woensdag 18 oktober 2017

KVLV Handverzorging

Beste KVLV-leden,

Op maandag 13 november 2017 komen we om 19.30u samen in de parochiale gebouwen voor een

workshop handverzorgingsproducten maken

Myriam Maginelle leert ons ook deze keer twee huidvriendelijke producten maken op natuurlijke basis. We krijgen heel wat info over de gebruikte stoffen en daarna gaan we in groepjes van drie personen zelf aan de slag. We maken een

handcreme van 5Og (€6) en een klovenbalsem van 30g (€4)

De klovenbalsem kan niet alleen gebruikt worden voor vingerkloofjes, maar is ook heel goed voor kloven aan de hielen.

Voor de prijs van €10 kan u de komende winter uw handen en voeten eens flink verwennen. Niet-leden zijn ook welkom, maar betalen 5 euro extra voor de les. Betaling gebeurt de dag zelf, tijdens de les.

Inschrijven voor deze workshop is noodzakelijk en kan tot 3 november bij Inge tel.016/202017 of ingeletellier@hotmail.com

Deze DIY-lessen zijn altijd een groot succes, aarzel dus niet te lang om je in te schrijven want het aantal deelnemers is beperkt tot 20. Tot dan !

Veel zachte groeten van het Korbeekse

‘Vrouwen met vaart’ bestuursteam

De fietsclub van OKRA Korbeek-Dijle op bedevaart in Scherpenheuvel

Gelezen In Tertio Van 4 Oktober 2017

Vaticaan nodigt Broeders van Liefde uit

Generaal-overste van de Broeders van Liefde, René Stockman, bracht vrijdag bij de bevoegde Vaticaanse instanties verslag uit over de ontwikkelingen binnen de Belgische organisatie Broeders van Liefde. Die liet vorige maand weten dat ze vasthoudt aan haar visietekst over euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie. Het Vaticaan nodigt de Belgische tak nu uit zijn visie te komen toelichten. De uitnodiging komt tegemoet aan de vraag die de organisatie zelf stelde, ook tijdens en na de persconferentie van 12 september.

Ultieme kans

De Vaticaanse instanties willen de Broeders van Liefde horen voordat ze tot een definitief besluit komen. Maar de marge is zeer klein: Rome ziet de uitnodiging tot toelichting als “ultieme kans” voor de Belgische organisatie om zich met de leer van de kerk te verzoenen, namelijk dat de beschermwaardigheid van het leven absoluut is. Van de broeders die deel uitmaken van de raad van bestuur werd verwacht dat zij in een schriftelijke verklaring bevestigden achter de leer van de kerk te staan. Twee van de drie hebben dat intussen gedaan. De derde broeder vroeg en kreeg uitstel van het generaal bestuur. (Geert De Cubber)

Phil Bosmans spreekt tot ons: Zegen

Komt, lieve mensen,

God roept ons op om zijn liefde

voor de mensen van deze tijd

zichtbaar, tastbaar en voelbaar te maken.

‘Ik heb u nodig’, zegt God.

‘Ik heb ieder hart nodig, dat nog beminnen kan.

Velen zijn onderweg verdwaald in de woestijn.

Gij moet hun oase zijn.

Velen zitten in verwarring en duisternis.

Gij moet een licht zijn, dat hen voorlicht.

Gij moet hun gids zijn,

die hen door de nacht begeleidt.’

Komt, lieve mensen.

God zal u zegenen

en gij zult voor anderen een zegen zijn.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 11 oktober 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,

Schepper van hemel en aarde

en Vader van alle mensen.

Ik geloof in Jezus,

de mensgeworden liefde van God,

geboren in een stal,

mensen genezend

en over alle wegen heil brengend,

om tenslotte aan een kruis te sterven.

Ik geloof in Jezus, de Verrezene,

die ons zijn Geest zendt

om het aanschijn der aarde te vernieuwen.

Ik geloof in het mystieke lichaam,

waarin alle gelovigen één zijn met Jezus.

Ik geloof in het eeuwig leven,

waar we, geborgen in Gods liefde,

voor altijd gelukkig zullen zijn.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

zondag 8 oktober 2017

Agenda bijgewerkt

Bekijk onze bijgewerkte agenda op de agenda-pagina.

woensdag 4 oktober 2017

Gelezen In Tertio Van 20 September 2017

1 . “Angela Merkel vaart consequente koers”

Uit een artikel van Geert De Cubber

“De koningin van Europa”, noemt journaliste Michèle de Waard haar in Angela Merkel. Een politieke biografie. “De christelijke normen en waarden zijn een kompas voor haar.” Tertio zocht de auteur in Den Haag op.

Michèle de Waard was correspondent in Duitsland toen dat land pas herenigd was. Ze maakte dan ook de politieke opmars van toenmalig bondskanselier Helmut Kohls Mädchen van dichtbij mee. Intussen staat Angela Merkel al twaalf jaar aan het hoofd van Duitsland en ziet het er naar uit dat ze er na zondag nog vier jaar bij mag doen.

Na de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989 wilde ze absoluut de Bondsdag in, een snelle Duitse hereniging en een sociale markteconomie. Dat laatste is voor haar belangrijk: ze wil de markteconomie sociaal gestalten, zoals dat in het Duits heet. Als voorstander van de globalisering wil ze een markteconomie met een sociaal gezicht. Dat is ook de kern van de economische hervormingsprogramma’s in de Europese Unie. Maar daar is Zuid-Europa nog ver van verwijderd.

Onder meer onder druk van Duitsland werden hun zware besparingen opgelegd. Waar is daar het sociale gezicht?

“Wie de cijfers bekijkt, beseft dat 40 tot 50 procent jeugdwerkloosheid een samenleving ontwricht. Als je de diepte ingaat, merk je dat Merkel in een vroeg stadium in Griekenland, Spanje en Italië ervoor gepleit heeft dat werklozen in Duitsland een opleidingsprogramma konden komen volgen.”

Noemt u haar daarom “koningin van Europa” in uw boek? Omdat ze de Europese problemen probeert aan te pakken?

“Time Magazine verkoos haar in 2015 tot Person of the Year op basis van haar vluchtelingenbeleid. Het weekblad noemde haar Chancellor of the Free World. Ze is pragmatisch, maar ook principieel. En die combinatie heeft gewerkt om de EU in het algemeen en de Eurogroep in het bijzonder bij elkaar te houden. Duitsland is het grootste en sterkste land in Europa. Al acht jaar op rij presteert de economie goed. Nochtans heeft het land enorm afgezien na de hereniging. De verborgen werkloosheid liep in sommige delen in het oosten van Duitsland op tot 40 procent. Een deel van die werklozen werd omgeschoold, maar een deel kwam niet aan de bak en moest van een uitkering leven. Dat heeft Duitsland naar schatting 2.000 miljard euro gekost. Dat verhaal van bloed, zweet en tranen heeft Merkel ook in Griekenland, Spanje en Italië verteld. Uiteindelijk is het een kwestie van volharden. Met die boodschap trok ze – omringd door vijandigheid – naar Athene om de Grieken tijdens het dieptepunt van de crisis een hart onder de riem te steken.”

Merkel gaat geregeld tegen de stroom in. Typeert haar dat?

“Ja! Toen ze dat onderhoud met Griekenland had, dacht minister van Financiën Schäuble dat de Grexit ophanden was. Maar Merkel heeft er alles aan gedaan om de Grieken niet te laten vertrekken. Ik heb ook nauwgezet gevolgd wat ze met het Verenigd Koninkrijk deed. Merkel heeft grote inspanningen gedaan om de Britten in de EU te houden. Zo heeft ze ooit toenmalig Brits premier David Cameron met vrouw en kinderen uitgenodigd op Schloss Meseberg, het kasteel van de kanselier in de buurt van Berlijn. Dat is niet zo normaal voor haar. Maar zodra iets haar veel waard is, investeert ze in politieke vriendschappen. Met Europese maatregelen rond een scherper migratiebeleid en beperking in de bijstand wilde ze de Britten in de EU houden, tevergeefs. Als ze principieel iets wil, dan doet ze het ook. Onmiddellijk na de kernramp in het Japanse Fukushima (in 2011, nvdr) besliste ze in een soort Nacht-und-Nebel-Aktion tot uitstap uit de kernenergie. Daarvan zei ze laatst nog in een interview aan een vrouwenblad dat dat het politiek moeilijkste en moedigste besluit is dat ze ooit nam.

Zelf zegt ze dat ze gedreven wordt door christelijke normen en waarden. Dat is haar kompas en daar vecht ze voor. Zelf heeft ze principieel moeite met het homohuwelijk, maar als ze weet dat een meerderheid daar voor is, verzet ze er zich toch niet tegen. Ook bij euthanasie en levenseindevragen zie ik haar nog niet zo direct liberale standpunten te verdedigen.”

Tot zover Geert De Cubber en Michèle de Waard.

2 . Wonder geschiedde aan maatschappij en kerk

Uit een artikel van Emmanuel Van Lierde

De kerkelijke organisatie Missio gooit dit jaar het roer om. De campagne die in oktober – traditioneel de missiemand – begint, focust niet op een hulpbehoevend land maar wel op het ontwikkelde Zuid-Korea. De organisatie is ervan overtuigd dat de kerk in dit Aziatische land een spiegel kan voorhouden aan de kerk in België. Midden een hoogtechnologische en economisch welvarende maatschappij slaat de boodschap van het christendom daar aan. Toenemende materiële rijkdom leidt blijkbaar niet automatisch tot minder geloof en meer secularisatie. De kerkgemeenschappen floreren in Zuid-Korea en ze durven naar buiten te komen met hun boodschap. Bovendien deelt de Koreaanse kerk haar overvloed aan personeel en middelen met de wereldkerk. Korea zendt zijn missionarissen uit. Wat kan de Belgische kerk leren van die dynamische kerk in Zuid-Korea? Tertio trok op uitnodiging van Missio naar de hoofdstad Seoel en zocht het uit. En geen betere gids daarbij dan de Gentse bisschop Luc Van Looy die er jarenlang missionaris was en de taal perfect beheerst.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende het einde van de Japanse bezetting sinds 1910. De Sovjet-Unie zocht invloed in het noorden, Amerika in het zuiden. Dat mondde uit in de Koreaanse Oorlog (1950-’53). De strijd tussen het communistische regime en de westerse troepenmacht werd gestaakt in 1953, maar tot vrede kwam het niet. Een zwaar bewaakte frontlijn scheidt tot op heden beide Korea’s.

Langzaam maar zeker ontpopte het arme zuiden zich tot een welvarende republiek. Die ombouw begon tijdens het militaire regime (1963-1979) van Park Chung-hee. Beslissend daarbij was de aanleg van hoofdwegen en treinverbindingen tussen de havens om handel op gang te brengen. Wetenschap, technologie en massa-industrie – Made in Korea – werden aangewakkerd voor de export.

Modern én religieus

De jongste cijfers van het Nationaal Bureau voor Statistiek geven aan dat in 2015 een grote meerderheid - 56,9 procent – officieel geen godsdienstig lidmaatschap heeft. 43,1 procent hangt wel een godsdienst aan: 27,6 procent is christen en 15,5 procent boeddhist. De protestantse en katholieke kerk kenden vooral vanaf het midden van de 20ste eeuw een snelle groei. Terwijl slechts 5 procent van de bevolking christen was in de beginjaren van de republiek Zuid-Korea, gaf in 2015 19,7 procent aan protestant te zijn en 7,9 procent katholiek. In reële cijfers betreft het ongeveer 13,5 miljoen christenen: 9,67 miljoen protestanten en 3,89 miljoen katholieken, op een totaal van ruim 50 miljoen inwoners. Opmerkelijk is dat het christendom het beter doet in Seoel dan in de rest van het land. In de hoofdstad is 22,8 procent van de inwoners protestant en 14,2 procent katholiek.

Sociaal en politiek

Hoe valt die opmars van het christendom te verklaren? Voor de katholieke kerk ziet Gents bisschop Luc Van Looy – van 1964 tot ’67 en van ’72 tot ’84 missionaris in Korea – twee verklaringen. “In de tijd van de militaire dictatuur maakte kardinaal Stephen Kim Sou-hwan van de Myeongdongkathedraal van Seoel het veilige toevluchtsoord voor wie zich vreedzaam verzette tegen het regime. De kerk liet niet na te spreken over mensenrechten en democratie. Veel leerkrachten en academici ontdekten in de kerk zowel vrijheid als een antwoord op de geschiedenis die ze ondergingen. Dat intellectuelen voor het christendom kozen, versterkte uiteraard de groei van de kerk. Daarnaast was er het maatschappelijke engagement: de inzet voor de armen in de sloppenwijken. Vooral door de onderwijsinstellingen en de gezondheidszorg vonden steeds meer mensen de weg naar de katholieke kerk. Dat sociale dienstwerk maakte onze boodschap geloofwaardig.”

Katholicisme over zijn hoogtepunt?

Omdat de kerk floreert, beschikt ze over meer financiële middelen. De rijkdom en de macht nemen toe. Gewone gelovigen haken af omdat die tendensen voor hen in strijd zijn met Franciscus’ pleidooi voor een “arme kerk voor de armen”. De cijfers liegen er niet om. In de jaren 1955-’60 was amper 2,2 procent van de bevolking katholiek en 2,8 procent protestant. Tot 2005 gingen beide geloofsgemeenschappen er gestaag op vooruit. Toen was 11 procent van de bevolking katholiek en 18 procent protestant. Daarna bleven de protestanten groeien, maar bij de katholieken doet zich een knik in de statistieken voor. In 2015 zijn ze gedaald naar 7,9 procent.

Sociale inzet maakt kerk geloofwaardig

Het klonk al eerder in dit dossier: de kerk werd geloofwaardig in Korea door haar onderwijs- en zorginstellingen. Vooral religieuzen nemen nu die dienstbare en profetische rol op. Naast florerende zustercongregaties maakte Tertio uitvoerig kennis met de salesianen. In Korea hebben ze vijftien huizen. De 125 volgelingen van Don Bosco behartigen er meerdere scholen en één parochie, maar het meest in het oog sprong hun jeugdinstelling in Seoel. “Straatkinderen die een misdaad begingen en een gevangenisstraf kregen, komen bij ons terecht”, zegt de verantwoordelijke van het Salesian Youth Center. “Ze zijn tussen 15 en 20 jaar. Het verblijf in de instelling is nog altijd zoals in een gevangenis, maar het programma overdag biedt hen een heropvoeding. Er is een keramiekatelier of een aanbod houtbewerking zodat ze later aan een normale job geraken. Anderen volgen lessen om later hun studies te kunnen hervatten. We hebben nu zeventig jongeren onder onze hoede.” Tijdens een rondleiding door de klaslokalen en de ateliers vervolgt de salesiaan dat sommige jongeren die zich goed gedragen na verloop van tijd het centrum in het weekend mogen verlaten. “Er moet dan wel een ouder zijn die voor hen zorgt en hen begeleidt. We sturen ze niet alleen de wereld in.

Tot zover Emmanuel Van Lierde en de salesianen.

Phil Bosmans spreekt tot ons: God, mijn oase – deel 2

Een priester kan echt leven en gelukkig zijn, want

in God worden hem alle mensen gegeven, om lief te

hebben en om bemind te worden. Hij is niet alleen

van en voor God, hij is ook wezenlijk van en voor de

mensen. Hij is bij de mensen die zichtbaar geworden

troost, de mildheid, de voelbaar geworden goedheid

van God. Hij is een soort sacrament. Hij is de vrije,

de beschikbare. Hij heeft een onmogelijke opdracht.

Maar God is machtig in de machtelozen en sterk in de

zwakken. Daarenboven is er een woord van God, dat

we zojuist in het evangelie hoorden. Een woord, dat als

een onsterfelijke troost de priester nooit verlaat, dat

éne woord, diep in zijn hart gesproken: ‘Niet gij hebt

Mij gekozen, maar Ik heb u gekozen.’

Nu word ik wel zeer persoonlijk, maar ik wil u bewijzen

dat God nooit iemand in de steek laat. Op zekere

dag zat ik in de Sint-Nicolaaskerk, achter de Beurs

in Brussel. Ik was moe, ik was het moe, ik was alles

moe. Ik kon die dag niet bidden. Ik zat maar te zitten.

Maar toen ik, moe gezeten, naar buiten ging, stonden

daar die woorden op de grote deur geplakt. ‘Niet gij

hebt mij gekozen, maar ik u.’ Ik was verbijsterd en

diep ontroerd. Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik ging

terug de kerk binnen en viel wenend op een stoel. Die

woorden lieten mij niet meer los. Dit kwam op het

juiste moment en was ook het enige, dat ik nodig had.

Die woorden van God: ‘Ik heb u gekozen.’ Waarom

stonden die woorden daar ineens? Ik voelde ‘licht’,

‘troost’, ‘vrede’ en ‘vreugde’ als een zachte hand, die me

weer oprichtte.

Ik heb toen tegen God gezegd: ‘Lieve God, Gij hebt

mij gekozen en genomen, zoals ik ben. Gij hebt mij

eerst bemind en Gij hebt mij met een oneindig geduld

bewaard in uw dienst. Ik ben eigenlijk maar een klein

stukje glas, om uw liefde te weerkaatsen naar de

mensen toe. Een klein stukje glas, zo dikwijls door de

sleur van het leven met stof overdekt, en in storm en

wind door slijk besmeurd. Maar telkens opnieuw hebt

Gij het gewassen en weer opgenomen in uw zachte

zon, om stralender dan ooit terug te keren in dat

eeuwig liefdespel met U en de mensen.’

Lieve mensen, in die 50 jaar ‘priester-zijn’ heb ik

geleerd dat men nooit de moed mag verliezen. Want

wie in de woestijn de moed verliest, sterft ter plaatse.

God houdt van ons, meer dan we vermoeden, en van

scherven maakt Hij spiegels voor zijn liefde.

Ik kan alleen maar eindigen met de woorden: Lieve God

Gij hebt me alles gegeven.

Geef me nog één ding: een dankbaar hart.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 27 september 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: God, mijn oase – deel 1

Ik heb altijd de indruk gehad, dat het Iemand anders

was die mij bewoog. Ik was van goede wil en had

op zekere dag alles gegeven, zonder goed te weten,

wat het allemaal inhield. God heeft me toen ernstig

genomen en me dikwijls tegen mijn zin gevoerd langs

wegen vol risico, om dingen te doen en vol te houden,

die me te zwaar waren en die ik liever aan anderen

had gelaten. Ik werd geconfronteerd met mijn grote

zwakheid en diepe armoede en heel mijn priesterleven

lang voelde ik mijn fundamentele onmacht. Ik hoorde

altijd diep in mij die woorden van Jezus: ‘Zonder Mij

kunt ge niets.’ Dat was ook zo.

Ik weet nu dat wat ik in mijn leven ten goede gedaan

heb, God gedaan heeft in mij, ondanks mezelf. Hij gaf

me een moeder in de persoon van Maria, de moeder

van Jezus, die ik vooral vereerde als de ‘Maagd der

Armen’. Elk initiatief van BzN heb ik te Banneux in haar

handen gelegd. Hij gaf me een man uit de duizend,

Montfort, de stichter van onze congregatie, en dan

broeder Isidoor, de eenvoudigste van alle eenvoudige

broeders. Daarbij gaf God me in de loop der jaren

zoveel liefde, zoveel vrede en zoveel vreugde, dat ik

alleen maar dankbaar kan zijn. Nu weet ik zeker dat

God met kromme lijnen recht kan schrijven.

‘God, mijn oase’, schreef ik ooit. Maar hoe dikwijls en

hoe diep ik God ook ervaren heb als een oase, waar ik

thuis kon komen en echte geborgenheid vinden, toch

kwamen er ook vele woestijndagen. Echte oase-dagen

waren eerder zeldzaam. Eigenlijk leef je in deze wereld

als in een woestijn. De leegte, de dorheid, de droogte

in jezelf en om je heen. De verlatenheid. God laat

je soms een tijd lang los, overgeleverd aan je klein-

menselijkheid en grenzeloze onmacht. De schrale

woestijnwinden trekken dan over je heen. Je wil ergens

thuiskomen en geborgenheid vinden. Maar God is

nergens meer. Toch moet je dan blijven geloven en met

lege handen grijpen naar de ongrijpbare God. Je moet

blijven bidden om levend water en om de weg naar de

bron. Dat is tegen stroom in. Dan komt weer de dag

dat God je wegroept uit de woestijn en je laat genieten

van de wonderen in zijn tuin, de gaven van zijn hart,

de vruchten van zijn Geest. Hij vraagt alleen om kleine

waterdragers in deze grote wereldwoestijn.

Och, zo dikwijls, vooral in de mooie momenten van

mijn leven, heb ik God ervaren als een echte oase. Ik

vond levend water en diepe geborgenheid. Ik voelde

me dan veilig en heel gelukkig.

Priesters zijn geen buitenwereldse, onnatuurlijke

wezens, die gedesacraliseerd en ontmythologiseerd

moeten worden, alsof het heilige voorwerpen zijn.

Priesters zijn 100% mens met alle beperktheden,

zwakheden, fouten en zonden. De priester is een van

de vele doodgewone mensen, niet speciaal gebakken

met uitzonderlijke ingrediënten. Hij draagt geen

aureool en is niet de beste, niet de deugdzaamste en

de meest onkreukbare. Hij is geen held, geen heilige,

geen geleerde, geen machtige en geen rijke.

(vervolg volgende week)

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

Straatfeest in de Ruwaal 2017

Week 2017-39 - 002Week 2017-39 - 003Week 2017-39 - 007Week 2017-39 - 010

Op zaterdag 16 september 2017 vierden de bewoners van “den Drawool” en omgeving weer feest. Een aangenaam zonnetje, heerlijke drankjes en warme en koude lekkernijen zorgden voor de feestelijke sfeer.

woensdag 20 september 2017

Breughelfestijn 2017

Week 2017-38 - Breughelfestijn 20170001

GELEZEN IN TERTIO van 6 september 2017

1 . In tijden van extremisme, uitsluiting, polarisering en veranderingen in het leefmilieu van de mens verdedigt de vrijzinnig humanistische gemeenschap het vak niet-confessionele zedenleer in het officieel onderwijs, tegen de tendensen in om de levensbeschouwelijke vakken af te schaffen of te vervangen door een vager vak burgerschap of filosofie.

2 . “De samenleving weet dat haar toekomst samenvalt met de toekomst van de jongeren. Alleen wat de school nu doet in het klein, kan de samenleving later doen in het groot”, schrijft Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en referent voor onderwijs, in een brief bij het begin van het schooljaar. Voor het katholiek onderwijs wijst hij op Jezus en het evangelie als kompas. “Als eindterm voor het katholiek onderwijs kan dat tellen!” Ook zijn Gentse collega Luc Van Looy richt zich per brief tot onderwijsmensen. Hij moedigt hen aan vreugdebrengers en mensen van hoop te zijn.

3 . Op vrijdag 1 september overlijdt op 85-jarige leeftijd Cormac Murphy-O’Connor, van 2000 tot 2009 aartsbisschop van Westminster en sterkhouder van de katholieke kerk in Engeland en Wales,. Hij werd in 2001 kardinaal gecreëerd in hetzelfde consistorie als Jorge Mario Bergoglio – de huidige paus – en behoorde net als kardinaal Godfried Danneels tot een netwerk van Europese kerkleiders – de “maffiagroep” van Sankt Gallen, dixit Danneels – die noodzakelijke hervormingen in de kerk voorstond.

4 . Uit kerkelijke hoek wordt positief gereageerd op de eerste gemeenschappelijke verklaring van orthodoxe rabbijnen over het christendom. De Europese conferentie van rabbijnen, de Rabbinical Council of America en het Israëlische opperrabinaat zetten in het document Tussen Jeruzalem en Rome – dat ze op donderdag 31 augustus aan de paus overhandigden – uiteen wat de joodse en christelijke traditie delen en welke theologische verschillen er zijn. De consensus van de drie koepels is “een mijlpaal in de joods-christelijke betrekkingen”. (Emmanuel Van Lierde)

Phil Bosmans spreekt tot ons: De gemakkelijkste keer is de eerste keer

Priester word je volgens mij eigenlijk verschillende

keren. De gemakkelijkste keer is de eerste keer. Dat

was bij mij op 7 maart 1948. Als het te herbeginnen

was, zou ik het rustig opnieuw doen en met evenveel

stommiteiten als nu.

Wat dat priesterschap betreft, moet je ook niet denken

dat het zo’n wandelen is door het leven. Men kent

zeker ook in het religieuze leven wittebroodsweken,

maar het is toch niet altijd zo eenvoudig.

Ik moet hierbij toch nog iets over mijn moeder

vertellen. Een jaar voor mijn wijding was ze zo ziek dat

de dokters haar opgaven. Nu was zij zo diepgelovig

dat ze toch bleef hopen dat ze mijn wijding en

eerste mis zou kunnen meemaken. Ze heeft zich

inderdaad herpakt en heeft alles kunnen meemaken.

Typerend voor haar waren haar eerste woorden na

mijn priesterwijding: ‘Zijt ge nu echt gelukkig?’ Het

belangrijkste voor haar was gelukkig zijn.

Achteraf, toen ik in Frankrijk was, is ze me daar nog

komen opzoeken op doorreis naar Lourdes. Een jaar

later heb ik in Waterschei nog een missie gepreekt van

zes weken. En bij de sluiting ervan, op Allerheiligen, is

ze gestorven. Haar laatste woorden waren: ‘Ik heb alles

gekregen wat ik gevraagd heb.’

Wie dat kan zeggen is gelukkig geweest.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 13 september 2017

Korbeekkermis 2017

Hierbij enkele beelden van de kermisviering in Korbeek-Dijle op zondag 27 augustus.

De omhaling ten voordele van de werken van pater Free Verpoest in Congo bracht 269,79 € op, waarvoor hartelijk dank.

Op de KVLV-stand bracht de verkoop van kleren aan weggeefprijzen ten voordele van Mama’s depot 45,10 € in kas. De minderbegoeden zullen dankbaar zijn.

Week 2017-37 - 004Week 2017-37 - 011Week 2017-37 - 012Week 2017-37 - 018Week 2017-37 - 027Week 2017-37 - 033Week 2017-37 - 037Week 2017-37 - 039Week 2017-37 - 040

WOS diner 2017

Nieuw impulsproject WOS-Korbeek-Dijle:

Kipushia, nieuw verdelingscentrum voor immune bananen in een achtergebleven gebied

clip_image002Kipushia District helemaal in het zuid-oosten van DR Kongo is langs drie zijden omgeven door Zambia. Het centrum ligt op 97 km van het mijnstadje Sakania. Schaarse bevolking in kleine kernen. Onvruchtbaar zandplateau: Miombo-boomsavanne. Achtergesteld gebied, 1 slechte zandweg vanuit Lubum’, internet en GSM vanuit Lubumbashi (twee dagritten), of sporadisch langs Zambia-netwerk vanaf hoge rots!

Pater Free Verpoest, oud-Chiroproost in K-D is pastoor en grote bezieler in de missiepost Kipushia. In de middelbare school krijgen 200 kinderen les. Zij zijn noodgedwongen intern omdat de afstanden te groot zijn om dagelijks te voet naar huis te gaan. Deze kinderen voeden is een uitdaging. Op missiegronden in de vallei worden groenten, fruit en maniok geteeld. Visvijvers zijn er sinds 2013. Verantwoordelijke is de Salesiaanse E.Z. Victoire.

Dit project wil een boost geven aan dit werk door 450 immune bananenplanten te schenken.

Doel: 1. het dieet van de internen verbeteren, rechtstreeks maar ook onrechtstreeks met organisch afval voor verhoogde viskweek

2. stekken van de immune bananenstruiken; de plantage kan zo uitgroeien tot lokaal distributiecentrum en bijdragen tot de ontwikkeling van dit achtergebleven gebied.

Duurzaamheid: Na input van 450 bananenplanten kan het project verder lopen op de gronden en met personeel van de missie o.l.v. E.Z. Victoire. De distributie kan eventueel inkomsten genereren.

clip_image004

Financiële steun van de Gemeente Bertem laat ons de laatste jaren toe om supplementaire ‘impulsprojecten’ zoals dit van Kipushia op te zetten. Met gemeentelijke steun realiseerden wij ook reeds een impulsproject aan de universiteit van Butembo (DR Kongo) ivm met vermenigvuldiging van immune bananenplanten. Wij hielpen tevens mee aan de bouw van een onderwijsatelier in het ‘Centre des Jeunes’ van Gatenga in Kigali, Rwanda. De gemeente Bertem toont duidelijk zijn appreciatie voor onze projecten!

Maar het is vooral dank zij uw jaarlijkse gulle deelname aan de WOS-Korbeek-Dijle aktiviteiten dat wij in staat zijn de oud-Chiroproosten van K.-D., De Zusters van Huldenberg, Congodorpen en ‘Pro Minoribus Meis’ te steunen en te blijven steunen, nu al zovele jaren… Wij realiseren ons dat de noden immens groot zijn in Afrika. Wij hebben de ambitie om, ondanks alle moeilijke situaties, toch de spreekwoordelijke druppel op de hete plaat te zijn en te blijven. Daarom een vurig pleidooi om u niet in onverschilligheid te laten meeslepen. Blijf ons steunen, koop wafels in het voorjaar en schrijf je NU in voor ons jaarlijks diner op 24 september in de lokalen van Don Bosco te Heverlee.

Wij willen graag je bestelling voor het diner vooraf (vóór maandag 18 september) om je beter te kunnen dienen.

Wij komen je bestelling niet huis aan huis ophalen, maar je kan ze laten noteren bij

Myriam Maginelle Ormendaal 33 016-22 65 29 myriam_maginelle@hotmail.com of bij

Maria Maginelle Nijvelsebaan 80 016-47 18 54 frans.van.neck@telenet.be of bij

Jan Moeyersons Stationsstraat 20 016-47 12 52 wiesgoossens@yahoo.co.uk of bij

Gard Vermeulen Dam 2 016-47 70 62 gard@telenet.be

Kan je niet deelnemen en de andere vrienden ontmoeten? Je kan toch steunen door een overschrijving:

Rekening BE65 7343 4604 6596 van Werkgroep OntwikkelingsSamenwerking te 3060 Korbeek-Dijle.

Wil je daarvoor een bewijs voor belastingvermindering?

Stort dan (minstens 40 €) op rekening BE84 4358 0341 0159 - BIC: KREDBEBB

van VIA Don Bosco, Leopold II-Laan 195, 1080 Brussel

met de vermelding: “Project C B584 Projecten WOS Korbeek-Dijle. Met fiskaal attest.”

Wij kijken uit naar je komst. Bedankt en smakelijk eten.

MAALTIJD W.O.S.

bij de paters van Don Bosco in Oud-Heverlee

zondag 24 september 2017 vanaf 11.30 uur

GELEZEN IN TERTIO van 23 augustus 2017

1 . Quote

“De migratie uit Afrika is nog maar pas begonnen.”

Volgens Toon Dietz, afscheidnemend directeur van het African Studies Centre en professor in Afrikaanse Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit Leiden, is dat een direct gevolg van de bevolkings- en economische groei op het continent (Knack, 23/8).

2 . Er gaapt een kloof tussen de publieke perceptie van de islam in Europa en de dagelijkse realiteit. Dat blijkt uit de Religionsmonitor van de invloedrijke Bertelsmann-Stiftung. “Daarom is het belangrijk met feiten en cijfers te tonen hoe de situatie werkelijk is zodat we de waarnemingen en de publieke debatten zakelijker kunnen aanpakken”, zegt onderzoeksleidster Yasemin El-Menouar. De studie toont onder meer aan dat de 4,7 miljoen moslims in Duitsland overwegend goed geïntegreerd zijn.

3 . De beslissing van Braziliaans president Michel Temer een deel van het beschermde Amazonewoud vrij te geven voor de mijnbouw stuit op onbegrip bij de plaatselijke kerk. “Het gedrag van de president is ongehoord”, vindt aartsbisschop Flavio Giovenale (Santarém). Samen met burger- en milieubewegingen beraadt de kerk zich over gerechtelijke en politieke stappen. “De kerk wil niet toelaten dat de unieke natuurrijkdom vernietigd wordt en dat de rechten van de oorspronkelijke indianenbevolking met voeten getreden worden.”

4 . Het Vaticaan bevestigt de geruchten dat paus Franciscus tussen 27 november en 2 december naar Myanmar en Bangladesh reist. De trip wordt al zijn derde naar Azië sinds hij vier jaar geleden aantrad. De overgrote meerderheid in Myanmar is boeddhist. Het land telt zowat 700.000 katholieken. In Bangladesh is 90 procent moslim. Daar zijn een kleine 500.000 katholieken. (Geert De Cubber)

5 . Waarover LEF-pleidooi echt gaat

Uit een artikel van Herman De Dijn, filosoof en auteur.

Bij discussies over het vak Levensbeschouwing, ethiek en filosofie (LEF) gaat het niet over een technische of organisatorische kwestie. Het gaat fundamenteel over een discussie over wat opvoeding inhoudt in een reële, seculiere, ook door religieuze diversiteit gekenmerkte samenleving. Het LEF-pleidooi doet zich voor als een puur redelijk pleidooi; in feite is het sterk ideologisch geladen, betoogt Herman De Dijn.

Met de regelmaat van een klok komt in de media het pleidooi aan bod voor een door de staat in alle scholen verplicht te stellen nieuw vak Levensbeschouwing, ethiek en filosofie (LEF). Dat was zelfs in de vakantieperiode niet anders. Dat vak beoogt kennisoverdracht, op een verondersteld onafhankelijke en objectieve manier, over de voornaamste religies en levensbeschouwingen, waarbij ook de atheïstische kritiek op religie aan bod moet komen. De invoering van LEF in het nationale curriculum, ook van gesubsidieerde katholieke en andere vrije scholen, zou gepaard moeten gaan met het facultatief maken van de godsdienstles.

Filosoof Tariq Modood (Universiteit Bristol) ziet godsdienst als ‘publiek goed’.

De achtergrondvisie van Modood is heel anders dan die van de voorstanders van LEF. Allereerst ziet hij religie en (etnisch-)religieuze diversiteit niet louter als lastposten die zoveel mogelijk onder controle gehouden en naar de privésfeer verbannen moeten worden. Integendeel, religies zijn een feitelijk onontkoombaar onderdeel van de publieke ruimte, ook in de seculiere staat. Zij kunnen en moeten gezien worden als “een publiek goed” in dienst van (sommige) burgers en van de staatsgemeenschap in haar geheel – naast andere publieke goederen als sport, media en dergelijke.

Phil Bosmans spreekt tot ons: 50 jaar priester

Ik voel God.

Ik zie God.
Ik hoor God spreken over

Zijn liefde voor mij,

in elke mens,

die zomaar van mij houdt,

in elke bloem,

die zomaar voor mij bloeit,

in elke boom,

die vruchten draagt,

en elke vogel,

die zomaar voor me zingt.

Als ik over de wereld ga

en langs de lente kom,

dan voel ik mij diep bemind

in alles wat groeit en bloeit,

in alles wat leeft en lacht,

in alles wat me elk jaar opnieuw

vanuit de aarde wordt aangereikt

in het paradijselijk wonder van de natuur.

In de goedheid

en de genegenheid van mensen

voel ik zijn liefde voor mij.

God is verliefd en alles is gave.

Elke gave is een woord van God,

waarmee Hij zeggen wil

hoeveel Hij van me houdt.

Kom

en dank met mij de lieve God,

die me met veel geduld

bewaard heeft in Zijn dienst.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 6 september 2017

GELEZEN IN TERTIO van 23 augustus 2017

1 . Quote

“Deze vrijzinnig-liberale nieuwlichterij is niet zonder risico.”

Opiniërend hoofdredacteur Bart Eeckhout ziet in het (euthanasie)voorstel over voltooid leven een verwerpelijke, zeer economische efficiëntiekijk binnensluipen (De Morgen, 16/8)

2 . Internationaal wordt verbaasd gereageerd op een tweet van Herman Van Rompuy: “De tijd van Roma locuta, causa finita is al lang voorbij”. De voormalige voorzitter van de Europese Raad is bestuurder bij de organisatie Broeders van Liefde in België. Die lieten onlangs euthanasie in hun psychiatrische instellingen toe. Dat Van Rompuy de Romeinse inmenging hekelt (zie Tertio nr. 913 van 9/8) en daarmee tegelijk niet tegen de optie van euthanasie – onverenigbaar met de katholieke leer – ingaat, wekt verontwaardiging. (Emmanuel Van Lierde)

Phil Bosmans spreekt tot ons: God

We willen God leren kennen, maar dat is onmogelijk.

Je kan God niet kennen, je kan hem wel op het spoor

komen. God maakt zichzelf kenbaar aan mensen

die Hem liefhebben. Sommige theologen geloven

niet meer in God. Dat komt omdat ze God met hun

verstand hebben gezocht. Maar zo kan je Hem niet

vinden. God vindt je met je verstand en je hart samen.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 30 augustus 2017

GELEZEN IN TERTIO van 16 augustus 2017

1 . Quote

“Het is nu bijna bon ton om afscheid te nemen van het leven met een glas champagne in de hand.”

Generaal-overste van de Broeders van Liefde, René Stockman, hekelt de vanzelfsprekendheid van euthanasie in ons land (De Tijd, 12-13/8).

2 . Katholieke kerk in Duitsland

De pas verschenen Zahlen und Fakten van de Duitse bisschoppenconferentie bieden zoals elk jaar een staalkaart van het veelvoudige leven dat de katholieke kerk bij onze oosterburen te bieden heeft.

Op 83 miljoen Duitsers geven er 23,6 miljoen aan tot de katholieke kerk te behoren. Daarmee is het de grootste religie van het land. 2,4 miljoen katholieken wonen geregeld de zondagsviering bij. De meeste katholieken wonen in het westen en zuiden, voornamelijk in Noordrijn-Westfalen, Baden-Württemberg en Beieren. Zoals elders in het seculariserende Westen daalt ook in Duitsland het aantal priesters, van 18.663 in 1995 tot 13.856 vorig jaar. Daartegenover staat dat het aantal parochieassistenten sedert 1990 verdubbelde. Nog nooit waren zoveel mannen en vrouwen pastoraal actief.

Ook de Kirchensteuer – het geld dat belastingplichtigen via hun aangifte aan de georganiseerde religies geven – krijgt een apart hoofdstuk. De inkomsten voor de katholieke kerk uit dat systeem stegen van bijna 5 miljard euro in 2011 tot ruim 6 miljard in 2016. Dat geld wordt verdeeld onder de 20 bisdommen en 7 aartsbisdommen die het land rijk is.

“Levendig verlangen in de kerk verankerd te zijn”

Opvallend: hoewel het aantal toegediende sacramenten daalt, laat het kerkelijke doopsel voor het derde opeenvolgende jaar een lichte stijging optekenen. Van de 171.531 Duitse dopelingen ontvingen 3.247 dat als volwassene (ouder dan 14 jaar). Dat stemt kardinaal Reinhard Marx, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, tevreden: “Er is niet alleen interesse voor de kerk, er is ook het levendige verlangen in die kerk verankerd te zijn”. (Geert De Kerpel)

Phil Bosmans spreekt tot ons: Een hemel op aarde

Ik denk soms dat de hel leeg is: de duivels zijn onder

ons. God moet terugkomen, en dat kan enkel als de

liefde terugkomt, als mensen elkaar aanvaarden. Tijdens

de korte tijd dat we op deze planeet samenwonen,

zouden we lief moeten zijn voor elkaar, elkaar helpen

en steunen, van het leven een hemel op aarde maken.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 23 augustus 2017

LANDELIJKE FIETSTOCHT TUSSEN DIJLE EN VOER

Beste KVLV-leden,

Op zondag 10 september 2017 organiseren we voor de tweede maal een fietstocht.

LANDELIJKE FIETSTOCHT TUSSEN DIJLE EN VOER

We vertrekken om 13.45 uur aan de kerk van Korbeek-Dijle.

Afstand: ongeveer 30 km

Wie houdt van een tocht vol afwisseling en van een brok pure, authentieke natuur moet beslist eens proeven van dit traject!

We starten in het hart van Korbeek-Dijle. Via tal van landelijke wegen zetten we koers naar Duisburg en Tervuren. We fietsen vervolgens door het park van Tervuren tot in het centrum ven Vossem. Van daaruit volgen we de Voer tot in Leefdaal. Zo keren we terug naar Korbeek-Dijle. Onderweg houden we uiteraard een pitstop.

Graag inschrijven voor vrijdag 1 september 2017 bij Linda: telefoon: 016/47 70 48 of via mail : linda.vanderstappen@ hotmail.com

Met de zon van de partij wordt het alvast een leuke en ontspannende namiddag!!J

Tot dan! clip_image002

Sportieve groetjes

Het Korbeekse KVLV-bestuursteam

Phil Bosmans spreekt tot ons: Sterven

Ik ben niet bang om te sterven. Dat wordt mijn derde

geboorte. Het eerste leven is de ontvangenis in de

moederschoot, daar is het goed en warm, daarom

begint een kind te wenen als het op de wereld komt.

Daarna volgt een heel leven dat je wordt gegund, voor

de ene weliswaar wat langer dan voor de andere. En

dan ga je dood. De anderen schreien maar jijzelf lacht,

want jij begint aan een eeuwig leven.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 16 augustus 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: Cuba

Het zijn de mensen die mij geïnspireerd hebben om

teksten te schrijven. En daar kwamen dan de boeken

van. Eigenlijk hebben anderen die boeken voor mij

gemaakt. Ik heb die teksten alleen geschreven om

mensen te helpen, hen moed te geven, vertrouwen

en steun. Ik sta er nu nog versteld van hoe die boeken

zo blijven aanslaan bij de mensen. Recent kreeg ik een

brief uit Cuba. Blijkt dat mijn boeken daar te duur zijn,

de mensen moeten ze in dollars betalen. Er zijn daar

nu families bezig die boeken met de hand over te

schrijven, omdat ze de boodschappen zo mooi vinden.

(tekst verschenen in Het Nieuwsblad van 22-23 augustus 1998)

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 9 augustus 2017

Korbeek Kermis 2017

Op zondag 27 augustus 2017 vieren we

KORBEEK KERMIS

Op de parking van de parochiale gebouwen nemen we, om 10 uur, deel aan de openluchtmis.

Van 11 uur tot 17 uur verkopen we baby- en kinderkleding/materiaal van het mama’s depot aan zeer lage prijzen.

Bij het mama’s depot worden nuttige artikelen voor mama’s in spe en opgroeiende kinderen samengebracht voor mama’s die het financieel niet breed hebben.

Het mama’s depot kreeg heel wat kleding binnen, in goede staat. Aan ander materiaal is er een tekort.

Vandaar dat we met Korbeek kermis, een selectie van kinderkleding en materiaal gaan verkopen. Het team van het mama’s depot bezorgt ons een aanbod uit hun voorraad en bepaalt ook de prijs die we zullen vragen.

Met de opbrengst van deze verkoop kan het mama’s depot materiaal aankopen voor de inrichting van hun locatie of voor het herstellen van kleding.

Bent u een mama in spe of hebt u jonge kinderen. Of heb je als oma van jonge kleinkinderen graag wat baby- en kindermateriaal in huis. Dan bent u van harte welkom aan onze KVLV-stand op de parking van de parochiale gebouwen.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !!!

Het mama’s depot is een samenwerking tussen het OCMW, de gemeente Bertem en de KVLV-afdelingen van Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal.

Wil u het mama’s depot steunen dan kunt u contact opnemen per mail : mamadepot.cafe@gmail.com

Zomerse groeten,

Het Korbeeks KVLV-bestuursteam.

Gelezen in TERTIO van 28 juni 2017

1 . Hoofdredacteur Tertio wordt woordvoerder kardinaal Jozef De Kesel

Geert De Kerpel, sinds begin 2012 hoofdredacteur van dit blad, wordt met ingang van 1 september 2017 de Nederlandstalige woordvoerder van kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel en voorzitter van de Bisschoppenconferentie van België. Hij wordt tevens bisschoppelijke afgevaardigde Communicatie voor het aartsbisdom en in die hoedanigheid ook lid van de bisschopsraad van het aartsbisdom. Tot dan blijft hij de redactie van Tertio leiden.

2 . De kracht van het vasten

Uit een column van Khalid El Jafoufi, oprichter van studentenvereniging Mahara.

De maand ramadan is ook dit jaar ten einde gekomen. In een uitzonderlijk hete maand juni en in ongunstige omstandigheden hebben vele moslimstudenten hun vasten gecombineerd met de examens. Net als vorig jaar laaide ook nu weer de discussie op over deze bijzondere combinatie. Niet geheel toevallig aangevoerd door de georganiseerde vrijzinnigheid en geagendeerd door een horde liberale en nationalistische politici.

Misplaatste bezorgdheid

De “bezorgdheid” over de gezondheid en studieresultaten van moslimstudenten is begrijpelijk vanuit een buitenperspectief. De perceptie van het vasten heeft nu eenmaal iets van “lijden” en “afzien”, waardoor het begrip voor het ritueel afneemt. Ten gevolge hiervan krijgen veel moslimstudenten de vraag waarom ze ervoor opteren te studeren én te vasten. Men zou het vasten volgens hen immers gemakshalve kunnen verplaatsen naar een gunstigere periode. Tot grote ergernis van menig moslim die de “vanzelfsprekendheid” dat hij het zwaar te verduren heeft keer op keer moet weerleggen.

Zo getuigen veel studenten in interviews met kranten over hun toenemende concentratie en doorzettingsvermogen tijdens de maand ramadan. Velen onder hen passen hun voedingspatroon zodanig aan dat ze doorheen de dag over een voldoende grote voorraad aan essentiële voedingsstoffen beschikken. Ook drinken ze voldoende water tijdens de nacht zodat het lichaam overdag genoeg gehydrateerd is. Met de uitzonderlijk warme weersomstandigheden van de afgelopen weken namen ze daarbij bijvoorbeeld extra maatregelen door binnen te blijven en naast een ventilator te studeren in een frisse kamer.

Phil Bosmans spreekt tot ons: Jongeren

Ook jongeren lezen mijn boeken, soms tot mijn

grote verbazing. Mijn teksten zijn niet geschreven in

turbotaal, maar het raakt hen desondanks. ‘Hoe komt

het toch dat u, die 76 bent, mijn taal spreekt?’, vroeg

een meisje van 19 me. Ik ken het antwoord niet, ik

weet alleen dat ik niet toegeef aan beperkingen als

mijn leeftijd, mijn handicap. Ik blijf voeling houden

met mensen, ook met jongeren. Ik spreek nog steeds

mensen toe, neem nog steeds deel aan conferenties –

vooral in Duitsland – en zie er nog net zoveel tegenop

als vroeger. Maar eens ik bezig ben, voel ik me terug in

mijn element. Telkens weer.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

zondag 6 augustus 2017

Agenda bijgewerkt

Bekijk onze bijgewerkte agenda op de agenda-pagina.

woensdag 19 juli 2017

Gelezen in TERTIO van 21 juni 2017

Vijandigheid tegen religie ontwapenen

Uit het dossier “kerk-staatverhouding” op tekst van Emmanuel Van Lierde

Met de regelmaat van een klok vuren politici in ons land salvo’s af op de godsdiensten. In hun vizier zitten onder meer de financiering van de erediensten, het godsdienstonderwijs en religieuze symbolen of rituelen – denk aan de hoofddoek en het ritueel slachten – die in strijd zouden zijn met “onze westerse waarden”. Ze willen religie bannen naar de privésfeer en bepleiten een striktere scheiding van kerk en staat. Het beste verweer daartegen is de meerwaarde van religie voor de samenleving aantonen. Bewijzen dat godsdiensten een positieve bijdrage leveren aan de cohesie en de inclusie, werkt ontwapenend.

“Onze overtuiging zonder angst uiten in publieke ruimte”

God zoekt de dialoog met de mens en de kerk beoogt de dialoog met de wereld. Vanuit die overtuiging kan een christen niet anders dan een “cultuur van ontmoeting” nastreven. In een plurale context is dat ook nodig voor een vredevol samenleven. Ontbreekt die cultuur, dan leven mensen naast elkaar of in conflict. Dat stelt de geëngageerde Franse katholiek Gérard Testard.

Over zijn engagement voor Together for Europe verklaart hij het volgende:

“Dat initiatief wil christenen van alle slag en van allerlei bewegingen en gemeenschappen uit heel Europa verenigen ter preventie van conflicten. Ze willen een geest van eenheid uitdragen, Europa een ziel geven, het hart van dit continent laten kloppen door de broederlijkheid tussen de volkeren aan te moedigen.”

Ziel voor Europa

“Wat is Europa? Allereerst verzoening. Op de as van Auschwitz ontstond door de durf en het elan van christenen dit vredesproject opdat er nooit meer oorlog zou woeden tussen onze landen. Vervolgens staat Europa voor solidariteit en delen met elkaar. De diversiteit is een rijkdom, we leren door uitwisselingen. Europa is geen zaak van euro’s – niet alle lidstaten hebben trouwens die valuta -, maar van gedeelde waarden. Religies kunnen die waarden mee voeden en hebben daar een rol te spelen. Alle lidstaten worden beter van de EU, niet slechter. Het is tijd om dat aan de inwoners duidelijk te maken. Zonder Europa en elk voor zich zijn we slechter af. Al kan de werking van de EU beter en moet armoede en onrechtvaardigheden worden aangepakt”, stelt de auteur van Quelle âme pour l’Europe?

Meerwaarde religies in kaart brengen

“Gelovigen geven meer aan goede doelen en zijn koplopers in vrijwilligerswerk. Voeg daar de betaalde krachten aan toe in onderwijs, zorg en pastoraal. En dan heb je nog niets gezegd over de meerwaarde voor cultuur, erfgoed en toerisme. Helaas pakken geloofsgemeenschappen veel te weinig uit met feiten en cijfers over het surplus dat ze in de samenleving bewerken. Dat moeten ze dringend wel doen”, stelt Brits professor Francis Davis.

Innovatie en mensenrechten

Davis beseft dat sommigen een weerstand voelen tegenover het in kaart brengen van de economische waarde van de erediensten omdat het godsdienst zou reduceren tot maatschappelijke nuttigheid. ”Toch is het noodzakelijk tegenover de politiek en de samenleving onze relevantie te bewijzen, zeker als we vormen van staatssteun genieten? Neem de bekostiging van restauraties van kerken en kathedralen. Als je cijfers kan geven van bezoekersaantallen en inkomsten die deze gebouwen genereren voor het toerisme, dan lever je een verantwoording voor die vaak hoge onderhoudskosten.”

De invloedrijke Britse katholiek stipt ook de buitenlandse meerwaarde aan. “Denk aan ontwikkelingshulp. De christelijke kerken leverden de grootste bijdrage aan innovatie en ontwikkeling wereldwijd, alleen al door onderwijs. Tot in de verste uithoeken van de wereld is de kerk op post om noden te lenigen en mensenrechten te verdedigen. Waar zijn vandaag innovatieve krachten aan het werk en kunnen we die als kerk ondersteunen? Religieuzen hebben daar een goede neus voor en springen vaak als eerste mee in de bres. Ander aspect: moslims versterken vaak de handel met en de export naar hun landen van herkomst. Alweer iets wat zelden in kaart wordt gebracht”, betreurt hij.

