woensdag 7 september 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Dat slaat op mij!

Hier, een brief van een meneer uit Brasschaat, die op

de bus de slogan ‘Zijt gij thuis ook zo sympathiek?’

las, en mij een epistel van vier bladzijden stuurde dat

hij daarover is gaan nadenken, dat hij die spreuk niet

meer uit zijn hoofd kreeg: ‘Dat slaat op mij! Ik ben zo:

tof buiten en zuur thuis, u beschrijft mij en u kent

mij niet!’ En het blijkt dat de factor-van-buitenaf, de

onpersoonlijke stem van het hart die de BzN probeert

te zijn, belang heeft, want hij besluit zijn brief met:

‘Maar als mijn vrouw mij dat ooit in mijn gezicht had

gezegd, had het er lelijk tegen gezeten!’

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos