woensdag 25 mei 2016

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Overgave

We zijn zo in de greep van onze eigen weerstand tegenover wat gebeurt, dat we het opgeven en zinken.

Er is een ander optie: drijven, wat de essentie is van overgave. Het is de diepe adem die onze hoofden boven water houdt en ons toelaat op onze rug te liggen, te ontspannen, af te wegen en te aanvaarden wat is.

(Jill Amstutz, Verenigde Staten)

Overleven

Ongeveer de helft van alle economische macht in de wereld is in handen van multinationale corporaties, bij mensen die niet verkozen zijn en geen verantwoording moeten afleggen aan de burgers van deze wereld. Zal het overleven van de mensheid verzekerd zijn zolang multinationals vooral belang hechten aan het in stand houden van hun eigen bedrijven? In het kapitalistische model neemt geld de beslissingen. Is er een alternatief?

(Elizabeth Jones, Groot-Brittannië)

Overvloed

Hoe we er ook naar kijken, geld staat in de weg om een cirkel van overvloed te creëren voor allen.

(Craig Duckmanton, Australië)

(Uit Het boek der WAARDEN)