woensdag 15 juni 2016

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Rechtvaardigheid

Als je graag rechtvaardig wil zijn, werk dan aan het versterken en het in evenwicht houden van deze vier deugden: voorzichtigheid, moed, gematigdheid en rechtschapenheid (= deugdzaamheid, onkreukbaarheid).

(George Albright, Verenigde Staten)

Sociale rechtvaardigheid

Is het beginsel dat ieder als lid van de maatschappij krijgt wat hem toekomt. Sociale rechtvaardigheid maakt het mogelijk regels in te voeren die de openbare orde garanderen en het gemeenschappelijk goed en de rechten van eenieder respecteren.

(Wilfrid Legendre, Frankrijk)

Reputatie

Dit is wat een reputatie is: een verzameling van meningen die anderen erop nahouden, niet meer dan een reflectie van hun individuele perceptie van de waarheid over de daden en overtuigingen van iemand anders.

Als je de keuze hebt tussen een goede reputatie of een stevig karakter, kies dan voor karakter. Dat zal het sterke platform bieden dat nodig is om moeilijke beslissingen te nemen en voet bij stuk te houden.

(Donna Nicholson, Verenigde Staten)

Respect

Respect vraagt om steeds weer nieuwe ogen, zodat we elkaar, onszelf en onze omgeving als nieuw kunnen zien en onbevangen tegemoet kunnen treden, zodat we aandacht kunnen geven en elkaar ontmoeten.

(Geert Sturtewagen, België)

(Uit Het boek der WAARDEN)