woensdag 17 augustus 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: De staatsveiligheid…

Ooit verspreidde ik de spreuk ‘Vernietig uw

kernwapens, laster, wrok, hebzucht’. Daar is wel wat

reactie op gekomen. Wij waren toen eigenlijk al vooruit

op de vredesbeweging en kregen zelfs de Franstalige

staatsveiligheid op ons dak. Die had alleen het woord

‘kernwapens’ begrepen en niets van de rest van de

spreuk. Er is toen een heel onderzoek geweest naar de

activiteiten van de Bond zonder Naam en het besluit

was dat we ‘te pacifistisch’ zouden zijn. We waren

natuurlijk niet strafbaar, maar zouden in het vervolg ‘in

de gaten’ worden gehouden.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos