woensdag 25 januari 2017

Gelezen In Tertio Van 11 Januari 2017

1 . In het nieuwe Amerikaanse Congres – het verenigde Huis van Afgevaardigden en de Senaat – bekent 91 procent zich tot het christendom, tegenover 71 procent van de bevolking. Het aantal protestantse volksvertegenwoordigers is sinds de jaren 1960 gedaald van 75 naar 56 procent, terwijl het aantal katholieken steeg van 19 naar 31 procent. Amper 1 lid bekent zich tot geen enkele religie terwijl inmiddels 23 procent van de bevolking zichzelf zo omschrijft.

2 . Paus Franciscus roept op zich te ontfermen over de daklozen. Ook in Rome krijgen ze het bij de ongewoon strenge vrieskou hard te verduren. Daarom gaf de paus de opdracht twee slaapzalen van het Vaticaan permanent voor hen open te stellen. Tevens worden er extra warme slaapzakken en warme dranken verdeeld onder de daklozen in de Eeuwige Stad. (Geert De Kerpel)