zondag 18 december 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Kerstmis: een goddelijk gebeuren voor vandaag!

Kerstmis is veel meer dan het vieren van een gebeuren

ergens ver weg in de tijd. Kerstmis is ook niet wat je

te zien krijgt, wekenlang in drukke winkelstraten van

grote steden. Duizenden lichtjes en kerstbomen vol

klinkende bollen. Je valt over de kerstmannetjes in

schitterende etalages. Alles roept op om te kopen en

te consumeren. Een feeƫrieke sprookjeswereld, maar een

schijnwereld.

Voor de armen een ergernis omdat ze bij de uitstraling

van zoveel luxe en overvloed hun armoede nog

scherper voelen. Het is natuurlijk goed dat mensen

af en toe in feesten verstrooiing vinden voor hun

eenzaam en eentonig bestaan. Maar het is niet goed

als Kerstmis eindigt in een overvolle maag en op de

bodem van de fles. Dan is het geen Kerstmis, maar een

feest van de leegte.

Voor hen die geloven kunnen, is Kerstmis de viering van

een ongelooflijk gebeuren; is Kerstmis de doorbraak

van God op deze koude planeet, de geboorte ven het

christendom. Het christendom is de enige godsdienst,

waarin het Opperwezen zich openbaart als liefde. Wij

geloven in een God, die ‘Liefde’ is, die wil dat zijn liefde

zichtbaar, tastbaar en voelbaar wordt in de huizen

en de straten van de mensen. Dit is het mysterie van

de ‘Menswording’, dat God wilde mens worden in de

persoon van Jezus van Nazareth, om zijn liefde handen

en voeten te geven en de warmte van een mensenhart.

Kerstmis is een onzichtbaar goddelijk gebeuren dat

eigenlijk aan geen datum gebonden is, een gebeuren

dat moet voortduren. Want God wil ook vandaag zijn

liefde laten mens worden in mensen van vlees en

bloed, in ieder van ons. Kerstmis is een oproep naar alle

mensen toe om de liefde van God handen en voeten te

geven en de warmte van het eigen mensenhart.

Kerstmis is een oproep om alle geweld te weigeren

en om over alle wegen naar mensen te gaan, om met

zachte handen de wonden te helen en het woord

‘vrede’ te schrijven over de aarde.

Kerstmis is die fantastische poging om onze wereld

weer bewoonbaar en leefbaar te maken voor arme en

oh zo kwetsbare mensen, opdat nooit meer een kind

in de kou geboren zou worden, nooit meer een mens

alleen in de kou zou moeten sterven.

Kerstmis is het warm worden van onze koude planeet,

een stille doorbraak van een intense liefde, het groeien

van kleine oasen in de woestijn.

Kerstmis kan gebeuren op duizenden plaatsen. Ieder

dorp en elke stad kan Bethlehem heten en ieder hart

kan een kribbe zijn waarin de liefde ‘mens’ wordt

voor mensen van vandaag. Laat ons ‘mensen’ zijn,

doodgewone, goede, geweldloze mensen. Geen

robots. Geen ‘knopkensduwers’. Maar mensen met

een nieuw bewustzijn voor waarden die verloren

gingen in de sfeer van een alles opslorpende

consumptiemaatschappij.

Geen andere mensen, maar ‘veranderde’ mensen,

stiller, soberder, menselijker.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos