woensdag 15 juni 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Vakantie met (con)tact!

Tijd voor contact van mensen met mensen.

Contact met andere mensen

dan de mensen dagelijks om je heen.

Contact met mensen

van alle gezindheden,

van alle kleuren,

over alle grenzen.

Goede contacten geven licht,

vreugde en vriendschap,

brengen mensen en volkeren vrede.

Tact is fijngevoeligheid,

eerbied en aandacht.

Tact laat de ander zijn wie hij is

en heet hem welkom.

Tact is meer dan een bordje:

‘Binnen zonder bellen’.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos