woensdag 18 januari 2017

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Veeleisend

De enige manier om respect van anderen te krijgen is niet door het op te eisen maar door het te verdienen. Grote leiders hebben de bewondering en het respect van hun gelijken en volgers verdiend. Respect van anderen krijg je alleen als ze je waardig achten de eer te ontvangen. Daarom zullen leiders die respect eisen het nooit krijgen, het alleen met tegenzin gegeven worden.

(Reddy Sama, Verenigde Staten)

Veerkracht

We maken allemaal gema kkelijke tijden mee en periodes waarin het moeilijker gaat. Hoewel onze voorkeur steeds uitgaat naar de momenten in het leven die meteen fantastisch zijn, bieden moeilijke momenten ons een kans om veerkracht op te bouwen. Voorwaarde is wel dat we leren om ze zonder tegenstand te verwelkomen.

(Paul Werder, Verenigde Staten)

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is van een gedachte overstappen naar actie. Je eigen dromen tot leven brengen in de echte wereld. Het is beslissingen nemen en er de verantwoordelijkheid voor dragen, ongeacht de gevolgen. Het is opkomen voor wat je zegt en doet en fier zijn op wie je bent. Het is verantwoordelijkheid nemen voor je rol in de relaties met anderen.

(Heather Reagan, Groot-Brittannië)

Verbondenheid

Er is de ‘verbondenheid met anderen’. Dat is voor mij verbinding zoeken met andere mensen, andere culturen, andere systemen. Verbinding maken met anderen zoals ze zijn, bij hen zijn en echt luisteren met je hart naar de dingen die zij geloven, waar ze naar hunkeren en waar ze voor staan. Het gaat over het ondersteunen, stimuleren, leren, groeien en elkaar voeden.

(Veerle Maes, België)

Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid komt voort uit individuele wijsheid, wat een hoger niveau van bewustzijn vereist. Om dat te bereiken, moeten we nederigheid en respect tonen en dat is alleen mogelijk door kennis, openheid, vrijheid van gedachte en bovenal, bewustzijn en overtuiging. Zodra we ons ervan bewust zijn dat we één geïntegreerd lichaam zijn dat samenwerkt in groepen, families en gemeenschappen, slagen we in onze missie.

(Sanjay Sinha, India)