woensdag 28 juni 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: Een kruis

Mensen missen tevredenheid. Mijn verlamming draag

ik als een kruis. Maar een kruis dat je draagt, verlies

je onderweg. Als je er tegenaan blijft schoppen, raak

je het nooit kwijt en ligt het je dwars op al je wegen.

Waarom zou ik me laten doen door een verlamde arm,

een gevoelloos been? Ik beweer niet dat ik het nooit

moeilijk heb gehad. Toen ik als jonge priester vol idealen

aan mijn bed gekluisterd was, maakte me dat woedend.

Maar een kruis is ook een plusteken, en dat maakt me

tot op de dag van vandaag een gelukkig mens.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos