woensdag 1 maart 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: De armen

Ik heb God in het gelaat van de armen gezien. Soms

moet ik veel vergaderen, kilometers afleggen, urenlang

aan de telefoon hangen, maar op een of andere manier

en meestal vanuit een totaal onverwachte hoek helpt

God me. Uit ervaring weet ik, dat als je je hand naar de

armen uitsteekt, God altijd je andere hand vult.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos