woensdag 10 mei 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: De trap poetsen… En de borstel in de wc…

In het noviciaat kreeg iedereen een werk opgedragen.

En ik moest de trap poetsen, ja.

Ik ging met een emmer water naar boven en ik goot

die emmer water van boven naar beneden, zodat

ook de muur een beetje bespat was. En heel toevallig

kwam de magister – dat is de overste van het noviciaat –

voorbij. Die zag dat. En die was kwaad hé.

Die zegde: ‘Moet ge nu zo een trap poetsen?’

Ik zei: ‘Hoe doet uw moeder dat?’ En hij:

‘Hebt ge dan nooit een trap zien poetsen?’ Ik zeg:

‘Neen, heb ik nooit gezien.’ ‘Hebt ge dat nooit gezien?’,

zegde ie opnieuw. Ik antwoordde: ‘We hadden thuis

geen trap.’ Hij weer: ‘Ge moet een emmer water

pakken, en zo’n handborstel, en dan trap voor trap

afschuren.’

Toen heb ik dat zo gedaan en dan moest ik dat water

weggieten. En toen ik de tweede emmer weggoot, was

er de borstel bij. En die ging mee de wc in. En ik dacht:

als ik dat moet gaan zeggen, dat ik nu ook de borstel

kwijt ben…!

Dan heb ik mijn mouwen opgerold en ben ik daarin

gegaan (in de wc)… totdat ik met twee vingers een paar

haartjes vast had en zo ‘stillekes aan’ de borstel naar

boven kreeg… En ’t was weer opgelost.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos