woensdag 19 oktober 2016

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Talent

Een nieuwe definitie van talent doet zijn intrede op onze werkplaatsen, samen met een groeiende vaststelling dat iedereen getalenteerd is, niet enkel diegenen die we op een voetstuk plaatsen.

Wanneer we talent waarderen, dan waarderen en erkennen we het beste in elke persoon en stoppen we met hen te rangschikken binnen onze persoonlijke of gemeenschappelijke waardeperceptie.

(Janet Du Preez, Zuid-Afrika)

Teamspirit

Van buitenaf gezien vertoont een winnend team een soort aanvullende bezieling, iets extra’s dat niemand kan omschrijven en dat uiteindelijk een beetje magisch lijkt: de zogenaamde ‘teamspirit’. Er is sprake van teamspirit als men in staat is om ‘te denken en te handelen als een team’, als men het eigen gezichtsveld verlegt naar dat van de groep. Het leidt er dikwijls toe dat je het algemeen belang voorrang geeft op je eigen belangen en de frustratie aanvaardt die dat kan meebrengen.

(Thibault Vignes, Frankrijk)

Tederheid

Als jonge moeder voelde ik me dikwijls verloren en wist ik niet hoe te reageren op het gedrag van mijn kinderen. Toen ze baby’s waren, vroeg ik me dikwijls af hoe ik hun gehuil moest beantwoorden. En ook toen ze beter konden communiceren, waren hun onsamenhangende woorden en hun irrationele gedrag nog vaak een uitdaging voor mijn beperkte ouderlijke vaardigheden. Maar een zachte stem en een tedere aanraking deden meer dan enig advies uit een handleiding over ouderschap. Zodra elk kind mijn tederheid voelde, stopten de tranen en was de wereld plotseling weer goed. Mijn kinderen vertellen me vandaag dikwijls dat ze het meest hielden van mijn tedere reacties omdat ze zich begrepen, bemind en veilig voelden.

(Margaret Fulton, Zuid-Afrika)

Toewijding

Voor mij betekent toewijding je inzetten voor een taak en ze tot een goed einde brengen, ondanks de hindernissen die je tegenkomt bij de uitvoering ervan. Heel vaak trappen we in de val van excuses zoeken om een taak niet af te maken en we vergeten daarbij hoe toegewijd we aanvankelijk waren.

(Deliah Sampson, Zuid-Afrika)

Tof gevonden worden

‘Tof gevonden worden’ is voor velen van ons synoniem met ons goed voelen in de wereld. Als we voelen dat mensen ons graag hebben, dan is dat een bevestiging van onze eigenwaarde.

(Ruth Copland, Verenigde Staten)