woensdag 12 oktober 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Wereld, schaam je dood!

Hier een bericht van een vriend

uit een van de allerarmste landen

aan het adres van alle vergaderende

en hoogzetelende heren en dames

in parlementen en congresgebouwen,

die met grote deskundigheid discussiëren

over ‘het hongerprobleem’

en goed betaald worden

om oplossingen aan te reiken.

Zij verdienen honderden malen meer

dan de arme missionaris

die met zijn eigen leven

de stervenden nabij blijft.

Deze laatste schrijft:

‘Op de zaal van de kinderafdeling lag

een jongen van een jaar of zes,

een uitgemergeld skelet.

Hij probeerde me iets te zeggen.

Ik kon het niet verstaan.

Zijn moeder ook niet.

Ik klopte zachtjes op zijn schouder.

Dat scheen hem te bevallen.

Zijn moeder verzorgde hem en ging weg.

Ik zat alleen naast zijn bedje.

De oogjes werden glazig.

Hij begon te hijgen.

De verpleegster kwam langs en zei:

‘Geeft u hem maar de laatste zegen, pater.’

Ja, een laatste zegen.

Ik aarzelde tussen zegen en vloek.

Hoe is het mogelijk

dat zoveel jonge kinderen

zo jong moeten sterven?

Is dat geen vloek,

geen beschuldiging aan ons adres,

aan ieder van ons?

Die jongen had me iets willen zeggen.

Hij is met zijn geheim de dood ingegaan.

Waarom erover schrijven?

Het is één geval op miljoenen.

Eén ding is zeker:

Er zal geen haan naar kraaien.’

Wereld, schaam je dood.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos