woensdag 23 november 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: De mijnstreek

Ik kom uit een eenvoudig gezin. Mijn vader was een

kleine boer. Een hard bestaan; we waren arm, zeer arm

zelfs. Toch herinner ik me dat ik een fijne jeugd heb

gehad. Om zijn kinderen meer mogelijkheden te geven,

zijn we naar de mijnstreek verhuisd. Mijn twee broers

en de man van mijn zus vonden inderdaad werk in de

mijn. Er zou een grote kans zijn geweest dat ook ik de

mijn zou zijn ingegaan, ware het niet dat een tante van

mij mijn studies wilde betalen. Eerst filosofie, daarna

theologie. Dat ik mij ben gaan bekommeren om de

mensen, is gegroeid uit de nood van de mensen in de

mijnstreek die ik dagelijks rondom mij zag.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos