woensdag 25 mei 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Opvliegen

In de gevangenis hoor je wel eens verhalen als:

‘Ik wist niet meer wat ik deed.’

‘Ik was buiten mezelf.’

‘Hoe heb ik dàt kunnen doen?’

Opvliegende mensen scheppen onveiligheid en rouw

en berouwen dikwijls nadien hun dwaze uitbarstingen.

Hoe meer verantwoordelijkheid zulke mensen dragen,

hoe groter de rampen kunnen zijn. De geschiedenis

bewijst dit helaas ten overvloede in haar tirannen en

dictators.

De grootste vrijheid is deze, wanneer ik bevrijd ben van

hartstochten en driften – niet om zonder gevoelens

te leven als een steen of een plant – maar zó bevrijd

dat mijn gevoelens mij toelaten in vrede te leven met

anderen en echt vrede te stichten.

Om gelukkig te worden,

moet je tot jezelf komen.

Zo wordt de kans om op te vliegen steeds kleiner,

omdat er geen grond meer voor is.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos