woensdag 23 november 2016

Gelezen In Tertio Van 9 November 2016

1 . Quote: “Geloof geeft context en reflectie”

De liberale Nederlandse minister-president, Mark Rutte, spreekt over de belangrijke rol die het christelijke geloof voor hem al een leven lang speelt (Rijksoverheid.nl, 6/11).

2 . Hoe denken moslims in Vlaanderen over euthanasie en palliatieve sedatie? “Voor hen komt elke ziekte van God en moet je ze daarom aanvaarden”, zegt Abdellatif Riffi, huisarts en moslim, in een interview met het weekblad Knack. Volgens hem evolueren de geesten – zij het traag. “Als arts heb je alleen een impact op moslimpatiënten indien je medische argumenten voor een behandeling religieus kunt onderbouwen.”(Jacques Hermans)

3 . Protopresbyter – dat is een eretitel voor orthodoxe priesters met een mooie staat van dienst – Heikki Theodoros Huttunen is de Finse secretaris-generaal van de CEC (Conference of European Churches). De Conferentie van Europese Kerken is een samenwerkingsverband van 115 orthodoxe, protestantse, anglicaanse en oud-katholieke kerken uit alle landen van het Europese continent. Hij hield een krachtig pleidooi om de rechtvaardigheid voor de armen centraler te stellen in zowel de christelijke ethiek als onze politieke actie. “Een studente maakte mij enkele jaren geleden attent op een merkwaardige paradox”, zegt hij daarover. “Er wordt in en tussen Europese kerken vaak gebakkeleid over allerlei aspecten van de seksuele moraal, terwijl daarover in de Schrift nauwelijks wordt gerept. Maar de Bijbel heeft het wel voortdurend over het onrecht van de armoede. Is het niet denkbaar dat onze grootste zonde in Europa momenteel de onstilbare honger naar materieel comfort is? Waarom blijven we daar zo doof voor?” (Benoit Lannoo)