woensdag 21 september 2016

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Sociale vaardigheden

Veel mensen laten een deel van hun sociale vaardigheden varen, in hun strijd om de economische en ecologische crisis het hoofd te bieden. De industriële revolutie begon toen we kolen en olie in de grond vonden en onszelf ongelimiteerde energie konden verschaffen. We bouwden stalen schepen, spoorwegen en bruggen; onze weelde, onze reizen én de bevolking groeiden.

‘Sociale vaardigheden’ waren een natuurlijk gegeven op het platteland en in gemeenschappen waar iedereen elkaar kende. Auto’s, treinen en vliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat mensen hun gemeenschappen achterlaten, met grote verliezen tot gevolg. De teloorgang van sociale vaardigheden – nog schrijnender gemaakt door internet en gsm’s – is intriest en ongelooflijk dom.

(Sir John Whitmore, Groot-Brittannië)

Sociale verantwoordelijkheid

De essentie van sociale verantwoordelijkheid is aandacht schenken aan hoe we anderen behandelen, zowel thuis als in woonwijken, gemeenschappen en bedrijven, zowel lokaal als wereldwijd. Sociaal verantwoordelijk zijn, is erop letten dat onze daden geen inbreuk maken op de rechten en het welzijn van anderen. We kunnen zelfs een stap verder gaan door er bewust voor te zorgen dat mensen ook voordeel hebben van onze daden.

(Melissa Lamson, Verenigde Staten)

Solidariteit

Voor mij betekent solidariteit dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan zijn eigen mogelijkheden – en die van anderen – om een goed leven te leiden, via een rechtvaardige en duurzame verdeling van middelen.

Mijn wens voor de toekomst is dat iedereen kan leven volgens zijn of haar waarden en vrij is om zijn of haar dromen te vervullen: hoe meer mensen hun droom leven, hoe beter de wereld zal zijn.

(Jessica Bengtsson, Zweden)

Speelsheid

Speelsheid is licht. Speelsheid is vrij. Speelsheid is aanstekelijk. Speelsheid verbindt ons met jeugd en onschuld. Het geluid van peuters die giechelen met onbeteugeld genot is verrukkelijk, het voert ons in een flits naar lichtheid, eenvoud en vreugde.

Speelsheid heelt. Zorgen verdwijnen, pijn wordt vergeten: we worden afgeleid van onze dagelijkse beslommeringen. Dat gebeurt zelfs door te kijken naar hoe anderen spelen.

(Jacki Nicholas, Singapore)

Sportiviteit

Sportiviteit is de combinatie van fair play, respect en collegialiteit. Het is een compliment om ‘sportief’ te worden genoemd of te horen zeggen dat je ‘het spel beheerst’. Het stijgt uit boven talent en het wordt een bevestiging van karakter.

Sportiviteit tilt het spel boven de onmiddellijke rivaliteit, op het niveau van een gedeelde menselijke ervaring.

(Stephen Henn, Verenigde Staten)

Stabiliteit

De vele geschriften van wijze mensen uit alle culturen en alle tijden vertellen ons dat we binnen in onszelf moeten gaan om vrede en stabiliteit te vinden. Wanneer mensen een oprecht gevoel van veiligheid hebben, zullen ze zich openstellen en willen delen. Elke persoon kan stabiliteit creëren door het delen van kennis, het vergeven van fouten en het helpen van collega’s en partners om te slagen.

(George Albright, Verenigde Staten)