Onbaatzuchtigheid

Het brengt Davis bij een thema dat hem bijzonder ter harte gaat: armoedebestrijding. “Op wereldschaal is Caritas Internationalis volgens mij de grootste helper tegen armoede. Sta me toe hier vooral de rooms-katholieke kerk te bejubelen want met haar sterke lokale verankering bereikt ze werkelijk wereldwijd de mensen in nood. Vaak is de kerk aanwezig op plekken waar anderen niet komen. Bovendien blijft de kerk op post, wat er ook gebeurt. Die stabiliteit tref je minder aan bij ontwikkelingswerkers en maatschappelijk werkers. In dit geval is het trouwens positief dat gelovigen en kerken zich niet laten leiden door een economische logica van nut en opbrengst. Hun onbaatzuchtigheid maakt dat ze genereuzer zijn in hun hulp. Ze zijn er voor eender wie, waar ook. Kijk rondom je wat kerken doen voor armen, zieken, vluchtelingen. Dat is enorm.”

Welzijn bevorderen

Davis wijst tot slot op de relatie tussen godsdienst en gezondheid. “Daar zou ook meer onderzoek naar mogen gebeuren. Net als bij geweld heb je hier twee kanten van de medaille: geloof kan heilzaam zijn of ziek maken. Gezonde spiritualiteit draagt bij aan je welzijn, je geestelijke gezondheid en je veerkracht. Maar bezetenheid en waanzin bestaan ook. Godsdienst kan terroriserend zijn. Ik zou graag zien dat religieuze leiders het beeld van een straffende God ontmaskeren en dat ze mensen met een beperking hartelijker onthalen in hun gemeenschappen. Ziekte is immers geen straf van God.”

Phil Bosmans spreekt tot ons: Politiek

Ik heb altijd aan politiek gedaan, maar niet aan

partijpolitiek. Als je kiest voor de zwakkeren en de

uitgestotenen van de samenleving, doe je sowieso

aan politiek. Toen we met BzN in 1959 de Werkhuizen

Mensen In Nood oprichtten, waren we na een jaar al

strafbaar. We betaalden niet aan de R.S.Z., omdat we

dat niet konden. Maar wij waren geen werkgever, wij

selecteerden de werknemers niet. Integendeel, wij

werkten met mensen die nergens anders gewild waren.

Ik ben naar het bestuur van de R.S.Z. gestapt en heb

geregeld dat we vrijstelling kregen. Ik heb vaak politici

lastig gevallen om sociale problemen op te lossen. Dat

is ook politiek actief zijn, maar vanuit het hart.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 28 juni 2017

Korbeek Kermis 2017

Beste dorpsgenoten,

Op zondag 27 augustus 2017 vieren we

KORBEEK KERMIS

Op de parking van de parochiale gebouwen nemen we, om 10 uur, deel aan de openluchtmis.

Van 11 uur tot 17 uur verkopen we baby- en kinderkleding/materiaal van het mama’s depot aan zeer lage prijzen.

Bij het mama’s depot worden nuttige artikelen voor mama’s in spe en opgroeiende kinderen samengebracht voor mama’s die het financieel niet breed hebben.

Het mama’s depot kreeg heel wat kleding binnen, in goede staat. Aan ander materiaal is er een tekort.

Vandaar dat we met Korbeek kermis, een selectie van kinderkleding en materiaal gaan verkopen. Het team van het mama’s depot bezorgt ons een aanbod uit hun voorraad en bepaalt ook de prijs die we zullen vragen.

Met de opbrengst van deze verkoop kan het mama’s depot materiaal aankopen voor de inrichting van hun locatie of voor het herstellen van kleding.

Bent u een mama in spe of hebt u jonge kinderen. Of heb je als oma van jonge kleinkinderen graag wat baby- en kindermateriaal in huis. Dan bent u van harte welkom aan onze KVLV-stand op de parking van de parochiale gebouwen.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !!!

Het mama’s depot is een samenwerking tussen het OCMW, de gemeente Bertem en de KVLV-afdelingen van Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal.

Wil u het mama’s depot steunen dan kunt u contact opnemen per mail : mamadepot.cafe@gmail.com

Curieuzeneuzen in Korbeek-Dijle

Ben je een rasechte Korbekenaar ?

Ben je hier jaren geleden komen wonen ?

Of woon je hier maar pas ?

clip_image002

Doe deze zomer mee aan …

Curieuzeneuzen in Korbeek-Dijle

Curieuze neuzen is een zomerzoektocht, al wandelend of per fiets, door Korbeek-Dijle. Iedereen, jong en oud, kan van 1 juli tot en met 26 augustus 2017, deze tocht vrij afleggen.

Een uitgeschreven wegbeschrijving brengt je langs de belangrijkste historische punten, de mooiste plekjes en bekende en minder gekende bezienswaardigheden van Korbeek-Dijle. Je kan de zoektocht in één keer afwerken of in drie kleinere lussen.

Om het een beetje leuker te maken hebben we onderweg in plastiek doosjes twintig meerkeuzevragen gestopt. Met de letters die achter het juiste antwoord staan, moet een zin gevormd worden. Als je wil deelnemen aan het wedstrijdje noteer dan je naam of de naam van je gezin + dag /uur op de lijst in elk doosje. Vul tenslotte nog de juiste antwoordzin in op het inschrijvingsformulier en bezorg het aan Inge Letellier, Ormendaal 30.

Elke deelnemende familie, die de tocht volledig heeft afgelegd, en ten laatste op 27/8 een juiste antwoordzin inlevert, mag tijdens Korbeek Kermis op 27/8 twee gratis drankbonnetjes per gezin afhalen aan de KVLV tent.

De wegbeschrijving en het antwoordformulier kunnen afgehaald worden bij Inge of aangevraagd via mail (ingeletellier@hotmail.com).

We hopen met deze “Curieuzeneuzen” door Korbeek-Dijle een extra uitdaging te geven aan je wandeling of fietstochtje. VEEL SUCCES !

clip_image004

Gelezen in TERTIO van 14 juni 2017

1 . Priesters worden algemeen sterk gewaardeerd. Dat is de conclusie van een exclusieve enquête in opdracht van La Croix onder 2.000 Fransen ouder dan 18 jaar. In iedere leeftijdscategorie vindt zo’n twee derde dat priesters betrouwbaar zijn. Ruim de helft van alle ondervraagden beschouwt hen als noodzakelijk voor de maatschappij en als een gids. Op de vraag of ze een luisterend oor bieden, zegt 83 procent ja. (Frederique Vanneuville / Geert De Kerpel)

2 . Ananoub Guirguis Naeem kan zijn opleiding tandheelkunde afronden met een programma van twee maand aan de Al-Azhar-universiteit van Caïro. Naeem schrijft geschiedenis want hij is een Egyptische kopt en daarmee voor zover bekend de eerste christen ooit die aan de meest vooraanstaande universiteit in de soennitische wereld kan studeren. (Frederique Vanneuville / Geert De Kerpel)

3 . Geloof en secularisatie

Uit een artikel van Frans Vanistendael

In een moderne maatschappij als de onze, waarin wetenschap zich heeft losgemaakt van religie en waarin de doorsnee burger zich bewust is van de belangrijkste ontdekkingen van de wetenschap, bestaat het begin van geloof in de overtuiging dat er buiten en boven de werkelijkheid, die we met de wetenschap kunnen verklaren, er een veel grotere en hogere werkelijkheid bestaat die ons begrip vele malen te boven gaat. In de openbaringsgodsdiensten: het jodendom, het christendom en de islam bestaat het geloof bovendien in de overtuiging dat we als mens die bovenwetenschappelijke werkelijkheid hier op aarde kunnen kennen en beleven door de openbaring van een boodschap, die door de eeuwen heen tot ons is gekomen. In die boodschap wordt die werkelijkheid genoemd als God. Hoe en waarom iedere mens tot die Godovertuiging komt, is voor ieder zijn persoonlijk geloofsavontuur.

Afgezien van een minimum aan materieel comfort zijn het zoeken naar en het vinden van de zin van ons bestaan, als het ware de eindtermen van het menselijk geluk. Als de mensen dat geluk in die zin gevonden hebben, willen ze daar ook uitdrukking aan geven in woorden, daden, ceremonieën en liturgieën en ook in de manier waarop ze hun samenleven organiseren. De zoektocht naar die zin en dat geluk loopt over vele wegen en ook een seculiere maatschappij moet die weg langs het geloof openhouden, omdat de seculiere weg, ook al steunt hij op wetenschap, niet de enige ware weg is, maar gewoon een weg naast anderen om zin en geluk te zoeken en te vinden. Een seculiere maatschappij moet de weg die langs het geloof loopt openhouden en plaats ruimen voor andere sociaal-culturele uitdrukkingen dan degene die steunen op een louter seculier humanisme.

4 . Kunst die tralies wegneemt

Uit een gesprek van Kris Somers met Agnès Rammant-Peeters, kunsthistorica

Art without Bars (Kunst zonder Tralies) tracht mensen na een celstraf opnieuw te integreren in onze maatschappij door het aanbieden van kunstprojecten. “We willen hen aansporen hun creativiteit aan te boren om zo sterker in het leven te staan”, vertelt initiatiefneemster Agnès Rammant-Peeters.

Art without Bars bestaat al sinds de eeuwwisseling. Rammant-Peeters stond aan de wieg van de organisatie: “Als kunsthistorica heb ik gewerkt in musea en in het galeriecircuit. Ik vond dat kunst anno 2000 een beetje de voeling met de realiteit had verloren en vooral een commercieel gegeven was geworden. In de gevangenis vond ik een omgeving waar kunst haar maatschappelijke relevantie kon terugvinden op een plaats waar schoonheid en esthetiek allerminst vanzelfsprekend zijn.”

“Vroeger werkte onze organisatie vooral binnen de gevangenismuren, maar vandaag richten we ons tot ex-gedetineerden en mensen met een alternatieve straf”, legt de kunsthistorica uit. “Het is prachtig te zien hoe de mensen openbloeien wanneer ze in aanraking komen met verschillende kunstvormen. Ik verbaas me er vaak over hoe onze deelnemers de kunstvormen die ze zelf kennen of beheersen binnenbrengen in ons groepswerk. Zo ontstaat een wisselwerking die getuigt van een grote innerlijke rijkdom, ook en vooral wanneer je dat niet meteen verwacht.”

(Agnès Rammant-Peeters is een inwoonster van Korbeek-Dijle)

5 . “Vertrouwvol investeren in onderwijs”

Uit een interview van Frederique Vanneuville met Ides Nicaise

Ides Nicaise (°1955) studeerde economie aan de KU Leuven waar hij nu werkzaam is als onderzoeksleider onderwijs en levenslang leren aan het HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA = Hoger Instituut voor de Arbeid). Hij is tevens hoofddocent onderwijs en samenleving aan de Leuvense Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Hoe kwam u als economist terecht in het onderwijs?

“De maatschappelijke ongelijkheid is compleet aan het ontsporen – zij het in België iets minder dan in de rest van de westerse wereld. Solidariteit en vertrouwen hebben een zware knauw gekregen. De link tussen de verrijking van de rijksten en de verarming van de armen staat het laatste decennium onomstotelijk vast.”

“De toenemende concentratie van vermogen bij een club van superrijken leidt tot machtsmisbruik en manipulatie van de democratie. Van die gevaarlijke mechanismen zien we slechts het topje van de ijsberg, bijvoorbeeld als blijkt dat grote bedrijven gelobbyd hebben om bepaalde wetten te beïnvloeden. Daar zijn krachten aan het werk die je niet meer in de hand hebt. Het onderwijs daarentegen behoudt als beleidsdomein nog voldoende vrijheidsgraden en zit dicht bij de burger: er zijn tienduizenden mensen in tewerkgesteld, alle ouders zijn rechtstreeks betrokken partij, het is nationaal en regionaal geregeld. Onderwijs is beleid op mensenmaat en tegelijk biedt het nog relatief krachtige hefbomen voor herverdeling.”

Onlangs was nog maar eens in het nieuws dat het aantal jongeren in een kwetsbare situatie met 10 procent gestegen is.

“Vlaanderen bevindt zich helemaal vooraan in de Europese onderwijsrace. Ons onderwijs is excellent en daar mogen we zonder meer trots op zijn. Maar ons systeem is ook berucht om zijn ongelijkheid. Tot ergernis van sommigen blijven wij vanuit het HIVA op dat laatste hameren. Schoolloopbanen hangen helaas nog altijd meer af van je sociale afkomst dan van je talenten. Onderzoek van de leercurven van 2 tot 12 jaar leert ons dat zeer intelligente tweejarigen uit kansarme milieus tegen hun twaalfde onder de middenmoot terechtkomen, terwijl zelfs de minst intelligente kinderen uit kansrijke gezinnen tot boven dat gemiddelde evolueren. Er raakt dus nog teveel talent ondergesneeuwd. Dat is een sterk argument om te blijven investeren in gelijke kansen. Rechtvaardigheid en excellentie kunnen hand in hand gaan.”

Waarom is het zo moeilijk de ongelijkheid tegen te gaan?

“Het cultiveren van concurrentie is een eerste oorzaak. De subsidies volgen de leerling en dus voeren onderwijsinstellingen een bikkelharde strijd om leerlingen binnen te halen. Een tweede oorzaak, de zeer vroege oriëntering van kinderen naar algemeen, technisch of beroepsonderwijs, versterkt dat alleen maar. Met een gemeenschappelijk curriculum van 14 of 16 jaar zou je verplicht zijn méér te investeren in de zwakkere leerlingen. De weerstand daartegen is groot omdat velen ervan overtuigd zijn dat minder sterke leerlingen in gemengde klassen het algemene niveau doen dalen. Wetenschappelijk onderzoek leert nochtans dat die angst ongegrond is.”

Phil Bosmans spreekt tot ons: Een kruis

Mensen missen tevredenheid. Mijn verlamming draag

ik als een kruis. Maar een kruis dat je draagt, verlies

je onderweg. Als je er tegenaan blijft schoppen, raak

je het nooit kwijt en ligt het je dwars op al je wegen.

Waarom zou ik me laten doen door een verlamde arm,

een gevoelloos been? Ik beweer niet dat ik het nooit

moeilijk heb gehad. Toen ik als jonge priester vol idealen

aan mijn bed gekluisterd was, maakte me dat woedend.

Maar een kruis is ook een plusteken, en dat maakt me

tot op de dag van vandaag een gelukkig mens.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

dinsdag 27 juni 2017

Agenda bijgewerkt

Bekijk onze bijgewerkte agenda op de agenda-pagina.

Praat jij Afrikaans?–deel 8

Uit het Nieuwsblad van juni 2010.

Het Afrikaans is ontstaan uit de Nederlandse dialecten van de kolonisten die vanaf 1652 naar Zuid-Afrika trokken. Het Afrikaans is voor 6,5 miljoen mensen de eerste taal.

moltrein = metro

rywiel = fiets

perdekrag = paardenkracht

huurmotor = taxi

sokkersokkies = voetbalsokken

sokker = voetbal

stewels = schoenen

sokkerstewels = voetbalschoenen

kaalvoet = blootvoets

Gelezen in TERTIO van 7 juni 2017

Hulpbisschop Leon Lemmens overleden

Uit een artikel van Geert De Kerpel

In de nacht van 1 op 2 juni overleed in Leuven aan de gevolgen van een slepende ziekte Leon Lemmens, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en vicaris-generaal van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Hij werd geboren in 1954 in het Limburgse Boorsem en er tot priester gewijd voor het bisdom Hasselt in 1977. Lemmens behaalde een baccalaureaat in de theologie aan de KU Leuven en erna een doctoraat aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome.

De overleden hulpbisschop is onder meer actief geweest als professor aan en president van het Grootseminarie in Hasselt. In 2004 werd Lemmens benoemd tot rector van het Roemeens College in Rome. Hij was tevens lid van de Bestuursraad van het Katholiek Comité voor de Culturele Samenwerking met de Orthodoxe en Oosterse kerken.

Op 22 februari 2011 benoemde paus Benedictus XVI hem tot titelvoerend bisschop van Municipa en hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en kort erna werd hij in de Nationale Basiliek in Koekelberg tot bisschop gewijd. Binnen de Belgische bisschoppenconferentie was hij onder meer verantwoordelijk voor de pastoraal in de gevangenissen, het overleg met de andere christelijke kerken en de relaties met de moslimgemeenschap.

Leon Lemmens werd amper 63 jaar. Zijn uitvaart had plaats op zaterdag 10 juni om 11 uur in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen.

Bisschop Leon Lemmens zette zich in het bijzonder in voor de vrede, de interreligieuze dialoog en Afrika. Hij reisde in het najaar van 2013 samen met islamitische, joodse en katholieke religieuze leiders naar Marokko. Hij stelde toen: “Zowel joden als moslims zijn vragende partij voor meer samenwerking met de katholieken.”

Phil Bosmans spreekt tot ons: Helpen

Mijn principe was heel eenvoudig: als een mens in nood

is, dan moet je die helpen. Je moet niet beginnen met

veel vragen te stellen, je moet er ook niet nodeloos

anderen bijhalen. Je moet zelf helpen, zolang je kan. En

onmiddellijk. Er gaat zoveel tijd verloren met vergaderen.

De overheid wil het misschien zo – en ik ga daar allemaal

niet te veel kritiek op geven – maar onze instellingen zijn

veel te veel gestructureerd. Om geloofwaardig te zijn

moet je de daad bij het woord voegen.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 14 juni 2017

Met de muzieknoten rond de tafel van Jezus

Op zondag 28 mei 2017 deden zes twaalfjarigen hun Eerste Communie in de kerk van Korbeek-Dijle: Aurore Kister, Finne Vanden Eynde, Loë Kwaspen, Roxanne Van den Bossche, Rune Vanden Eynde en Wibe Gille.

Pater Philip Debruyne was voorganger en Inge Letellier begeleidde de communicantjes voor de achttiende keer op rij.

Als openingsgebed baden alle mensen samen:

Goede Vader,

vandaag komen deze kinderen voor het eerst met

ons meevieren. We heten hen van harte welkom in

ons midden en willen als familie, vrienden of

als parochie zorg voor hen dragen. Mogen wij ook

U vragen om een oogje in het zeil te houden?

In de loop van de viering mocht elk communicantje een muzieknoot aanbrengen op de notenbalk: do staat voor doen, re voor respect, mi voor missie, fa voor familie, sol voor solidariteit, la voor lachen en si voor het sieren van de tafel.

Week 2017-24 - 001_Week 2017-24 - 004_Week 2017-24 - 005Week 2017-24 - 006Week 2017-24 - 008

Praat jij Afrikaans?–deel 7

Uit het Nieuwsblad van juni 2010.

Het Afrikaans is ontstaan uit de Nederlandse dialecten van de kolonisten die vanaf 1652 naar Zuid-Afrika trokken. Het Afrikaans is voor 6,5 miljoen mensen de eerste taal.

beeldradio = televisietoestel

aanbieder = presentator

televisiestasie = tv-zender

uitsaai = uitzenden

skootrekenaar = laptop

rekenaar = pc

tikmasjien = schrijfmachine

selfoon = gsm

brompony = scooter of bromfiets

Gelezen in Tertio van 31 mei 2017

1 . Quote: “Niemand is perfect”

In zijn speech voor Rerum Novarum stelt CM-voorzitter Luc Van Gorp dat onze neoliberale samenleving op het gevaarlijke punt is gekomen dat ze kwetsbaren en profiteurs op één hoop gooit (Nieuwsblad.be, 25/5).

2 . In Cuba worden voor het eerst in zestig jaar gebedshuizen gebouwd, onder meer in Havana en Santiago. Fidel Castro voerde samen met het communisme het atheïsme in als officiële lijn van de natie. Veel religieuze leiders werden vervolgd. Maar “Cuba is nu echt aan het veranderen”, zegt pastoor Ramon Hernandez van Tampa, Florida, een uitgeweken Cubaan. Met zijn parochie zamelde hij fondsen in voor de bouw van een kerk in Sandino. Zowat 70 procent van de Cubanen is katholiek.

3 . Paus Franciscus benoemde Gualtiero Bassetti, aartsbisschop van Perugia, tot voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie. Hij volgt kardinaal Angelo Bagnasco op. Bassetti behoort tot de eerste lichting kardinalen die Franciscus begin 2014 creëerde. Dat was toen een stevige verrassing. Bassetti heeft sinds jaar en dag een uitgesproken aandacht voor armen, werklozen, vreemdelingen en vluchtelingen.

4 . In Brussel wordt op zon- en feestdagen de eucharistie in 22 talen gevierd. Dat geeft Brussels hulpbisschop Jean Kockerols mee in een interview op Bruzz. Kockerols onderstreept dat er blijvend nood is aan bruggen bouwen tussen de vele geloofsgemeenschappen binnen de Brusselse kerk, zowel als met andersdenkenden in de hoofdstad. (Geert De Kerpel)

Kruisdag 2017 in Leefdaal

Op woensdag 24 mei 2017 ging de bedetocht van uit de kerk van Leefdaal langs het linker deel van de Kerkring naar de schuttersweide in de Dreef. Daar werd het meegedragen kruis geplant en werd er kort gebeden. Dan keerden wij terug naar de kerk langs het rechter deel van de Kerkring voor de mis van O.H.Hemelvaart.

Week 2017-24 - 001Week 2017-24 - 003Week 2017-24 - 004

Phil Bosmans spreekt tot ons: De daad bij het woord

Als er iets is wat ik als priester en bezieler van de Bond

hoog in het vaandel heb gevoerd, is het: de daad bij het

woord voegen. Steeds proberen recht te bekomen voor

mensen die ten onrechte onheus behandeld werden,

daarvoor ga ik graag de barricaden op.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 7 juni 2017

Kruisdag 2017 in Bertem

Op dinsdag 23 mei 2017 stapten wij al biddend en zingend van Ons Huis, langs de kerk en de Egenhovenstraat, naar een weide van Victor Putseys even voorbij het Rond Punt waar het meegedragen kruis werd geplant. De fiere teusser Victor Putseys wou daar ook een foto van hem met twee dikbillen in de wei. Op de terugweg hielden wij even halt bij Hendrickx’ kapelletje voor een kort gebed en zang. In de kerk werd dan een eucharistieviering opgedragen door Karlo Tyberghien en de avond werd afgesloten met een wafeltje en koffie of chocomelk in Ons Huis aangeboden door KVLV en Landelijke Gilde.

Week 2017-23 - 012Week 2017-23 - 013Week 2017-23 - 015

Week 2017-24 - 016Week 2017-24 - 018Week 2017-24 - 020

Kruisdag 2017 in Korbeek-Dijle

Op maandag 22 mei 2017 stapten wij al biddend van de kerk naar Ormendaal waar een eucharistieviering gehouden werd op de parking van Camargue.

Week 2017-23 - 001Week 2017-23 - 004Week 2017-23 - 007Week 2017-23 - 009

Share Fair 2017

De Share Fair of Weggeefplein van KVLV-Korbeek-Dijle op 14 mei 2017 op het voorpleintje van de oude pastorie heeft veel mensen plezier kunnen doen. Het was ook een afscheid van de pastorie die binnenkort openbaar verkocht wordt.

Week 2017-23 - 001 (1)Week 2017-23 - 003Week 2017-23 - 005

Praat jij Afrikaans?–deel 6

Uit het Nieuwsblad van juni 2010.

Het Afrikaans is ontstaan uit de Nederlandse dialecten van de kolonisten die vanaf 1652 naar Zuid-Afrika trokken. Het Afrikaans is voor 6,5 miljoen mensen de eerste taal.

bokkie = meisje

tabberd = rok of jurk

skeidsregter = scheidsrechter

lyn = lijn

vlagman = lijnrechter

vierde beampte = vierde official die de trainers langs de lijn in de gaten moet houden

onkant = buitenspel

strafdoel = strafschop

baie goed = erg goed

Phil Bosmans spreekt tot ons: Vitaminen voor het hart

De ‘vitaminen voor het hart’ waren eigenlijk teksten

die ik wekelijks insprak op een antwoordapparaat. We

hadden een toestel met een bandje van precies één

minuut. Eerst vreesde ik dat je op een minuut niets

kunt zeggen. Maar ik ben verrast geworden dat je

integendeel heel veel kunt zeggen, als je tenminste iets

te vertellen hebt.

Ik had de gewoonte om op donderdagavond op te

schrijven wat in mijn hoofd zat. Meestal had dat

verband met iets dat ik die week had meegemaakt. Als

ik de vrijdag wakker werd, was mijn tekst klaar. Ik denk

dat de hersenen ook tijdens de slaap blijven werken.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 31 mei 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: Mijn gedacht

Ik heb veel gewerkt met mensen die aan lager wal

waren geraakt, maar ik heb die altijd vierkant mijn

gedacht gezegd. Dat viel niet bij iedereen in goede

aarde. Het is wel eens gebeurd dat iemand ’s nachts

belde: ‘Hallo, Phil Bosmans? Gij zijt een stuk stront.’ Ik

heb niet neergelegd, maar gewoon geluisterd tot die

man uitgeraasd was. Toen vroeg ik of dat alles was. Hij

vloekte nog een keer en legde neer. Die man moest

zich waarschijnlijk eens uitleven en zal achteraf aan zijn

kameraden verteld hebben dat hij op zijn beurt mij zijn

gedacht gezegd had.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

Praat jij Afrikaans? – deel 5

Uit het Nieuwsblad van juni 2010.

Het Afrikaans is ontstaan uit de Nederlandse dialecten van de kolonisten die vanaf 1652 naar Zuid-Afrika trokken. Het Afrikaans is voor 6,5 miljoen mensen de eerste taal.

wildebees = gnoe

ruk-en-pluk = rock n roll

musiek = muziek

sangstuk = liedje

orkes = muziekgroep

kompaksyf = cd

deurtrekkertjie = tangaslip (amperbroekie -> geen echt Zuid-Afrikaans)

publisiteit = publiciteit

resep = recept

woensdag 24 mei 2017

Praat jij Afrikaans? – deel 4

Uit het Nieuwsblad van juni 2010.

Het Afrikaans is ontstaan uit de Nederlandse dialecten van de kolonisten die vanaf 1652 naar Zuid-Afrika trokken. Het Afrikaans is voor 6,5 miljoen mensen de eerste taal.

kaalvoet = blootvoets

bleskop = kaal

grondboontjiebotter = pindakaas

sjokolade = chocolade

toebroodjie = sandwich

agtuur of ontbyt = ontbijt

verkleurmannetje = kameleon

kameelperd = giraf

wildeperd = zebra

Phil Bosmans spreekt tot ons: God

Ik kan het bestaan van God niet bewijzen en wil het

ook niet bewijzen. Ik heb heel wat vrijzinnige vrienden

en die schrijven mij naar aanleiding van bijvoorbeeld

een natuurramp dat mijn God een moordenaar is. Ik

kan alleen antwoorden dat God zichzelf bewijst. Dat is

een levenservaring. Je moet jezelf loslaten en je totaal

wegschenken in de handen van God. Maar dat is iets

dat ik moeilijk kan omschrijven. God bewijst zichzelf

aan diegenen die Hem liefhebben. Maar ik geloof ook

dat alle goede mensen leven in het magnetisch veld

van de God waarin ik geloof.

Ik vergelijk dat graag met de kathedraal van Chartres.

Als je vanbuiten naar de glasramen kijkt, zijn die vuil

en vol stof. Maar als je binnentreedt en de zon schijnt

door die ramen, zie je iets prachtigs, iets magnifieks. Zo

is het met God, je moet binnentreden, Hem in je leven

opnemen. Ik zeg niet dat elke dag dan een feest wordt,

maar er zijn momenten dat je bijna lijfelijk voelt dat Hij

je nabij is en je bij de hand houdt.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 17 mei 2017

Praat jij Afrikaans? – deel 3

Uit het Nieuwsblad van juni 2010.

Het Afrikaans is ontstaan uit de Nederlandse dialecten van de kolonisten die vanaf 1652 naar Zuid-Afrika trokken. Het Afrikaans is voor 6,5 miljoen mensen de eerste taal.

stokkielekker = lolly, lekstok

rusbank = sofa

chip = chips

lekkergoed = snoepgoed

vrugte = vruchten

pynappel = ananas

lemoen = sinaasappel

lemmetje = limoen

kaalbas = met ontbloot bovenlijf

kaalgat = poedelnaakt

Phil Bosmans spreekt tot ons: Statistieken

Kijk eens, als je jong bent, denk je dat je de wereld

kan veranderen… Ik heb de indruk dat de wereld er

niet beter op geworden is. Het is me dus niet gelukt.

Maar ik heb zeker enkele mensen beter en gelukkiger

gemaakt. Maar hoe druk je dat uit? Van het goede

kan je geen statistieken maken, je kan het niet in een

overzicht afdrukken.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter AusloosP

Vlierkookles KVLV

Week 2017-20 - Vlierkookles 1.6.20170001

woensdag 10 mei 2017

Praat jij Afrikaans? – deel 2

Uit het Nieuwsblad van juni 2010.

Het Afrikaans is ontstaan uit de Nederlandse dialecten van de kolonisten die vanaf 1652 naar Zuid-Afrika trokken. Het Afrikaans is voor 6,5 miljoen mensen de eerste taal.

spuitvliegtuig = straaljager

leër = leger

vliegenier = piloot

vliegtuig rij = vliegen

wegspringplek = vertrekpunt

lughawe = vliegveld

deurmekaarspul = chaos

sekerheid = veiligheid

vuisslanerij = knokpartij

besering = blessure

Gelezen in Tertio van 26 april 2017

Nadruk op mensen, niet op cijfers

Uit het dossier “Ouderenzorg” op tekst van Frederique Vanneuville

We laten aan het woord Klaartje Theunis, directeur Ouderenzorg van Zorgnet-Icuro:

“Op het gebied van de betaalbaarheid van de woonzorgcentra vind ik de toenemende vraag naar euthanasie een niet te onderschatten gegeven. Die wetgeving zou op langere termijn wel eens een parallel effect kunnen hebben als de prenatale diagnostiek op het gehandicapte leven: je hebt de mogelijkheid te kiezen voor een optie die een mogelijke - financiële – last voor de maatschappij wegneemt. Kies je anders, dan ben je egoïstisch. Gaan we naar een mentaliteit waar je als oudere maar de moeite waard bent zolang je maatschappelijk actief bent en economisch rendabel? Wat is dan nog de intrinsieke, eigen keuze van de oudere? Voor die mentaliteitswijziging ben ik echt beducht.”

“We stellen vast dat ouderen niet langer naar een ‘instituut’ willen, of naar een ‘instelling’ of iets wat daar naar zweemt, zelfs niet de generatie die bijvoorbeeld in een schoolinternaat nog vertrouwd is geweest met een zekere collectiviteit. Ook dat is een duidelijke tendens: onze samenleving telt steeds meer hoger opgeleide, vitale en mondige senioren. Tegelijk neemt het aantal alleenstaanden onder hen toe, en er is sprake van ‘gezinsverdunning’(met een kleinere kans op mantelzorg).”