woensdag 23 augustus 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: Sterven

Ik ben niet bang om te sterven. Dat wordt mijn derde

geboorte. Het eerste leven is de ontvangenis in de

moederschoot, daar is het goed en warm, daarom

begint een kind te wenen als het op de wereld komt.

Daarna volgt een heel leven dat je wordt gegund, voor

de ene weliswaar wat langer dan voor de andere. En

dan ga je dood. De anderen schreien maar jijzelf lacht,

want jij begint aan een eeuwig leven.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos