woensdag 19 oktober 2016

Gelezen In Tertio Van 6 Oktober 2016

1 . God wil geluk van elke mens

Uit een artikel van Geert De Kerpel

Tien maanden nadat Jozef De Kesel in Mechelen werd geïnstalleerd als aartsbisschop, weten we nu dat Lode Aerts, amper twee maanden geleden benoemd tot pastoor-deken van Gent, zijn opvolger wordt in Brugge. Jarenlang was hij docent en bisschoppelijk vicaris in Gent, eerst voor jeugdpastoraal en daarna voor opleiding en vorming, terwijl hij vast meewerkte in de zondagsdienst op diverse parochies.

Blijmoedig mens

Lode Aerts is begiftigd met vele talenten en ongetwijfeld een herder naar het hart van paus Franciscus. Die zet overduidelijk voor zijn bisschopsbenoemingen in op wie tegelijk beschikt over een stevige intellectuele bagage, gepokt en gemazeld is door jarenlange pastorale ervaring op het terrein, gekenmerkt wordt door een intens gebedsleven én ongekunsteld als een blijmoedig, gegeven mens door het leven gaat, wars van enige klerikale pretentie. De nieuwe bisschop beantwoordt sterk aan dat profiel.

Na studies in Gent, Leuven en Frankfurt – waar overigens de huidige paus hem voorging – promoveerde hij in Rome aan de Gregoriana tot doctor in de theologie. Tal van artikelen over kerk en geloof verschenen sindsdien van zijn hand. Geleidelijk aan groeide hij uit tot een van de theologische sterkhouders in het Nederlandstalige gebied. Vooral op de mogelijke, nieuwe plaats van de christelijke geloofsgemeenschappen in onze (post)moderne cultuur kwam hij geregeld en diepgaand terug.

2 . De Gentse bisschop Luc Van Looy werd 75 jaar en diende zoals het kerkelijk recht voorschrijft zijn ontslag in. Tijdens een verjaardagsfeest overhandigde Toon Osaer, directeur van uitgeverij Halewijn, hem het eerste exemplaar van Met een naam en een gezicht. Over de dynamiek van het Bijbelse geloof. Het vormt de neerslag van het eerste jaar van een opleiding voor pastorale vrijwilligers die al sedert 1981 in het bisdom Gent loopt. Tot de paus het ontslag aanvaardt, blijft Van Looy het Gentse bisdom leiden. (Geert De Kerpel)

3 . Een nieuwe Chinese godsdienstwet brengt een zware slag toe aan de vervolgde ondergrondse kerk en zet de toenadering met het Vaticaan op de helling. Dat zegt Bernardo Cervellera van Asianews. De wet die op 7 oktober werd goedgekeurd, wil alle geloofsgemeenschappen in China volledig onder controle van de overheid brengen. De inspanningen van Vaticaans staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin voor een toenadering met China dreigen daardoor een maat voor niets te worden. Naar schatting zijn er vandaag 80 tot 100 miljoen christenen op 1,3 miljard Chinezen (ongeveer 7 %), van wie zo’n 13 miljoen katholieken (ongeveer 1 %). (Geert De Kerpel)