woensdag 22 februari 2017

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Voorzichtigheid

Een zekere mate van voorzichtigheid is essentieel voor de verwezenlijking van een strategie, project of visie, maar mag niet ten koste gaan van de creativiteit en de verbeelding. Creativiteit neemt de bovenhand, voorzichtigheid volgt en versterkt. Voorzichtigheid gaat hand in hand met geschiedenis en voorspelbaarheid. Creativiteit gaat samen met toekomst en onvoorspelbaarheid. Voorzichtigheid is ‘we zouden’, verbeelding is ‘we verlangen’. Voorzichtigheid is positief als ze helpt om de risico’s op de voorgrond te brengen in plaats van ze te negeren, om hun relatieve invloed te bepalen en doelbewust andere posities in te nemen. Zoals de wortels van een boom de bladeren voedt, kan voorzichtigheid voeding geven aan de vluchtige krachten van een verzameling van waarden.

Voorzichtigheid moet gebruikt worden met voorzichtigheid…

(Jean Keup, België)

Vrede

1 . We kunnen geen vrede in de wereld creëren zolang niet elk van ons vrede in zichzelf heeft gevonden. Als ik contact heb met de vrede in mijzelf, voel ik geen behoefte om kritiek te uiten, schuldigen te zoeken of anderen aan te vallen.

2 . Vrede is niet de afwezigheid van conflict. Echte vrede is een conflict gebruiken als een kans om te begrijpen, verbinding te maken en te evolueren.

3 . Vrede voelen we als we dankbaar zijn omdat tegenstellingen en oordelen beginnen te verdwijnen.

(Megumi Miki, Australië)

Vreugde

Het is een combinatie van tevredenheid, geluk, volheid, lichtheid, welzijn en verrukking. Al deze positieve gevoelens komen in dat ene kleine woordje samen en toch is het meer dan elk van deze woorden apart.

(Linda Martin, Verenigde Staten)

Vriendelijkheid

Vriendelijkheid bestaat erin om te proberen mensen te leren kennen in al hun complexiteit. Eén maat past duidelijk niet iedereen. Enkel als we tijd nemen om ons complexe zelf volledig te begrijpen en we vriendelijk zijn voor onszelf – alles start bij onszelf – kunnen we deze waardering authentiek overbrengen op anderen.

(Katie Day, Groot-Brittannië)

Vriendschap

Vrienden. Ze kennen al mijn diepste en donkerste geheimen. Ze oordelen niet en geven me af en toe een duwtje in de rug. Ze motiveren me om een beter mens te zijn. Ze moedigen mij aan om in mijn prachtige zelf te stappen en om mijn comfortzone te verlaten. Ze helpen me om mijn hart weer te openen als ik het heb afgesloten.

(Cristabel Barbosa-Garcia, Groot-Brittannië)

Vrijgevigheid

Vrijgevigheid is een goddelijke waarde die we moeten nastreven om onze liefde voor anderen te tonen en ons unieke karakter als schepsel van God. Ik denk het liefst aan generositeit als de beste manier om verbinding te krijgen met andere mensen. Door vrijmoedig te delen wat we hebben, zijn we in staat om verbinding te maken met anderen en verbonden te blijven.

(Margaret Fulton, Zuid-Afrika)

Uit Het boek der WAARDEN

Phil Bosmans spreekt tot ons: Wortels

Er is voor mij geen reden om te pochen. Wat ik

doorgeef, heb ik zelf ontvangen. Ik ben als de boom

die vruchten geeft, zonder te vragen wie ze opeet. Ik

kijk alleen naar mijn wortels, want daar moet ik alles

van hebben. Wat ik daarmee bedoel? Ik wortel in de

evangelische boodschap.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 15 februari 2017

Gelezen In Tertio Van 1 Februari 2017

1 . Hoe joodse sekte staatsgodsdienst werd

Uit een artikel van Jan Brouwers

In het boek Christendom: de eerste 400 jaar legt de Britse theoloog Jonathan Hill helder uit hoe een joodse sekte kon uitgroeien tot een staatsgodsdienst. Nogmaals zet hij in de verf dat christenen niet voortdurend vervolgd werden tot keizer Constantijn de godsdienstvrijheid invoerde. Het verhaal is veel genuanceerder.

Julianus die in het jaar 361 aan de macht kwam, was de laatste keizer die trachtte het christendom uit het Romeinse Rijk te bannen. Zijn voorganger, Constantijn de Grote, had in 312 een einde gemaakt aan de vervolging van de christenen en in de decennia daarna werd de traditionele Romeinse godsdienst langzamerhand verboden. Julianus trok dat verbod in en probeerde de christenen zoveel mogelijk in de weg te leggen. Van gewelddadige vervolging zag hij af want martelaren verhoogden het prestige van het christendom alleen maar. Bovendien loste geweld naar zijn mening niets op. Het was beter de traditionele Romeinse godsdienst te vernieuwen zodat die een alternatief kon bieden voor het christendom. Een van de bijzondere kenmerken van dat geloof was dat het naastenliefde in de praktijk bracht. Daarom vatte Julianus het plan op een eigen netwerk van gasthuizen op te zetten waarin armen, daklozen, zieken en vreemdelingen zouden worden opgevangen. Zijn pogingen om het heidense geloof zijn oude positie terug te geven, liepen overigens op niets uit omdat hij al na anderhalf jaar omkwam in een slag tegen de Perzen.

Nuanceringen

Het christendom “veroverde” zo geleidelijk aan het Romeinse Rijk en de naastenliefde die de christenen aan hun medemensen betoonden was een van de factoren die daaraan bijdroegen. Dat het christendom staatsgodsdienst werd doordat keizer Constantijn zich in 312 als door een wonder bekeerde, is een veel te eenvoudige voorstelling van zaken. En ook dat de christenen voortdurend te lijden hadden van vervolging. Die zijn er geweest, maar hoe zwaar die ook waren, het bleven uitzonderingen. De meeste tijd konden de christenen in het Romeinse Rijk ongestoord hun geloof belijden. De vervolgingen aan het einde van de derde eeuw waren zelfs een complete mislukking. Ze hadden de sympathie onder de bevolking voor de christenen juist vergroot en de martelaren waren in plaats van afschrikwekkend voorbeeld een bron van inspiratie voor de christenen. Hun aantal nam toe tot naar schatting zo’n tien procent van de bevolking van het Romeinse Rijk.

Godsdienstvrijheid

Toen Constantijn in 312 de macht greep, werden de antichristelijke wetten eigenlijk al niet meer toegepast. Hij bevestigde dat door iedereen vrijheid van godsdienst te geven. Vervolgens werd in de loop van de volgende decennia de druk van de christelijke leiders op de keizers steeds sterker om het heidense geloof te verbieden. Er zijn dus verschillende factoren aan te wijzen waarom de joodse sekte die in de eerste eeuwen ontstond, uiteindelijk het Romeinse Rijk veroverde.

2 . “De verandering die het gebed bewerkt, ligt niet in het verbeteren van de wereld, maar in het veranderen van onszelf. Het schaaft ons ego bij en helpt ons de waarheid over onszelf te zien. En als ons ego opzijgeschoven wordt, komt er ruimte voor God en de naaste.”

(Michael Casey (1942) is monnik en was een tijdlang ook prior van de cisterciënzerabdij van Tarrawarra in Australië)

3 . “De ervaring van het overlijden van mijn vader was een belangrijk moment in mijn geloofsgroei. Een priester leerde mij dat ik papa mocht ‘uit handen geven’ en dat het echt niet hetzelfde is als ‘afscheid nemen’. De woorden maken een wezenlijk verschil, want de draad is niet gebroken, de relatie stopt niet, maar we gaan op een andere manier verder. Sindsdien probeer ik die woorden ook altijd binnen te brengen in de gesprekken met bewoners en families. Het vertrouwen in die blijvende verbondenheid is een grote schat, gelovig of niet.”

