woensdag 28 juni 2017

Korbeek Kermis 2017

Beste dorpsgenoten,

Op zondag 27 augustus 2017 vieren we

KORBEEK KERMIS

Op de parking van de parochiale gebouwen nemen we, om 10 uur, deel aan de openluchtmis.

Van 11 uur tot 17 uur verkopen we baby- en kinderkleding/materiaal van het mama’s depot aan zeer lage prijzen.

Bij het mama’s depot worden nuttige artikelen voor mama’s in spe en opgroeiende kinderen samengebracht voor mama’s die het financieel niet breed hebben.

Het mama’s depot kreeg heel wat kleding binnen, in goede staat. Aan ander materiaal is er een tekort.

Vandaar dat we met Korbeek kermis, een selectie van kinderkleding en materiaal gaan verkopen. Het team van het mama’s depot bezorgt ons een aanbod uit hun voorraad en bepaalt ook de prijs die we zullen vragen.

Met de opbrengst van deze verkoop kan het mama’s depot materiaal aankopen voor de inrichting van hun locatie of voor het herstellen van kleding.

Bent u een mama in spe of hebt u jonge kinderen. Of heb je als oma van jonge kleinkinderen graag wat baby- en kindermateriaal in huis. Dan bent u van harte welkom aan onze KVLV-stand op de parking van de parochiale gebouwen.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !!!

Het mama’s depot is een samenwerking tussen het OCMW, de gemeente Bertem en de KVLV-afdelingen van Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal.

Wil u het mama’s depot steunen dan kunt u contact opnemen per mail : mamadepot.cafe@gmail.com

Curieuzeneuzen in Korbeek-Dijle

Ben je een rasechte Korbekenaar ?

Ben je hier jaren geleden komen wonen ?

Of woon je hier maar pas ?

clip_image002

Doe deze zomer mee aan …

Curieuzeneuzen in Korbeek-Dijle

Curieuze neuzen is een zomerzoektocht, al wandelend of per fiets, door Korbeek-Dijle. Iedereen, jong en oud, kan van 1 juli tot en met 26 augustus 2017, deze tocht vrij afleggen.

Een uitgeschreven wegbeschrijving brengt je langs de belangrijkste historische punten, de mooiste plekjes en bekende en minder gekende bezienswaardigheden van Korbeek-Dijle. Je kan de zoektocht in één keer afwerken of in drie kleinere lussen.

Om het een beetje leuker te maken hebben we onderweg in plastiek doosjes twintig meerkeuzevragen gestopt. Met de letters die achter het juiste antwoord staan, moet een zin gevormd worden. Als je wil deelnemen aan het wedstrijdje noteer dan je naam of de naam van je gezin + dag /uur op de lijst in elk doosje. Vul tenslotte nog de juiste antwoordzin in op het inschrijvingsformulier en bezorg het aan Inge Letellier, Ormendaal 30.

Elke deelnemende familie, die de tocht volledig heeft afgelegd, en ten laatste op 27/8 een juiste antwoordzin inlevert, mag tijdens Korbeek Kermis op 27/8 twee gratis drankbonnetjes per gezin afhalen aan de KVLV tent.

De wegbeschrijving en het antwoordformulier kunnen afgehaald worden bij Inge of aangevraagd via mail (ingeletellier@hotmail.com).

We hopen met deze “Curieuzeneuzen” door Korbeek-Dijle een extra uitdaging te geven aan je wandeling of fietstochtje. VEEL SUCCES !

clip_image004

Gelezen in TERTIO van 14 juni 2017

1 . Priesters worden algemeen sterk gewaardeerd. Dat is de conclusie van een exclusieve enquête in opdracht van La Croix onder 2.000 Fransen ouder dan 18 jaar. In iedere leeftijdscategorie vindt zo’n twee derde dat priesters betrouwbaar zijn. Ruim de helft van alle ondervraagden beschouwt hen als noodzakelijk voor de maatschappij en als een gids. Op de vraag of ze een luisterend oor bieden, zegt 83 procent ja. (Frederique Vanneuville / Geert De Kerpel)

2 . Ananoub Guirguis Naeem kan zijn opleiding tandheelkunde afronden met een programma van twee maand aan de Al-Azhar-universiteit van Caïro. Naeem schrijft geschiedenis want hij is een Egyptische kopt en daarmee voor zover bekend de eerste christen ooit die aan de meest vooraanstaande universiteit in de soennitische wereld kan studeren. (Frederique Vanneuville / Geert De Kerpel)

3 . Geloof en secularisatie

Uit een artikel van Frans Vanistendael

In een moderne maatschappij als de onze, waarin wetenschap zich heeft losgemaakt van religie en waarin de doorsnee burger zich bewust is van de belangrijkste ontdekkingen van de wetenschap, bestaat het begin van geloof in de overtuiging dat er buiten en boven de werkelijkheid, die we met de wetenschap kunnen verklaren, er een veel grotere en hogere werkelijkheid bestaat die ons begrip vele malen te boven gaat. In de openbaringsgodsdiensten: het jodendom, het christendom en de islam bestaat het geloof bovendien in de overtuiging dat we als mens die bovenwetenschappelijke werkelijkheid hier op aarde kunnen kennen en beleven door de openbaring van een boodschap, die door de eeuwen heen tot ons is gekomen. In die boodschap wordt die werkelijkheid genoemd als God. Hoe en waarom iedere mens tot die Godovertuiging komt, is voor ieder zijn persoonlijk geloofsavontuur.

Afgezien van een minimum aan materieel comfort zijn het zoeken naar en het vinden van de zin van ons bestaan, als het ware de eindtermen van het menselijk geluk. Als de mensen dat geluk in die zin gevonden hebben, willen ze daar ook uitdrukking aan geven in woorden, daden, ceremonieën en liturgieën en ook in de manier waarop ze hun samenleven organiseren. De zoektocht naar die zin en dat geluk loopt over vele wegen en ook een seculiere maatschappij moet die weg langs het geloof openhouden, omdat de seculiere weg, ook al steunt hij op wetenschap, niet de enige ware weg is, maar gewoon een weg naast anderen om zin en geluk te zoeken en te vinden. Een seculiere maatschappij moet de weg die langs het geloof loopt openhouden en plaats ruimen voor andere sociaal-culturele uitdrukkingen dan degene die steunen op een louter seculier humanisme.

4 . Kunst die tralies wegneemt

Uit een gesprek van Kris Somers met Agnès Rammant-Peeters, kunsthistorica

Art without Bars (Kunst zonder Tralies) tracht mensen na een celstraf opnieuw te integreren in onze maatschappij door het aanbieden van kunstprojecten. “We willen hen aansporen hun creativiteit aan te boren om zo sterker in het leven te staan”, vertelt initiatiefneemster Agnès Rammant-Peeters.

Art without Bars bestaat al sinds de eeuwwisseling. Rammant-Peeters stond aan de wieg van de organisatie: “Als kunsthistorica heb ik gewerkt in musea en in het galeriecircuit. Ik vond dat kunst anno 2000 een beetje de voeling met de realiteit had verloren en vooral een commercieel gegeven was geworden. In de gevangenis vond ik een omgeving waar kunst haar maatschappelijke relevantie kon terugvinden op een plaats waar schoonheid en esthetiek allerminst vanzelfsprekend zijn.”

“Vroeger werkte onze organisatie vooral binnen de gevangenismuren, maar vandaag richten we ons tot ex-gedetineerden en mensen met een alternatieve straf”, legt de kunsthistorica uit. “Het is prachtig te zien hoe de mensen openbloeien wanneer ze in aanraking komen met verschillende kunstvormen. Ik verbaas me er vaak over hoe onze deelnemers de kunstvormen die ze zelf kennen of beheersen binnenbrengen in ons groepswerk. Zo ontstaat een wisselwerking die getuigt van een grote innerlijke rijkdom, ook en vooral wanneer je dat niet meteen verwacht.”

(Agnès Rammant-Peeters is een inwoonster van Korbeek-Dijle)

5 . “Vertrouwvol investeren in onderwijs”

Uit een interview van Frederique Vanneuville met Ides Nicaise

Ides Nicaise (°1955) studeerde economie aan de KU Leuven waar hij nu werkzaam is als onderzoeksleider onderwijs en levenslang leren aan het HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA = Hoger Instituut voor de Arbeid). Hij is tevens hoofddocent onderwijs en samenleving aan de Leuvense Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Hoe kwam u als economist terecht in het onderwijs?

“De maatschappelijke ongelijkheid is compleet aan het ontsporen – zij het in België iets minder dan in de rest van de westerse wereld. Solidariteit en vertrouwen hebben een zware knauw gekregen. De link tussen de verrijking van de rijksten en de verarming van de armen staat het laatste decennium onomstotelijk vast.”

“De toenemende concentratie van vermogen bij een club van superrijken leidt tot machtsmisbruik en manipulatie van de democratie. Van die gevaarlijke mechanismen zien we slechts het topje van de ijsberg, bijvoorbeeld als blijkt dat grote bedrijven gelobbyd hebben om bepaalde wetten te beïnvloeden. Daar zijn krachten aan het werk die je niet meer in de hand hebt. Het onderwijs daarentegen behoudt als beleidsdomein nog voldoende vrijheidsgraden en zit dicht bij de burger: er zijn tienduizenden mensen in tewerkgesteld, alle ouders zijn rechtstreeks betrokken partij, het is nationaal en regionaal geregeld. Onderwijs is beleid op mensenmaat en tegelijk biedt het nog relatief krachtige hefbomen voor herverdeling.”

Onlangs was nog maar eens in het nieuws dat het aantal jongeren in een kwetsbare situatie met 10 procent gestegen is.

“Vlaanderen bevindt zich helemaal vooraan in de Europese onderwijsrace. Ons onderwijs is excellent en daar mogen we zonder meer trots op zijn. Maar ons systeem is ook berucht om zijn ongelijkheid. Tot ergernis van sommigen blijven wij vanuit het HIVA op dat laatste hameren. Schoolloopbanen hangen helaas nog altijd meer af van je sociale afkomst dan van je talenten. Onderzoek van de leercurven van 2 tot 12 jaar leert ons dat zeer intelligente tweejarigen uit kansarme milieus tegen hun twaalfde onder de middenmoot terechtkomen, terwijl zelfs de minst intelligente kinderen uit kansrijke gezinnen tot boven dat gemiddelde evolueren. Er raakt dus nog teveel talent ondergesneeuwd. Dat is een sterk argument om te blijven investeren in gelijke kansen. Rechtvaardigheid en excellentie kunnen hand in hand gaan.”

Waarom is het zo moeilijk de ongelijkheid tegen te gaan?

“Het cultiveren van concurrentie is een eerste oorzaak. De subsidies volgen de leerling en dus voeren onderwijsinstellingen een bikkelharde strijd om leerlingen binnen te halen. Een tweede oorzaak, de zeer vroege oriëntering van kinderen naar algemeen, technisch of beroepsonderwijs, versterkt dat alleen maar. Met een gemeenschappelijk curriculum van 14 of 16 jaar zou je verplicht zijn méér te investeren in de zwakkere leerlingen. De weerstand daartegen is groot omdat velen ervan overtuigd zijn dat minder sterke leerlingen in gemengde klassen het algemene niveau doen dalen. Wetenschappelijk onderzoek leert nochtans dat die angst ongegrond is.”

Phil Bosmans spreekt tot ons: Een kruis

Mensen missen tevredenheid. Mijn verlamming draag

ik als een kruis. Maar een kruis dat je draagt, verlies

je onderweg. Als je er tegenaan blijft schoppen, raak

je het nooit kwijt en ligt het je dwars op al je wegen.

Waarom zou ik me laten doen door een verlamde arm,

een gevoelloos been? Ik beweer niet dat ik het nooit

moeilijk heb gehad. Toen ik als jonge priester vol idealen

aan mijn bed gekluisterd was, maakte me dat woedend.

Maar een kruis is ook een plusteken, en dat maakt me

tot op de dag van vandaag een gelukkig mens.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

dinsdag 27 juni 2017

Agenda bijgewerkt

Bekijk onze bijgewerkte agenda op de agenda-pagina.

Praat jij Afrikaans?–deel 8

Uit het Nieuwsblad van juni 2010.

Het Afrikaans is ontstaan uit de Nederlandse dialecten van de kolonisten die vanaf 1652 naar Zuid-Afrika trokken. Het Afrikaans is voor 6,5 miljoen mensen de eerste taal.

moltrein = metro

rywiel = fiets

perdekrag = paardenkracht

huurmotor = taxi

sokkersokkies = voetbalsokken

sokker = voetbal

stewels = schoenen

sokkerstewels = voetbalschoenen

kaalvoet = blootvoets

Gelezen in TERTIO van 7 juni 2017

Hulpbisschop Leon Lemmens overleden

Uit een artikel van Geert De Kerpel

In de nacht van 1 op 2 juni overleed in Leuven aan de gevolgen van een slepende ziekte Leon Lemmens, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en vicaris-generaal van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Hij werd geboren in 1954 in het Limburgse Boorsem en er tot priester gewijd voor het bisdom Hasselt in 1977. Lemmens behaalde een baccalaureaat in de theologie aan de KU Leuven en erna een doctoraat aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome.

De overleden hulpbisschop is onder meer actief geweest als professor aan en president van het Grootseminarie in Hasselt. In 2004 werd Lemmens benoemd tot rector van het Roemeens College in Rome. Hij was tevens lid van de Bestuursraad van het Katholiek Comité voor de Culturele Samenwerking met de Orthodoxe en Oosterse kerken.

Op 22 februari 2011 benoemde paus Benedictus XVI hem tot titelvoerend bisschop van Municipa en hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en kort erna werd hij in de Nationale Basiliek in Koekelberg tot bisschop gewijd. Binnen de Belgische bisschoppenconferentie was hij onder meer verantwoordelijk voor de pastoraal in de gevangenissen, het overleg met de andere christelijke kerken en de relaties met de moslimgemeenschap.

Leon Lemmens werd amper 63 jaar. Zijn uitvaart had plaats op zaterdag 10 juni om 11 uur in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen.

Bisschop Leon Lemmens zette zich in het bijzonder in voor de vrede, de interreligieuze dialoog en Afrika. Hij reisde in het najaar van 2013 samen met islamitische, joodse en katholieke religieuze leiders naar Marokko. Hij stelde toen: “Zowel joden als moslims zijn vragende partij voor meer samenwerking met de katholieken.”

Phil Bosmans spreekt tot ons: Helpen

Mijn principe was heel eenvoudig: als een mens in nood

is, dan moet je die helpen. Je moet niet beginnen met

veel vragen te stellen, je moet er ook niet nodeloos

anderen bijhalen. Je moet zelf helpen, zolang je kan. En

onmiddellijk. Er gaat zoveel tijd verloren met vergaderen.

De overheid wil het misschien zo – en ik ga daar allemaal

niet te veel kritiek op geven – maar onze instellingen zijn

veel te veel gestructureerd. Om geloofwaardig te zijn

moet je de daad bij het woord voegen.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 14 juni 2017

Met de muzieknoten rond de tafel van Jezus

Op zondag 28 mei 2017 deden zes twaalfjarigen hun Eerste Communie in de kerk van Korbeek-Dijle: Aurore Kister, Finne Vanden Eynde, Loë Kwaspen, Roxanne Van den Bossche, Rune Vanden Eynde en Wibe Gille.

Pater Philip Debruyne was voorganger en Inge Letellier begeleidde de communicantjes voor de achttiende keer op rij.

Als openingsgebed baden alle mensen samen:

Goede Vader,

vandaag komen deze kinderen voor het eerst met

ons meevieren. We heten hen van harte welkom in

ons midden en willen als familie, vrienden of

als parochie zorg voor hen dragen. Mogen wij ook

U vragen om een oogje in het zeil te houden?

In de loop van de viering mocht elk communicantje een muzieknoot aanbrengen op de notenbalk: do staat voor doen, re voor respect, mi voor missie, fa voor familie, sol voor solidariteit, la voor lachen en si voor het sieren van de tafel.

Week 2017-24 - 001_Week 2017-24 - 004_Week 2017-24 - 005Week 2017-24 - 006Week 2017-24 - 008

Praat jij Afrikaans?–deel 7

Uit het Nieuwsblad van juni 2010.

Het Afrikaans is ontstaan uit de Nederlandse dialecten van de kolonisten die vanaf 1652 naar Zuid-Afrika trokken. Het Afrikaans is voor 6,5 miljoen mensen de eerste taal.

beeldradio = televisietoestel

aanbieder = presentator

televisiestasie = tv-zender

uitsaai = uitzenden

skootrekenaar = laptop

rekenaar = pc

tikmasjien = schrijfmachine

selfoon = gsm

brompony = scooter of bromfiets

Gelezen in Tertio van 31 mei 2017

1 . Quote: “Niemand is perfect”

In zijn speech voor Rerum Novarum stelt CM-voorzitter Luc Van Gorp dat onze neoliberale samenleving op het gevaarlijke punt is gekomen dat ze kwetsbaren en profiteurs op één hoop gooit (Nieuwsblad.be, 25/5).

2 . In Cuba worden voor het eerst in zestig jaar gebedshuizen gebouwd, onder meer in Havana en Santiago. Fidel Castro voerde samen met het communisme het atheïsme in als officiële lijn van de natie. Veel religieuze leiders werden vervolgd. Maar “Cuba is nu echt aan het veranderen”, zegt pastoor Ramon Hernandez van Tampa, Florida, een uitgeweken Cubaan. Met zijn parochie zamelde hij fondsen in voor de bouw van een kerk in Sandino. Zowat 70 procent van de Cubanen is katholiek.

3 . Paus Franciscus benoemde Gualtiero Bassetti, aartsbisschop van Perugia, tot voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie. Hij volgt kardinaal Angelo Bagnasco op. Bassetti behoort tot de eerste lichting kardinalen die Franciscus begin 2014 creëerde. Dat was toen een stevige verrassing. Bassetti heeft sinds jaar en dag een uitgesproken aandacht voor armen, werklozen, vreemdelingen en vluchtelingen.

4 . In Brussel wordt op zon- en feestdagen de eucharistie in 22 talen gevierd. Dat geeft Brussels hulpbisschop Jean Kockerols mee in een interview op Bruzz. Kockerols onderstreept dat er blijvend nood is aan bruggen bouwen tussen de vele geloofsgemeenschappen binnen de Brusselse kerk, zowel als met andersdenkenden in de hoofdstad. (Geert De Kerpel)

Kruisdag 2017 in Leefdaal

Op woensdag 24 mei 2017 ging de bedetocht van uit de kerk van Leefdaal langs het linker deel van de Kerkring naar de schuttersweide in de Dreef. Daar werd het meegedragen kruis geplant en werd er kort gebeden. Dan keerden wij terug naar de kerk langs het rechter deel van de Kerkring voor de mis van O.H.Hemelvaart.

Week 2017-24 - 001Week 2017-24 - 003Week 2017-24 - 004

Phil Bosmans spreekt tot ons: De daad bij het woord

Als er iets is wat ik als priester en bezieler van de Bond

hoog in het vaandel heb gevoerd, is het: de daad bij het

woord voegen. Steeds proberen recht te bekomen voor

mensen die ten onrechte onheus behandeld werden,

daarvoor ga ik graag de barricaden op.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 7 juni 2017

Kruisdag 2017 in Bertem

Op dinsdag 23 mei 2017 stapten wij al biddend en zingend van Ons Huis, langs de kerk en de Egenhovenstraat, naar een weide van Victor Putseys even voorbij het Rond Punt waar het meegedragen kruis werd geplant. De fiere teusser Victor Putseys wou daar ook een foto van hem met twee dikbillen in de wei. Op de terugweg hielden wij even halt bij Hendrickx’ kapelletje voor een kort gebed en zang. In de kerk werd dan een eucharistieviering opgedragen door Karlo Tyberghien en de avond werd afgesloten met een wafeltje en koffie of chocomelk in Ons Huis aangeboden door KVLV en Landelijke Gilde.

Week 2017-23 - 012Week 2017-23 - 013Week 2017-23 - 015

Week 2017-24 - 016Week 2017-24 - 018Week 2017-24 - 020

Kruisdag 2017 in Korbeek-Dijle

Op maandag 22 mei 2017 stapten wij al biddend van de kerk naar Ormendaal waar een eucharistieviering gehouden werd op de parking van Camargue.

Week 2017-23 - 001Week 2017-23 - 004Week 2017-23 - 007Week 2017-23 - 009

Share Fair 2017

De Share Fair of Weggeefplein van KVLV-Korbeek-Dijle op 14 mei 2017 op het voorpleintje van de oude pastorie heeft veel mensen plezier kunnen doen. Het was ook een afscheid van de pastorie die binnenkort openbaar verkocht wordt.

Week 2017-23 - 001 (1)Week 2017-23 - 003Week 2017-23 - 005

Praat jij Afrikaans?–deel 6

Uit het Nieuwsblad van juni 2010.

Het Afrikaans is ontstaan uit de Nederlandse dialecten van de kolonisten die vanaf 1652 naar Zuid-Afrika trokken. Het Afrikaans is voor 6,5 miljoen mensen de eerste taal.

bokkie = meisje

tabberd = rok of jurk

skeidsregter = scheidsrechter

lyn = lijn

vlagman = lijnrechter

vierde beampte = vierde official die de trainers langs de lijn in de gaten moet houden

onkant = buitenspel

strafdoel = strafschop

baie goed = erg goed

Phil Bosmans spreekt tot ons: Vitaminen voor het hart

De ‘vitaminen voor het hart’ waren eigenlijk teksten

die ik wekelijks insprak op een antwoordapparaat. We

hadden een toestel met een bandje van precies één

minuut. Eerst vreesde ik dat je op een minuut niets

kunt zeggen. Maar ik ben verrast geworden dat je

integendeel heel veel kunt zeggen, als je tenminste iets

te vertellen hebt.

Ik had de gewoonte om op donderdagavond op te

schrijven wat in mijn hoofd zat. Meestal had dat

verband met iets dat ik die week had meegemaakt. Als

ik de vrijdag wakker werd, was mijn tekst klaar. Ik denk

dat de hersenen ook tijdens de slaap blijven werken.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos