woensdag 4 mei 2016

GELEZEN IN TERTIO van 20 april 2016

Twee opmerkelijke congressen vonden plaats in het Vaticaan. Op 15 en 16 april stond de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen stil bij de 25ste verjaardag van de encycliek Centesimus annus, die Joannes Paulus II schreef voor de 100ste verjaardag van Rerum novarum. De focus lag op de wereldpolitiek sinds 1991. In het oog sprong de aanwezigheid van de Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders.

Eerder vond van 11 tot 13 april een conferentie van Pax Christi International en de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede plaats over een rechtvaardige vrede in plaats van een rechtvaardige oorlog. De deelnemers vinden dat het laatste niet bestaat en moet verdwijnen uit de kerkelijke leer. Ze bepleiten het herontdekken van Jezus’ geweldloosheid. (Emmanuel Van Lierde)