woensdag 4 mei 2016

Het Korbeekse Geslacht Bo(o)gaerts – deel 3

Keren we nu terug naar de 3e generatie: Joannes Boogaerts en Anna Stroobants en hun afstammelingen gelinkt aan het Brouwershuis en het Hof van Ormendaal.

II . Hun 8ste kind was: Philippus Boogaerts

---------------------------------------------------------------

Het vetgedrukte deel van de regel hierboven in groter karakters

---------------------------------------------------------------

4e generatie

Philippus Boogaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 30.7.1690. Hij trouwde met Anna Coeckelbergh, een dochter van de uitbaters van het Hof van Ormendaal op Heverlee-Dries, en Philippus nam de exploitatie van het hof over.

Rond het jaar 1700 waren Coeckelberghs’en ook de uitbaters van het Hof van Rotspoel in Egenhoven. De Ormendaal-Coeckelbergh’sen (met of zonder s) waren vermoedelijk van dezelfde familie als de Rotspoel-Coeckelberghs’en.

Philippus moet als uitbater van het Hof van Ormendaal goede zaken hebben gedaan. Hij kon het pand verwerven – mogelijk door uitkoop van zijn broers en zussen – waarop hij in 1759 het Brouwershuis bouwde.

Philippus en Anna kregen 7 kinderen op het Hof van Ormendaal, vijf zonen en twee dochters. Twee zoontjes stierven op jonge leeftijd. Philippus installeerde twee van zijn zonen respectievelijk in het Brouwershuis (Engelbertus) en op Ormendaal (Gerardus).

Philippus overleed te Heverlee op 9.4.1776. Van Anna Coeckelbergh werden geen gegevens teruggevonden.

II.A. Zoon Engelbertus Boogaerts

---------------------------------------------------------------

Het vetgedrukte deel van de regel hierboven in groter karakters

---------------------------------------------------------------

5e generatie

Engelbertus werd geboren te Heverlee op 1.7.1733, verhuisde in 1770 naar het Brouwershuis in Korbeek-Dijle (percelen 1 + 6 op het plannetje hieronder) en trouwde drie jaar later met Elisabeth Taeymans, geboren ca 1742. Engelbertus en Elisabeth kregen 7 kinderen. Engelbertus overleed te Korbeek-Dijle op 24.11.1808 en Elisabeth eveneens te Korbeek-Dijle op 24.2.1816. Van hun 7 kinderen noteren we:

6e generatie

-Elisabeth Boogaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 17.7.1774. Zij trouwde op 18.9.1802 met Joannes Van Kildonck, geboren te Oud-Heverlee op 15.7.1779, en zij namen de exploitatie van het Brouwershuis over (alleen perceel 1 op het plannetje hieronder). Joannes overleed te Korbeek-Dijle op 12.7.1848 en Elisabeth eveneens te Korbeek-Dijle op 4.2.1855.

clip_image002

Uittreksel uit het kadasterplan van

Popp (1854) (met eigen nummering)

a = huidige Nijvelsebaan

b = huidige Kostersberg

c = huidige Korbeekse Kerkstraat

(Zie ook mijn bijdrage “Het Brouwershuis”)

-Anna Maria Boogaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 19.7.1776, bleef ongehuwd en kreeg perceel 6 op het plannetje. Zij overleed te Korbeek-Dijle op 12.12.1861.

-Jan Baptist Boogaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 18.5.1787. Als 44-jarige vrijgezel deed hij aangifte van de geboorte, op 15.1.1832, van een zoon van hem en van Elisabeth Van Geel, geboren te Korbeek-Dijle op 29.10.1798, een dochter van Andreas, een zus van Jacobus en dus een tante van Soeë, Jef en Fille Van Geel. Jan Baptist trouwde echter niet met de moeder van zijn zoon. En de zoon, ook een Jan Baptist Boogaerts, werd grootgebracht door zijn moeder, Elisabeth Van Geel, samen met 2 ongehuwde broers en 3 ongehuwde zussen van Elisabeth op het voorvaderlijke hof Van Geel (perceel 4 op het plannetje hierboven).

Jan Baptist Boogaerts senior was landbouwer en woonde op de plaats waar later Emiel Vranckx (Mille va Koëpes) gewoond heeft plus de percelen waar nu Gilbert Vandezande en Koen Meulemans wonen, samen 24a 90ca. De kadasterkaart van Popp (1854) geeft hem samen met zijn zoon op als eigenaar van dit domein. Jan Baptist senior mengde zich ook in de gemeentepolitiek. Hij werd beëdigd als gemeenteraadslid op 17.6.1837 onder burgemeester Josephus Abts en bleef het tot eind 1842. Hij overleed te Korbeek-Dijle op 29.12.1857.

(wordt vervolgd)