(Corry Van de Keere (47) is geboren en getogen in Assenede, gehuwd en moeder van twee kinderen van 18 en 21 jaar. Achttien jaar geleden begon ze in het woonzorgcentrum (WZC) Sint-Bernardus in Bassevelde als maatschappelijk assistente. Ondertussen werkt ze er halftijds als stafmedewerker pastorale zorg, referent palliatieve zorg en coördinator psychosociale zorg)

Maria Lichtmis: Opdracht van de Heer in de tempel

Op zondag 29 januari 2017 hield KVLV Korbeek-Dijle haar jaarlijkse lichtmisviering. Vele leden waren paraat in de woord- en communiedienst voorgegaan door Maria Maginelle. Bij de zegening van de kaarsen

bad iedereen samen:

God, Gij zijt de bron en het begin van alle licht.

Als Gij spreekt dan wijkt het duister, dan wordt ons leven helder.

We vragen U: zegen deze kaarsen en verhoor het gebed

van deze parochiegemeenschap en KVLV-afdeling.

Mogen deze kaarsen licht en warmte brengen in de gezinnen die ze branden.

Mogen ze ons eraan herinneren bij de dagen van vreugde en verdriet,

dat U het bent die voor ons zorgt en ons brengt naar de

plaats waar licht en vreugde blijven tot in eeuwigheid.

Week 2017-07 - 004Week 2017-07 - 007Week 2017-07 - 008

MAMA’S DEPOT en CREACAFE

clip_image002clip_image002[1]

Gemeente Bertem/OCMW i.s.m. KVLV

Sociaal Huis, Tervuursesteenweg 182, Bertem

Mama’s depot:

Samen brengen van nuttige artikelen voor mama’s in spe en opgroeiende kinderen van 0 tot 18 jaar die het financieel niet breed hebben.

Wat:

Materiaal in goede staat voor kinderen van 0 tot 18 jaar

Kleding, bedje, plooibed, verzorgingsmateriaal, buggy, draagmand, overschotten van luiers, enz

Gerief voor schoolgaande kinderen: boekentas, boekjes, rugzakken, sportkleding.

Materiaal afhalen of brengen?

Breng materiaal binnen of kom halen bij het mama’s depot elke

1ste donderdag en 3de woensdag van de maand.

Donderdag van 9u tot 11u, woensdag van 17 u tot 19 u.

18/1, 2/2, 15/2, 2/3, 15/3, 6/4, 19/4, 4/5, 17/5, 1/6, 21/06/2017.

Mama’s creacafé

Af en toe op woensdagmiddag willen we met mama’s en kinderen samen komen voor een babbel of een workshop, of gewoon even bijpraten met een tasje koffie/thee.

Data worden later meegedeeld.

clip_image004Contact: mamadepot.cafe@gmail.com

clip_image006clip_image008Met steun van

MAMA’S DEPOT en CREACAFE

Gemeente Bertem/OCMW i.s.m. KVLV

Sociaal Huis, Tervuursesteenweg 182, Bertem

Mama’s depot:

Samen brengen van nuttige artikelen voor mama’s in spe en opgroeiende kinderen van 0 tot 18 jaar die het financieel niet breed hebben.

Wat:

Materiaal in goede staat voor kinderen van 0 tot 18 jaar

Kleding, bedje, plooibed, verzorgingsmateriaal, buggy, draagmand, overschotten van luiers, enz

Gerief voor schoolgaande kinderen: boekentas, boekjes, rugzakken, sportkleding.

Materiaal afhalen of brengen?

Breng materiaal binnen of kom halen bij het mama’s depot elke

1ste donderdag en 3de woensdag van de maand.

Donderdag van 9u tot 11u, woensdag van 17 u tot 19 u.

18/1, 2/2, 15/2, 2/3, 15/3, 6/4, 19/4, 4/5, 17/5, 1/6, 21/06/2017.

Mama’s creacafé

Af en toe op woensdagmiddag willen we met mama’s en kinderen samen komen voor een babbel of een workshop, of gewoon even bijpraten met een tasje koffie/thee.

Data worden later meegedeeld.

clip_image004[1]Contact: mamadepot.cafe@gmail.com

clip_image006[1]clip_image009Met steun van

Phil Bosmans spreekt tot ons: Verhaal van een dodenrit

Toen ik insliep op de autoweg, ging de hemel open

en kwam een leger ‘bewaarengelen’ naar beneden om

me te beschermen. Ik had het kunnen weten, want

jarenlang bad ik in mijn brevier psalm 91 (vers 11):

‘Hij (God) heeft zijn engelen last gegeven u op al uw

wegen te bewaken’. En iets verder: ‘Zij zullen u op hun

handen dragen’. Dat hebben ze perfect gedaan, op een

onvoorstelbare wijze.

Het was zaterdag 18 december 1993. Een donkere,

regenachtige dag. Ik zat in de auto en viel rond

de middag in slaap op de autostrade, even voorbij

Beringen, richting Hasselt. Ik was, denk ik, wat al te

moe. De avond tevoren een vergadering voor de kerst-

boot met kansarmen. ’s Nachts werd ik geroepen door

onze oude zieke pater. Ik moest hem verzuiveren en

heel het bed aftrekken en proper leggen. Om 9 uur

’s morgens deed ik in Brasschaat de opening van de

10de kerstmarkt, waarvan de opbrengst geheel voor

Bond zonder Naam was. In de namiddag werd ik op de

kerstmarkt in Genk verwacht en ik had mijn zus, die er

woont, beloofd om 12.15 uur te komen eten.

Een eind op de E313 naar Hasselt voelde ik de slaap. Het

raam open en weer toe. Hoe lang ik gevochten heb,

weet ik niet. Even voorbij de afrit Beringen gebeurde

het. Een priester uit Lummen, Miel Verheyen, heeft het

zien gebeuren en zijn verhaal is beangstigend.

‘Je stak me voorbij’, zei hij, ‘en toen zag ik hoe je auto

begon te trillen, en ik dacht, daar is iets met die wagen.

Ik zette mijn vier pinkers aan en vertraagde, om de

achterliggers te waarschuwen. Toen schoot ineens je

wagen als een pijl uit een boog rechts over de weg naar

de vangrails. Daar ging je de lucht in en bleef een stuk

van je auto in de vangrails hangen. Je kwam neer en je

schuurde nog een 200 meter verder. Daar viel je stil.’

Toen ik stilstond, werd ik pas echt wakker. Ik zei

gewoon zo voor me uit: ‘Mijn Jezus barmhartigheid’,

een oud en mooi schietgebedje. En ik dacht

onmiddellijk aan Leontine, die ik voor haar dood acht

maanden nabij was gebleven. Het was alsof ze bij me in

de auto zat. Ik heb de gewoonte met mijn dierbaarste

overledenen in contact te blijven en in speciale

gevallen hun hulp te vragen.

Mensen stopten en niemand had enige verklaring

voor het feit dat ik er ongedeerd uitkwam. ‘Leef je

nog?’, vroegen ze stomverbaasd. Ik geloof in engelen

en bewaarengelen, maar het zijn voor mij geen

onnatuurlijke bovenaardse wezens met vleugels.

Engelen zijn voor mij die vele lieve en goede mensen,

die God op mijn levensweg stuurt, om me zijn liefde

voelbaar te maken en me een steun en een troost

te zijn in moeilijke momenten. Bewaarengelen zijn

diezelfde goede mensen, als ze in de hemel zijn.

Ze leven nog altijd met me mee en zijn om me

bekommerd.

Ik kan alleen maar danken, danken, danken!

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 8 februari 2017

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Vitaliteit

Werkelijk levendig en vitaal zijn betekent dat je volledig geëngageerd bent in het leven en al zijn aspecten, dat je gedijt en bloeit. Er is echter een evenwicht nodig tussen de actieve en passieve elementen van het engagement: zelfs in rust kan men actief aanwezig zijn, receptief en betrokken. De relatieve rust overschaduwt op geen enkele manier de vitale, steeds veranderende signalen van het leven! Vitaliteit is aanwezig in alle stadia van het leven, maar het is nooit zo vanzelfsprekend als bij gezonde kinderen.

(Margaret Barrie, Zuid-Afrika)

Volbrenging

Ik heb de les geleerd dat we niet altijd het resultaat behalen dat we willen, maar dat we het resultaat bekomen dat ons was voorbehouden op dat moment. Angst is een drijfveer van ons allemaal. Angst om te falen is misschien wel de belangrijkste reden waarom sommigen hun dromen niet najagen of zelfs helemaal opgeven. Geloven in jezelf is een absolute noodzakelijkheid. De enige op wie je kunt vertrouwen om je dromen te verwezenlijken, ben je zelf. Zolang je niet echt gelooft dat je in staat bent en verdient om je doelstellingen te bereiken, zullen ze niet verwezenlijkt worden. Je moet erin geloven om ze te bereiken.

(Diane Brescher, Verenigde Staten)

Voldoening

Ik ken enkel één ervaring die gegarandeerd onmiddellijk en blijvend geluk oplevert: de voldoening van een persoonlijke prestatie. Voldoening komt bovendien gemakkelijker als we iets bereiken voor andere mensen in plaats van voor onszelf. Voldoening is niet zo heel moeilijk te bereiken: het kan de vorm aannemen van luisteren naar een collega en nieuwe inzichten opdoen, hulp geven waar het nodig is, een persoonlijke uitdaging overwinnen – van een marathon winnen tot een moeilijk telefoontje doen – of iemand zelfvertrouwen geven door hem te prijzen. Er is dikwijls meer plezier in een geschenk geven dan in er één te krijgen.

(Carol Wilson, Groot-Brittannië)

Volharding

Volharding is een moeder die elke keer opstaat als haar baby haar nodig heeft, hoezeer ze ook snakt naar slaap. Volharding is een kind dat leert lopen en niet opgeeft, hoe vaak het ook valt. We zien volharding in iemand die het tot concertpianist schopt, iemand die een succesvolle zaak opbouwt of iemand die met de volle overtuiging te genezen het gevecht aangaat met een ernstige ziekte. Wie volhardt, bezit een duurzaamheid die niet onderuit wordt gehaald door een afwijzing of uitdaging.

(Maggie Loughrey, Australië)

Voortdurende verbetering

Vandaag beter dan gisteren, morgen beter dan vandaag! Geen zin die duidelijker de betekenis van voortdurende verbetering weergeeft. We worden uitgenodigd te groeien en duizend manieren te vinden om uit te blinken en vooruitgang te maken, zodat we elke dag betere ouders, betere kinderen, betere broers, betere vrienden, betere professionelen, betere koppels, betere werknemers, gewoonweg beter … en uiteindelijk ‘betere mensen’ worden. Voortdurende verbetering is eenvoudigweg de voortdurende zoektocht naar welzijn en geluk van elk individu en van diegenen rondom ons.

(Gladys Hernández, Venezuela)

Phil Bosmans spreekt tot ons: Jezus van Nazaret

Ik ben priester geworden om Jezus van Nazaret. In heel

mijn leven is Hij voelbaar aanwezig geweest. Zeker op

kritieke momenten die ik niet zo goed kan uitleggen.

Hij betekende voor mij alles. In zijn evangelie ben ik

voortdurend meer gaan zien. Ik leerde in het leven

dat je het evangelie niet enkel via hersens van knappe

kerels moet benaderen. Een mens is nog véél meer

dan hersens! Het evangelie is voor mij echt het meest

menselijke document, maar je moet het goed lezen.

Het verband zien.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 1 februari 2017

Trendy toiletzak of hippe zadelhoes

clip_image002Beste KVLV-leden,

Dit voorjaar halen we onze stikmachine tevoorschijn en naaien deze

Trendy toiletzak of hippe zadelhoes

clip_image004 clip_image005

Tijdens onze KVLV-creales op maandag 27 februari 2017
leren we jullie deze trendy toiletzak of hippe zadelhoes zelf stikken!

Kostprijs voor KVLV-leden is 24 euro voor de toiletzak en 20 euro voor de zadelhoes.
Niet KVLV-leden betalen 5 euro extra.

Wij zorgen voor een pakket met daarin de geplastificeerde stof, bijpassend garen, etc.
Op de volgende blz. vind je 5 keuzemogelijkheden! Let wel: afhankelijk van het aanbod, kunnen de kleuren wijzigen.

Deze benodigdheden breng je zelf mee:

- kopspelden

- naald (voor gewoon garen)

- lintmeter

- schaar

- stikmachine (Heb je geen stikmachine, maar wil je toch een toiletzak of zadelhoes maken, geef dan een seintje. Dan proberen wij voor een extra machine te zorgen.)

- Indien je de zadelhoes maakt, breng dan ook een papieren sjabloon van je zadel mee. Dit is de omtrek van je zadel met aan iederen zijde 3cm extra naadtoeslag.

Gelieve in te schrijven vóór 17 februari bij Kristien Peeters (kristien.peeters@telenet.be, tel. 016/47 08 31. Je inschrijving is pas definitief na betaling van het juiste bedrag op rekeningnr.
BE13 7343 4601 1739 van KVLV Korbeek-Dijle of contant aan Kristien.

Vergeet bij je inschrijving niet te vermelden welke kleur je wenst!!

We verwachten jullie om 19u30 aan de parochielokalen van Korbeek-Dijle.

Veel creatieve groetjes,

Het Korbeekse KVLV-bestuursteam

1. vrolijke snoepjeskleuren (groen/roze)

clip_image007

2. stijvol barok (bruin/grijs)

clip_image009

3. Vintage 70’s (oranje/bruin)

clip_image011

4. Zacht bloemenmotief (rood/grijs)

clip_image013

5. Zomers aqua (azuurblauw/rood)

clip_image015

Vlieg je mee?

Op zondag 15 januari 2017 was er in Korbeek-Dijle de startviering van de 1e communie. Wiebe Gille, Loë Kwaspen, Rune en Finne Vanden Eynde, Aurore Kister en Roxane Van den Bossche bereiden zich voor op hun 1e communie op zondag 28 mei 2017. Op het einde van de mooie viering, voorgegaan door pater Philip Debruyne, bad iedereen samen het slotgebed:

Jezus, vandaag zijn we zo gelukkig bij U.

Sterk deze jonge vleugels elke dag een beetje meer om hen

samen te laten vliegen naar hun Eerste Communie toe.

Van daaruit kunnen zij dan met versterkte vleugels een

voorbeeld zijn voor anderen een leven lang.

Week 2017-05 - 001Week 2017-05 - 003Week 2017-05 - 004Week 2017-05 - 006

Phil Bosmans spreekt tot ons: Milieudood

Je kan er niet meer omheen: de publieke sfeer is

bezoedeld. Jonge mensen sterven hier vandaag de

milieudood omdat zij, net als de vissen, moeten

leven in bezoedeld water. Het opperste geluk wordt

voorgesteld als een permanente zoektocht naar nog

meer geld, naar een nog duurdere motor. Men spiegelt

de jongeren alles voor. En het meest merkwaardige

is toch dat men het steeds heeft over de gevolgen:

jongeren die vluchten. Maar in feite is ‘Wat missen zij?’

de hamvraag.

Gelezen In Tertio Van 18 Januari 2017

1 . Eén op de elf christenen wereldwijd wordt vervolgd. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van Open Doors. Vooral in het Midden-Oosten en in Oost-Afrika is de situatie nijpend. Opvallend: Open Doors neemt ook Mexico op haar ranglijst. “Drugsbendes intimideren christenen om de kerk monddood te maken. Omdat preken tegen drugsgebruik en afkickprogramma’s voor jongeren hun afzetmarkt aantasten, terroriseren drugsbendes christenen”, luidt het.

2 . De katholieke aartsbisschop van Moskou, de Italiaan Paolo Pezzi, ziet geen bezwaren voor een pausbezoek aan Rusland. Sinds de historische ontmoeting van Franciscus met de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill op Cuba vorig jaar, staat de deur voor zo’n bezoek op een kier. Pezzi zegt van orthodoxe zijde meer interesse te ervaren elkaar beter te leren kennen en meer samen te werken.

3 . Verenigde Staten onder Trump

“Kerk moet sterk moreel leiderschap tonen”

Uit een artikel van Jacques Hermans.

De katholieke kerk is een van de weinige organisaties in de Verenigde Staten die bijna evenveel Republikeinen als Democraten in de gelederen telt. Zij omvat hispanics (Spaans sprekende inwoners), zwarten en blanken en mensen uit alle opleidings- en economische milieus. Onderzoek wijst uit dat 52 procent van de katholieken voor Donald Trump stemde en 45 procent op Hillary Clinton. Die scherpe scheiding was ook al zichtbaar bij de verkiezingen die Barack Obama aan de macht brachten. De meeste bisschoppen probeerden zich buiten de partijpolitiek te houden. Nu stellen ze dat de kerk een belangrijke rol kan spelen bij het proces van “verzoening en heling” na de uiterst grove campagne.

Ook de Amerikaanse theoloog Stuart Squires, hoogleraar theologie aan de universiteit van Brescia (Kentucky), onderstreept dat de bisschoppenconferentie van de VS geen stemadvies uitbracht. Wel vroeg ze de priesters de gelovigen op te roepen te gaan stemmen en daarbij hun geweten te volgen.

Amerikaanse opiniepeilingen leren dat driekwart van de Amerikaanse katholieken geen probleem heeft met geboortebeperking. Het homohuwelijk en de legalisering van abortus werden telkens door zowat de helft van de katholieken onderschreven, dan wel verworpen. Die verdeeldheid zit diep geworteld, vertelt Squires. Wat nog verder compliceert, is de samenstelling van de katholieke gemeenschap. Voor de helft bestaat zij uit “autochtone” blanke Amerikanen en voor de andere helft uit “latino’s”, mensen met een Latijns-Amerikaanse achtergrond. Van wie dan weer de helft zelf nog als immigrant naar de Verenigde Staten is gekomen. Die latino’s vormen een groeiende groep, die zich bovendien steeds duidelijker profileert en politiek actief wordt. Het vluchtelingenvraagstuk staat vanzelfsprekend hoog op hun agenda.

Toekomst

Hoe ziet de toekomst eruit? Het wordt voor de kerkelijke leiders een moeilijke opdracht hun geloofsgemeenschap bijeen te houden, stelt Squires. Hij wijst erop deat de overwinning van Trump door vele Amerikanen wordt gezien als een teken dat het geweten en de traditionele waarden hebben gezegevierd. De diepe ontgoocheling aan de andere kant vraagt om een duidelijke erkenning van hun christelijke inzet. Ook voor de politieke leiders in Amerika wordt het een hele opgave de kloof te dichten en gezamenlijk een strategie voor de hele natie uit te stippelen. De kerk moet sterk moreel leiderschap tonen en zich daarbij niet beperken tot de beloftes die Trump maakte over abortus. Zij moet ook haar stem verheffen over immigratie, rassendiscriminatie, internationale vrede en sociaal welzijn, besluit Squires.

4 . Waar is Europa’s ziel?

Uit een vraaggesprek van Lucette Verboven met Timothy Radcliffe, de voormalige magister-generaal van de orde van de dominicanen. In 2015 benoemde paus Franciscus hem tot consultor in de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede die inmiddels opging in de nieuwe Congregatie voor de Gehele Menselijke Ontwikkeling.

Wat zijn genderrollen?

“Het verschil tussen man en vrouw impliceerde vaak de onderdanigheid van de vrouw. Het traditionele feminisme stelde hiertegenover dat iedereen gelijk is. Het nieuwe feminisme ziet terug een onderscheid. Man en vrouw hebben elk hun eigenheid. Hoe kan dat erkend worden zonder te vervallen in superioriteit of inferioriteit? We bevinden ons in de vreemde situatie waarin vrouwen wel kunnen claimen dat ze beter zijn in iets, bijvoorbeeld vrede bevorderen, grotere intuïtie hebben, maar mannen niet. We staan nog maar aan het begin van onze zoektocht naar wat het betekent om gelijk maar verschillend te zijn.”

Moet een christen zich inlaten met politiek?

“Toen Jezus zei: ‘Geef aan Caesar wat Caesar toekomt en aan God wat God toekomt’, bedoelde hij niet dat wij een onderscheid moeten maken tussen wat wereldlijk is (politiek, economie, enzovoort) en wat religieus is. Wat het beeld van God in zich draagt, hoort bij God. En omdat mensen gemaakt zijn naar Gods beeld, heeft religie iets te zeggen over alles wat mensen bezighoudt, incluis de schepping. Politiek gaat over het uitbouwen van de polis, de menselijke gemeenschap. Vandaar dat religieus geïnspireerde mensen de plicht hebben te spreken over politiek, zeker als het de menselijke waardigheid betreft.”

Hebben we het christendom nodig?

“Ik hou van de islam en ik begrijp de aantrekking die uitgaat van de eenvoud: de radicale oproep tot gehoorzaamheid. Ik heb veel tijd doorgebracht in moslimlanden en de oproep tot het gebed ontroerde mij altijd. Ik heb veel geleerd van moslimschrijvers en –vrienden. Jodendom, christendom en islam hebben elkaar iets te bieden.”

“Maar ik ben een christen omdat er wonderlijke en buitengewone aanspraken ten grondslag liggen aan onze religie, waarvan ik geloof dat ze waar zijn. We geloven dat God van ons houdt, net zoals de joden en de moslims. Maar we gaan een stap verder door te zeggen dat God liefde is. God is de liefdevolle gemeenschap van de Triniteit. Dat is het prachtige hart van onze religie: als we liefhebben worden we opgenomen in het leven zelf van de liefdevolle God. Wij geloven ook dat, in Christus, God onze menselijkheid, ons genot, onze vreugde, zorgen en pijn deelt. In het hart van het christendom heerst een onuitsprekelijke intimiteit met God. Het zijn die geloofsovertuigingen die Europa gevormd hebben. Ze liggen aan de basis van ons begrip van menselijke waardigheid, van wat het betekent een persoon te zijn en lief te hebben. En dus verlang ik naar een Europa dat zijn ongelooflijk mooi geloof, dat de ziel van Europa gevormd heeft gedurende bijna twee millennia, zou herontdekken. Zonder dat, waar is Europa’s ziel? Maar ik bid dat, wanneer het christelijke geloof zich vernieuwt in Europa – want dat zal zeker gebeuren – de vriendschap met God, die het hart van het christendom uitmaakt, zal overvloeien naar vriendschap met mensen van andere religies en naar hen zonder religie.”