woensdag 26 oktober 2016

WOS-diner 2016: WOS dankt

Dank zij de steun van vele mensen:

- zij die geholpen hebben

- zij die kwamen eten

- zij die ons financieel gesteund hebben,

kunnen we 5.077 euro verdelen aan Valeer Neckebrouck, de Zusters in Guatemala en ex-chiroproosten in Rwanda en Congo.

Welgemeende dank!