het beschermde Amazonewoud vrij te geven voor de mijnbouw stuit op onbegrip bij de plaatselijke kerk. “Het gedrag van de president is ongehoord”, vindt aartsbisschop Flavio Giovenale (Santarém). Samen met burger- en milieubewegingen beraadt de kerk zich over gerechtelijke en politieke stappen. “De kerk wil niet toelaten dat de unieke natuurrijkdom vernietigd wordt en dat de rechten van de oorspronkelijke indianenbevolking met voeten getreden worden.”

4 . Het Vaticaan bevestigt de geruchten dat paus Franciscus tussen 27 november en 2 december naar Myanmar en Bangladesh reist. De trip wordt al zijn derde naar Azië sinds hij vier jaar geleden aantrad. De overgrote meerderheid in Myanmar is boeddhist. Het land telt zowat 700.000 katholieken. In Bangladesh is 90 procent moslim. Daar zijn een kleine 500.000 katholieken. (Geert De Cubber)

5 . Waarover LEF-pleidooi echt gaat

Uit een artikel van Herman De Dijn, filosoof en auteur.

Bij discussies over het vak Levensbeschouwing, ethiek en filosofie (LEF) gaat het niet over een technische of organisatorische kwestie. Het gaat fundamenteel over een discussie over wat opvoeding inhoudt in een reële, seculiere, ook door religieuze diversiteit gekenmerkte samenleving. Het LEF-pleidooi doet zich voor als een puur redelijk pleidooi; in feite is het sterk ideologisch geladen, betoogt Herman De Dijn.

Met de regelmaat van een klok komt in de media het pleidooi aan bod voor een door de staat in alle scholen verplicht te stellen nieuw vak Levensbeschouwing, ethiek en filosofie (LEF). Dat was zelfs in de vakantieperiode niet anders. Dat vak beoogt kennisoverdracht, op een verondersteld onafhankelijke en objectieve manier, over de voornaamste religies en levensbeschouwingen, waarbij ook de atheïstische kritiek op religie aan bod moet komen. De invoering van LEF in het nationale curriculum, ook van gesubsidieerde katholieke en andere vrije scholen, zou gepaard moeten gaan met het facultatief maken van de godsdienstles.

Filosoof Tariq Modood (Universiteit Bristol) ziet godsdienst als ‘publiek goed’.

De achtergrondvisie van Modood is heel anders dan die van de voorstanders van LEF. Allereerst ziet hij religie en (etnisch-)religieuze diversiteit niet louter als lastposten die zoveel mogelijk onder controle gehouden en naar de privésfeer verbannen moeten worden. Integendeel, religies zijn een feitelijk onontkoombaar onderdeel van de publieke ruimte, ook in de seculiere staat. Zij kunnen en moeten gezien worden als “een publiek goed” in dienst van (sommige) burgers en van de staatsgemeenschap in haar geheel – naast andere publieke goederen als sport, media en dergelijke.

Phil Bosmans spreekt tot ons: 50 jaar priester

Ik voel God.

Ik zie God.
Ik hoor God spreken over

Zijn liefde voor mij,

in elke mens,

die zomaar van mij houdt,

in elke bloem,

die zomaar voor mij bloeit,

in elke boom,

die vruchten draagt,

en elke vogel,

die zomaar voor me zingt.

Als ik over de wereld ga

en langs de lente kom,

dan voel ik mij diep bemind

in alles wat groeit en bloeit,

in alles wat leeft en lacht,

in alles wat me elk jaar opnieuw

vanuit de aarde wordt aangereikt

in het paradijselijk wonder van de natuur.

In de goedheid

en de genegenheid van mensen

voel ik zijn liefde voor mij.

God is verliefd en alles is gave.

Elke gave is een woord van God,

waarmee Hij zeggen wil

hoeveel Hij van me houdt.

Kom

en dank met mij de lieve God,

die me met veel geduld

bewaard heeft in Zijn dienst.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 6 september 2017

GELEZEN IN TERTIO van 23 augustus 2017

1 . Quote

“Deze vrijzinnig-liberale nieuwlichterij is niet zonder risico.”

Opiniërend hoofdredacteur Bart Eeckhout ziet in het (euthanasie)voorstel over voltooid leven een verwerpelijke, zeer economische efficiëntiekijk binnensluipen (De Morgen, 16/8)

2 . Internationaal wordt verbaasd gereageerd op een tweet van Herman Van Rompuy: “De tijd van Roma locuta, causa finita is al lang voorbij”. De voormalige voorzitter van de Europese Raad is bestuurder bij de organisatie Broeders van Liefde in België. Die lieten onlangs euthanasie in hun psychiatrische instellingen toe. Dat Van Rompuy de Romeinse inmenging hekelt (zie Tertio nr. 913 van 9/8) en daarmee tegelijk niet tegen de optie van euthanasie – onverenigbaar met de katholieke leer – ingaat, wekt verontwaardiging. (Emmanuel Van Lierde)

Phil Bosmans spreekt tot ons: God

We willen God leren kennen, maar dat is onmogelijk.

Je kan God niet kennen, je kan hem wel op het spoor

komen. God maakt zichzelf kenbaar aan mensen

die Hem liefhebben. Sommige theologen geloven

niet meer in God. Dat komt omdat ze God met hun

verstand hebben gezocht. Maar zo kan je Hem niet

vinden. God vindt je met je verstand en je hart samen.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos