woensdag 21 december 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Wereld van de business

Ik werd bijzonder getroffen door een brief van

een Bond zonder Naam-promotor. Hij schrijft hoe

belangrijk en actueel de boodschap van BzN is, in het

snel evoluerende bedrijfsleven, waar de menselijke

verhoudingen steeds harder worden. Ook in zijn

bankinstelling worden mensen afgedankt. Hijzelf mag

voorlopig blijven, omdat men hem nog nodig heeft en

gebruiken kan. ‘De mensen worden opgejaagd,’ schrijft

hij, ‘en zijn ongerust over de toekomst. Alles wat nog

telt is geld, rendement, productiviteit en drukken van de

kosten. Daarbij worden de menselijke aspecten gewoon

over het hoofd gezien.’ Hij vindt dat de filosofie van BzN

een goede houvast is in zulke wereld en een efficiƫnt

middel tegen die giftige sfeer van ontmenselijking.

Een nieuwe jonge manager is soms wel heel bekwaam,

maar mist heel dikwijls elk menselijk aanvoelen. Onze

promotor kreeg te horen dat hij toch niet zomaar voor

iedereen vriendelijk moest zijn en moest gereedstaan,

omdat hij medewerker van Bond zonder Naam is. Hij

moest maar eens een boek lezen over economische

wetmatigheden. Dit alles bewijst nogmaals dat de

waarde ‘mens’ gedevalueerd is beneden alle geld- en

beurswaarden, en dat BzN met de waarden die hij

verdedigt meer dan nodig is in deze harde wereld van de

business. We zijn blij en dankbaar met zulke brieven, en

het geeft ons moed om verder te gaan.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos