woensdag 8 februari 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: Jezus van Nazaret

Ik ben priester geworden om Jezus van Nazaret. In heel

mijn leven is Hij voelbaar aanwezig geweest. Zeker op

kritieke momenten die ik niet zo goed kan uitleggen.

Hij betekende voor mij alles. In zijn evangelie ben ik

voortdurend meer gaan zien. Ik leerde in het leven

dat je het evangelie niet enkel via hersens van knappe

kerels moet benaderen. Een mens is nog véél meer

dan hersens! Het evangelie is voor mij echt het meest

menselijke document, maar je moet het goed lezen.

Het verband zien.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos