woensdag 31 augustus 2016

Gelezen In Tertio Van 10 Augustus 2016

Paus richt studiegroep vrouwelijk diaconaat op

Uit een artikel van Emmanuel Van Lierde

Paus Franciscus komt zijn belofte van 12 mei aan de negenhonderd hogere oversten van de vrouwelijke religieuzen wereldwijd na en richt effectief een “studiecommissie over vrouwelijke diakens” op. De paus wees erop dat die commissie niet tot doel heeft de toelating van vrouwen tot het diaconaat te onderzoeken. De leden van de commissie dienen na te gaan wat nu juist de rol was die vrouwelijke diakens in de vroege kerk opnamen. De paus vindt het goed nader te onderzoeken of de taken die vrouwelijke diakens in de vroege kerk vervulden, al dan niet overeenkomen met het huidige diakenambt, en of ze in de vroege kerk werden beschouwd als een deel van de clerus.

Het Vaticaan boog zich voor het laatst in 2002 over vrouwelijke diakens. De Internationale Theologische Commissie publiceerde er toen een document over dat stelde dat de rollen van mannelijke en vrouwelijke diakens verschilden van mekaar. De paus vermoedt dat de nieuwe commissie niet zoveel werk zal hebben om de zaken voort uit te klaren, omdat veel onderzoek al eerder gebeurde.