woensdag 25 januari 2017

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Vergevensgezindheid

De afwezigheid van vergevensgezindheid veroorzaakt oorlog, moorden, scheidingen, verdeelt families en leidt tot het diepst mogelijke zielsleed. Het drijft dikwijls een wig tussen de mens en God. Het is makkelijk om te zeggen dat je vergeeft maar het is enorm moeilijk om het ook te beleven vanuit je hart.

Niet vergeven is een donker gat, vergiffenis een uitweg.

Beeld je in dat vergeven de norm werd. Wat zou de wereld er anders uitzien! We zouden geen behoefte hebben aan elkaar doden. Oorlog en moord zouden tot het verleden behoren, wapens zouden nutteloos zijn, geen kwetsende woorden of daden zouden de levens van jonge mensen nog misvormen. Onze wereld zou een plek van vrede zijn. De enorme sommen geld die momenteel gepompt worden in daden die haaks staan op vergeving, zouden beschikbaar worden om mensen eten te geven, te kleden, medische zorgen te verlenen en om iedereen een opleiding te geven.

Vergiffenis, een interessant woord … maar een moeilijk concept.

(Donna Nicholson, Verenigde Staten)

Verlossing

Ik ben een studente vroedkunde. Ik voel me vereerd getuige te mogen zijn van een bevalling, loslaten, verlossing, overgave … als studente, als vroedvrouw, als mentor en als vrouw.

Ik geloof dat een geboorteproces uiteindelijk instinctief is. Als alles ‘normaal’ verloopt, als je op eigen kracht je kind op de wereld zet, dan geef je het een ijzersterke start. Het is een enorm groeimoment in je leven als vrouw, als partner en als moeder, een moment dat een onuitwisbare indruk nalaat. Je bent zo open en kwetsbaar. Daarom is het zo belangrijk om je eigen waarden trouw te blijven, aangemoedigd te worden om te vertrouwen op je innerlijke kracht als vrouw, als moeder.

(Marie Somers, België)

Verscheidenheid

Verscheidenheid aanvaarden vereist een behoorlijke dosis empathie, begrip, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De verscheidenheid van meningen stimuleren kan leiden tot nieuw leren, vernieuwing en nieuwe ontdekkingen. Begrijpen dat individuen verschillende waarden en behoeften hebben, kan een organisatie inzicht geven over hoe de werknemers het best te motiveren en de productiviteit te verhogen.

(Mari Kruger, Zuid-Afrika)

Verwarring

Soms zijn we verward omdat we bepaalde ideeën en vooroordelen in ons dragen. Op andere momenten zijn we verward door de invloed van sterke persoonlijkheden met bepaalde vooroordelen, of andere vooropgestelde ideeën. Verwarring ontstaat door eigen innerlijke oorzakelijkheid en door krachten buiten onszelf.

Het is zeer belangrijk om open te staan en zich aan te passen aan actuele situaties, een gezonde harmonie te creëren tussen relaties, teams en gemeenschappen. Zodra we de waarde van harmonieuze samenwerking voor het algemene goed begrijpen, zal er minder verwarring en meer duidelijkheid zijn.

(Reddy Sama, Verenigde Staten)

Vindingrijkheid

We hebben alles te danken aan vindingrijkheid. Zodra we begonnen te jagen en voedsel te verzamelen, hebben we onze vindingrijkheid gebruikt om onze levensmiddelen te bewaren en te bereiden. Ons onstuitbaar en aangeboren menselijk overlevingsmechanisme dreef onze vindingrijkheid. Deze bekwaamheid steeg al snel boven onze primitieve levensbehoeften en evolueerde naar iets veel grootser, veel magischer. In zijn meest eenvoudige vorm betekent vindingrijk zijn: inventief, vernuftig en creatief zijn. Het is de vaardigheid om door een andere lens te kijken.

(Phillip Ralph, Australië)