woensdag 2 november 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Zieken en gezonden

Moed is een kostbare gave

die mensen in leven houdt,

ook in moeilijke omstandigheden

en zelfs met de dood voor de deur.

Mensen die de moed verliezen,

houden de dood niet meer tegen.

Hun dagen worden donker

en midden in de nacht

zijn er geen sterren meer.

Er zijn teveel moedeloze mensen

en toch…

je komt onder de indruk

van de soms onvoorstelbare moed

waarmee zoveel zieken en gehandicapten

door het leven gaan

en je staat verstomd

hoe moedeloos gezonden kunnen zijn

die soms alles hebben wat ze wensen

en toch het leven niet meer aankunnen.

Gezonden hebben van zieken

meestal veel te leren.

Zieken en gezonden

kunnen elkaar niet missen

al was het maar

om samen de moed te verdelen.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos