woensdag 19 oktober 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Verander van spoor

Je zit helemaal verkeerd

als je hart verkeerd zit,

doodlopend in de nacht

waar de zon nooit schijnt

en alles somber en donker is.

Je zit verkeerd als je hart verlangt

naar dooie dingen

die je diepste honger niet stillen.

Je zit verkeerd als je handen niet open zijn,

niet geven en niet ontvangen kunnen,

als je voeten de weg niet weten

en verdwalen in het land van de leegte,

waar alle bloemen zijn uitgebloeid

en verdoving en drugs te wachten liggen.

Verander van spoor.

Zet je hart op het spoor van de zon.

Zet je hart op een spoor

dat leidt naar het licht,

waar het leven weer kleur krijgt,

op een spoor naar het land,

waar mensen vrienden zijn

en de hemel op aarde begint!

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos