woensdag 21 september 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Humor

Als om je heen alles

zo triestig en uitzichtloos wordt,

dat niemand meer lachen kan

en dat er niets meer te lachen valt,

dan kan alleen humor

nog een glimlach produceren.

Humor is er niet

omdat er vreugde is,

maar juist omdat alle vreugde gestorven is

in donkere dagen van angst en zorgen.

Humor draagt de mensen

door de woestijnen van het leven heen

en zorgt dat ze niet stikken

en sterven in verdriet.

Humor leert je alles relativeren.

Humor helpt je

om ondanks alles toch te lachen.

Humor vind je niet

Door er naar te zoeken.

Humor wordt je gegeven

en maakt je hersens vrolijk

terwijl je hart weent.

Je ziet plots hoe mensen

die mensen klein maken

ijdeltuiten zijn

en hoe trotse bergen muizen baren.

En je wordt minder kwetsbaar.

Humor is een goede schokbreker!