woensdag 11 januari 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: Ziekte

Toen ik 30 was, ja, toen dacht ik dat ik geen grenzen

had. En daar heb ik toen zwaar voor moeten betalen.

Drie jaar zwaar ziek, drie jaar uit de circulatie. En toen

ik een beetje begon op te knappen, zei de specialist

tegen mijn overste dat ik ‘voor niks goed meer was’.

En zo heeft die ziekte toch zin gehad. Want ten eerste

heb ik veel meer leren relativeren. Uiteindelijk zijn we

niet voor dit leven gemaakt, we zijn niet meer dan

toeristen op een kleine planeet. En ten tweede kreeg

ik, na die uitspraak van de dokter, van mijn oversten

wel de toestemming om in Vlaanderen met een Bond

zonder Naam te beginnen, wat me eerder geweigerd

was omdat ik zogezegd niet gemist kon worden.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos