woensdag 4 mei 2016

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Onafhankelijkheid

De mens is het enige levende wezen op deze planeet dat zo’n complex gevoelsleven heeft dat het hart het soms van het hoofd overneemt. We bestaan om lief te hebben. Betekent echter onze natuurlijke neiging naar partnerschap en eenheid dat we ons gevoel voor ‘zelf’ moeten verliezen? Het tegenovergestelde is waar! Het is net door het behouden van ons uniek karakter en onze persoonlijke sterkte en schoonheid dat we krachtiger worden in eenheid. Pas als we ons goed en comfortabel voelen in onze onafhankelijkheid, zijn we klaar om ons hart te delen met iemand anders.

(Katie Day, Groot-Brittannië)

Onbaatzuchtigheid

De meest doordringende onbaatzuchtigheid is onbaatzuchtigheid die een manier van zijn wordt, die zich manifesteert vanuit het hart en getoond wordt in relaties en daden.

(Sonia Stojanovic, Zuid-Afrika)

Onderlinge afhankelijkheid

Alles wat we zijn, verbruiken en ondernemen zijn we ook aan de anderen verschuldigd.

(Etienne Siat, Frankrijk)

(Uit Het boek der WAARDEN)