woensdag 26 april 2017

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Zorg

Zorg is heel nauw verbonden met waarden als samenwerking, liefde en mededogen. Relaties gebaseerd op oprechte zorg zijn belangrijk. Om zich goed te kunnen voelen, moeten mensen vriendelijkheid en zorg ontvangen en moeten ze kunnen praten over verschillende zaken uit hun leven.

Een zorgzame leider is een leider die dient. Dienende leiders verstaan dat het niet genoeg is om gewoon goed te zijn, ze zullen hun ervaring en kennis ook willen uitdragen naar anderen. Persoonlijke groei is niet mogelijk als we niks doen voor de anderen of voor de wereld.

(Belén Romero, Venezuela)

Zorgzaam

Zorgzaamheid vraagt energie. Het betekent in zichzelf en in de ander investeren. De verzorgende of zorgzame persoon moet dus de kracht hebben om te zorgen. Zorg dragen moet voldoende zijn op zich en mag niet gedaan worden in de hoop op een beloning in dit leven of hierna. Wat maakt dat de ene persoon zorgzaam is en de andere niet? De beste voorspeller is of er goed voor jou is gezorgd. Kinderen die zorgzaam zijn, zijn meestal opgevoed door liefdevolle en zorgzame ouders.

(Carien Goussard, Zuid-Afrika)

Zuiverheid

Als ik aan zuiverheid denk, dan denk ik aan een persoon die een zuiver en helder geweten heeft, een pure intentie, geen schuldgevoel dat op haar/zijn schouders weegt, het type persoon dat iedereen op dezelfde manier behandelt: met vriendelijkheid en respect. Vanuit dit standpunt betekent zuiverheid dat je hart en geest zuiver zijn.

(Belén Romero, Venezuela)

Einde van onze citaten uit “Het boek der WAARDEN”

Share Fair 2017

Week 2017-17 - 001Week 2017-17 - 004Week 2017-17 - Share Fair 14.5.20170001

Phil Bosmans spreekt tot ons: Priester zijn

Je maakt, als je priester wordt, een keuze. Als je als

priester geïnterviewd wordt, vragen ze altijd: ‘Als je

niet getrouwd bent, hoe kan je dan gehuwden helpen?’

Moet een dokter alle ziekten hebben gehad om ze te

kunnen bestrijden?

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 19 april 2017

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Wilskracht

Wilskracht is waarschijnlijk de grootste kracht van de mens, het is het fundamentele ingrediënt om onze doelstellingen te bereiken. Alle dieren en planten die deze planeet met ons delen bezitten de kracht om zichzelf te voeden, voort te planten en in leven te blijven. Het verschil tussen de mens en de andere soorten is het bewustzijn dat we associëren met wilskracht. Bewustzijn betekent reflectie, zelfcontrole en focus. Bewustzijn is onze wil bewegen naar datgene wat we het beste achten voor de groep en niet enkel voor onszelf.

(Jesus Garcia, Panama)

Zekerheid

Kunnen we ervoor kiezen om in het huis van de liefde te wonen in plaats van in het huis van de angst waar de nare stemmen Zelftwijfel, Kommer en Kwel, en Duisternis verblijven? Natuurlijk kunnen we dat! We moeten enkel weten hoe we de lichtschakelaar kunnen aanzetten. Zelftwijfel? Weg! Kommer en Kwel? Weg! De stem van de Duisternis? Ze verdwijnt zodra we de lichtschakelaar aanknippen die aanwezig is in het hart van elke mens.

(Paul Werder, Verenigde Staten)

Zelfdiscipline

Voor mij vereist zelfdiscipline een onafhankelijke wil, de kracht om iets te doen wat je eigenlijk niet wilt doen, een instrument zijn van je waarden eerder dan van je overtuigingen. Zelfdiscipline is een vorm van vrijheid, vrijheid van luiheid of lethargie, vrijheid van verwachtingen en eisen van anderen, vrijheid van angst en twijfel.

(Hector Infer, Spanje)

Zelfvertrouwen

Echt zelfvertrouwen heeft geen behoefte aan een imago. De waarheid dient niet bewezen te worden. Het is het diepe besef dat je oké bent zoals je bent. Het is geen staat van perfectie die je ontwikkelt om vol zelfvertrouwen te zijn. Het is jouw manier van zijn op dit moment, je unieke karakter, je persoonlijke mengeling van talenten en tekortkomingen waarover je vol vertrouwen kunt zijn. Het vereist enkel een degelijke, realistische en vriendelijke kijk op jezelf.

(Cornelia Weber-Fürst, Duitsland)

Zelfzorg

Het ligt in onze menselijke natuur om de beste versie van onszelf te zijn in de rollen die we vervullen. Om je rol te vervullen, moet je je goed voelen in alle aspecten van je leven. Ik geloof er sterk in dat je niet veel waard bent voor anderen als je zelf niet goed in je vel zit. De alomvattende zorg voor jezelf verzekert je ervan dat je anderen van dienst kunt zijn, in eender welke rol die je in hun leven speelt. Zorg eerst voor jezelf als je anderen van dienst wil zijn. Wees honderd procent gezond. Voed je geest, lichaam en ziel op een goede manier. Je kunt er niet omheen!

(Tumi Sibanda, Zuid-Afrika)

Gelezen In Tertio Van 5 April 2017

Belgische katholieke kerk verwelkomt 360 bekeerlingen

Tertio achterhaalde dat er in België tijdens de paasnacht 229 volwassen mannen en vrouwen gedoopt worden binnen de katholieke kerk. Meestal ontvangen ze meteen ook het vormsel en gaan ze voor het eerst te communie. Ter vergelijking, in 2016 waren ze met 222, in 2015 en 2014 waren er zo’n 185, in 2013 zo’n 167 en de jaren daarvoor gemiddeld een 150.

Springen er bovenuit: het bisdom Doornik met 67 dopelingen (op de 229) en het vicariaat Brussel met 59.

Daarnaast ontvangen in de periode tussen Pasen en Pinksteren minstens 131 volwassenen die al gedoopt waren, het vormsel. Vorig jaar waren dat er 102. Het aantal bekeerlingen dat de Belgische kerk in de paastijd verwelkomt, blijft dus gestaag stijgen. (Emmanuel Van Lierde)

Phil Bosmans spreekt tot ons: Eenzaamheid…

Er zijn zoveel mensen die alleen zijn en wachten tot

eens iemand de deur opendoet. Paperassen kunnen mij

gestolen worden, dat we maar eens tijd maken om met

de mensen bezig te zijn. Heel concreet. Ik ken iemand

die om de veertien dagen naar zee gaat omdat de

hond ozon nodig heeft. Die man verbaasde zich over

de eenzaamheid van een oude man in zijn straat die

nooit eens weg kan. Maar hij denkt er niet aan met die

man naar zee te gaan in plaats van met zijn hond. We

moeten eens leren hoe we hier en nu gelukkig kunnen

zijn en anderen gelukkig kunnen maken. We hoeven

daarmee niet te wachten tot we in de hemel zijn.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 12 april 2017

Gelezen In Tertio Van 29 Maart 2017

1 . Netwerker van God voor de mensen

Tertio-redacteur Emmanuel Van Lierde voerde lange gesprekken met Gents bisschop Luc Van Looy. Ze liggen aan de basis van het boek Netwerker van God voor de mensen dat op 12 april na de chrismamis om 19 uur in de Gentse Sint-Baafskathedraal wordt voorgesteld. In dat geloofsboek en “geestelijk testament” vertelt de bisschop, salesiaan, missionaris en vriend van de wereldkerk, wat hem ter harte gaat en waar hij God aan het werk ziet. Deze voorpublicatie neemt u mee naar de periode van 1984 tot 2003, toen Van Looy lid was van het centraal bestuur van de salesianen van Don Bosco in Rome en hij van daaruit de wereldkerk verkende.

Als we de lokale huizen bezoeken, wat doen we daar? Allereerst bemoediging brengen. Dat was voor mij altijd een rode draad. Luisteren naar de mensen. Laat ze maar klagen en zagen, bekritiseren en mopperen, maar breng zelf vreugde. Wees positief en bemoedig hen.

Bisdommen en religieuzen

Waar ik als lid van het centraal bestuur kwam tijdens die reizen, gaf ik voor de salesianen vaak vorming of retraites over het evangelie en over Don Bosco. Tegelijk zorg je ervoor dat de congregatie bij de kerk blijft, dat de salesianen niet hun weg opgaan, los van de diocesane bisschoppen. Normaal hebben wij alleen voor de diaken- en de priesterwijdingen in onze congregatie een bisschop nodig. Zo wijdde hulpbisschop Paul Schoenmaeckers van het aartsbisdom mij tot priester terwijl ik die voordien nooit had ontmoet en daarna ook niets met hem te maken zou hebben. Een bisschop heeft werk genoeg in zijn diocees en onze congregatie is groot waardoor ze aan zichzelf genoeg kan hebben. Dan bestaat het risico dat ieder op zijn eiland blijft en naast elkaar werkt. Ik vond het daarom belangrijk de salesianen bij de ruimere kerk te houden en omgekeerd in de bisdommen iets binnen te brengen van de salesiaanse eigenheid; bruggenbouwer te zijn tussen de reguliere en de seculiere kerk.

Ook in Vlaanderen stelde ik tijdens de twee visitaties die ik er destijds bracht, vast dat onze congregatie en de bisdommen gescheiden werelden waren. De bisschoppen hadden de salesianen niet nodig en omgekeerd. Dat we in aparte werelden leven is niet gezond. Als bisschop die zelf een religieus is, ben ik er misschien gevoeliger voor geworden en tracht ik veel bezig te zijn met de religieuzen in ons bisdom. Verscheidenheid is goed, ieder mag zijn charisma hebben, maar er moet ook eenheid zijn in de kerk. Petrus en Paulus verschilden geregeld van mening, maar ze stonden er wel samen voor hun kerk.

Zo werkt God

Ik maak me de persoonlijke bedenking dat God werkt met gebeurtenissen in ons leven. Het is wellicht een interpretatie maar ze vertrekt vanuit het geloof in de actieve aanwezigheid van God in onze geschiedenis. Een herexamen bij de jezuïeten in Turnhout bracht mij als jonge snaak bij de salesianen die ik voordien niet kende. Spontaan vloeide daaruit mijn roeping als salesiaan. In Vlaanderen, met toen een grote provincie van de salesianen, zou ik wellicht nooit provinciaal geworden zijn. Korea daarentegen was een kleine provincie waar dat wel gebeurde. Als ik niet als missionaris naar Korea was vertrokken, had ik misschien nooit aan een algemeen kapittel deelgenomen. Dan was ik ook nooit gekozen als lid van het hoofdbestuur en verantwoordelijke voor de missies. En als ik weer jaren later niet dat fietsongeval gehad zou hebben, was ik dan misschien toch algemeen overste van de salesianen geworden? In dat geval was ik daarna geen bisschop van Gent benoemd, terwijl ik buiten al mijn verwachtingen daar beland ben. Achteraf ontdek je daar een lijn in; het lijkt alsof het leven aaneenhangt van toevalligheden, maar kunnen we daarin niet evengoed God aan het werk zien? Ik antwoord daar ja op. Zo werkt God inderdaad.

2 . “Apotheker, koester je integriteit”

Uit een artikel van Kris Somers

“Wie je bent als persoon, bepaalt in grote mate hoe patiënten je als apotheker zullen beoordelen”, weet Kris Dierickx. “In de afweging van je ethisch handelen nemen mensen je hele persoonlijkheid mee. En dat geldt ook voor onderzoekers.”

Een recente ethische vraag voor apothekers is het afleveren van euthanatica. De gewetensvrijheid nodigt uit tot reflectie. “Dat onderwerp was vijftien jaar geleden niet aan de orde”, stipt Dierickx aan. Hier speelt uiteraard de Belgische euthanasiewetgeving, waarin de apotheker een belangrijke rol speelt: een arts kan de middelen die nodig zijn om euthanasie toe te dienen alleen verkrijgen van een apotheker.

“Sterker nog: de arts dient persoonlijk de euthanatica af te halen bij de apotheek”, weet de hoogleraar. Vaak stelt de ethische commissie van een ziekenhuis ook een ethische gedragslijn op voor de ziekenhuisapotheker, die het evenwicht poogt te houden tussen het aanbieden van euthanasie als instelling en de individuele gewetensvrijheid van de zorgverlener die in de wet is ingeschreven. Een probleem dat veeleer in de dorpsapotheek voorkomt, is de vraag of de apotheker ook bij hoogdringendheid – bijvoorbeeld tijdens de wachtdienst in het weekend – euthanatica moet afleveren. Die vragen over de rol van de apotheker blijven volgens Dierickx veelal onderbelicht in de bio-ethische debatten over dat gevoelige thema.

3 . Ouderenzorg dreigt opstap naar euthanasie te worden

Uit een standpunt van Fernand Van Neste, jezuïet en van 2002 tot 2012 lid van de Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie in België.

Zowel in Nederland als in België worden stappen ondernomen die het voor ouderen wettelijk makkelijker maken uit het leven te stappen. Bij onze noorderburen gebeurt dat volgens ethicus Fernand Van Neste openlijk door de politieke besluitvorming, terwijl het bij ons veeleer heimelijk gaat. Er is een hellend vlak waarbij de wil van de patiënt steeds meer het enige doorslaggevende argument is voor euthanasie.

Zowel ouderenpsychiater An Haekens als Paul Vanden Berghe, directeur Palliatieve Zorg Vlaanderen, gaf onlangs in dit blad aan dat de euthanasiepraktijk in België mogelijk doorschiet. Hoofdarts Haekens wees daarbij op “een enorme opmars van euthanasie” bij ouderen op grond van “polypathologie”, oftewel “de combinatie van verschillende ernstige of ongeneeslijke ziekten”. Ze ziet daarin een “oprekking van de wettelijke criteria” en waarschuwt terecht voor de teloorgang van een “warme zorg” voor onze ouden van dagen wanneer allerlei “niet-medische vormen van lijden” tot euthanasie zouden kunnen leiden.

Phil Bosmans spreekt tot ons: Een verliezer…

Met goedheid kom je niet altijd ver. Een nonnetje dat

haar hele leven lang bejaarden en zieken verzorgt blijft

naamloos, maar een vandaal die iets kapotslaat, komt

diezelfde avond nog in het nieuws. Als je het op korte

termijn bekijkt, is wie voor Jezus kiest een verliezer,

net zoals Jezus zelf een verliezer was. Dat heb ik op

onze kalender gezet: ‘Als je goed bent voor kleinen en

zwakken is er veel kans dat je vroeg of laat gekruisigd

wordt’.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 5 april 2017

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Vrijwilligerswerk

Het is werk waarvan je kan genieten en waar je heel veel voor terugkrijgt, maar niet in de vorm van geld.

(Fien Somers, België)

Vrolijkheid

Vrolijk zijn is niet iets van het hoofd, het komt uit het hart en de ziel. Vrolijk zijn is een gewoonte van de ziel, niet van het ego.

(John Campbell, Groot-Brittannië)

Vrouwelijkheid

Vrouwelijkheid is de waarde van coöperatieve wederzijdse steun. Het is toewijding en instinctieve zorg. Het is sterk en vastberaden koesteren. Het is de gave en intuïtieve vaardigheid om behoeften aan te voelen en eraan te voldoen.

(Jay Blithe, Groot-Brittannië)

Warmhartigheid

Warmte is de essentie van het leven. Hoe meer warmte van je uitgaat, hoe meer warmte naar je terugkomt en hoe rijker je het leven zult ervaren. Liefde is het geheim van warmte. Geef liefde, diep en oprecht. Liefde stijgt boven mensen uit: we zouden alle dingen in onze omgeving met liefde en respect moeten benaderen.

(Reddy Sama, Verenigde Staten)

Werknemersvoldoening

De fundamentele vraag is wat we doen op deze planeet, als we er niet naar streven om voldaan te zijn in elk aspect van ons leven? Voldoening is het hoogste doel voor mensen. Je kunt gaan werken om geld te verdienen, om iets te doen wat je leuk vindt of om een verschil te maken, maat uiteindelijk hebben al die verlangens maar één doel: een grotere voldoening.

(Martin Palethorpe, Groot-Brittannië)

Wijsheid

Wijsheid komt voort uit de stilheid van onze diepste essentie. Je hoeft enkel te observeren en te luisteren. Dat is het. Stil zijn, observeren en luisteren activeert het subtiele intellect in jezelf. Laat stilheid je gedachten, woorden en daden begeleiden.

(Inez Vermeulen, België)

Phil Bosmans spreekt tot ons: Aprilse grillen in “mij”

Zoals de natuur in mei,

zo kunnen mensen openbloeien.

Het worden schone mensen,

mensen om lief te hebben.

Mensen die andere mensen laten genieten

zodat ook zij herleven en herademen.

Het leven ziet er dan mooi uit.

En dan gebeurt het dat mensen, opeens,

onverwacht openbarsten,

niet van levensvreugde

maar van agressiviteit.

Ze krijgen niet wat ze willen.

Ze wanen zich beter dan de ander

die zich naar hun grillen moet schikken.

Ze boren de ander in de grond

zodat die terug in zijn schelp kruipt.

Het leven ziet er weer somber uit.

Soms duurt die gril maar één dag,

maar hij kan zoveel kwaad doen.

Neen, niet goed,

aprilse grillen in mij.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos