woensdag 4 januari 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: Vandaag!

Nee, ik heb mijn muren nooit gemeten. Ik zeg maar

zo: als je je goed voelt, dan heb je toch alles. Er zijn

mensen die kapitalen en weet ik veel wat nog allemaal

bezitten en die zich toch diep ongelukkig voelen. We

zijn niet geschapen voor de industrie, niet voor het

geld en ook niet voor de supermarkt: we zijn hier om

mens te zijn, om gelukkig te zijn, niet gisteren, niet

morgen, maar vandààg. Dus, laat gisteren liggen en

morgen zien we wel weer. Weet je, ‘time is money’, dat

is een van de grootste leugens van onze tijd.

Maar als de ‘time’ om is, is het afgelopen en

wat je dan ook verzameld hebt, je kunt het toch niet

meenemen. Dat is ook een van onze spreuken geweest:

‘Ook de rijkste mens sterft arm.’

Vandaar onze filosofie: probeer vandaag gelukkig te

zijn. Ik weet ook wel dat zoiets niet altijd kan. En ik heb

me ook al moeten verdedigen tegen het verwijt als zou

ik berusting prediken, maar dat doe ik niet. Ik pleit voor

mensverbetering, levensverbetering, milieuverbetering

en niet voor gelatenheid. Als je alles gedaan hebt en

het helpt niet, dan moet je je verzoenen met het leven

zoals het is.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos