woensdag 22 februari 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: Wortels

Er is voor mij geen reden om te pochen. Wat ik

doorgeef, heb ik zelf ontvangen. Ik ben als de boom

die vruchten geeft, zonder te vragen wie ze opeet. Ik

kijk alleen naar mijn wortels, want daar moet ik alles

van hebben. Wat ik daarmee bedoel? Ik wortel in de

evangelische boodschap.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos