woensdag 8 maart 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: Engelen

De Voorzienigheid schijnt met ons werk begaan te zijn.

Ik stel dat achteraf vast en kan het nooit voorspellen.

Maar telkens als er zich iets voordoet dat ik met mijn

hele verstand echt niet kan verklaren, dan spreek ik

van Voorzienigheid. Ik ben er zeker van dat God op

aarde engelen achterlaat om mensen tot steun en

troost te zijn. Engelen, mensen die zich nauw met God

verbonden voelen en op een bepaald moment zeggen:

nu moet ik iets doen.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos