woensdag 25 mei 2016

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Overgave

We zijn zo in de greep van onze eigen weerstand tegenover wat gebeurt, dat we het opgeven en zinken.

Er is een ander optie: drijven, wat de essentie is van overgave. Het is de diepe adem die onze hoofden boven water houdt en ons toelaat op onze rug te liggen, te ontspannen, af te wegen en te aanvaarden wat is.

(Jill Amstutz, Verenigde Staten)

Overleven

Ongeveer de helft van alle economische macht in de wereld is in handen van multinationale corporaties, bij mensen die niet verkozen zijn en geen verantwoording moeten afleggen aan de burgers van deze wereld. Zal het overleven van de mensheid verzekerd zijn zolang multinationals vooral belang hechten aan het in stand houden van hun eigen bedrijven? In het kapitalistische model neemt geld de beslissingen. Is er een alternatief?

(Elizabeth Jones, Groot-Brittannië)

Overvloed

Hoe we er ook naar kijken, geld staat in de weg om een cirkel van overvloed te creëren voor allen.

(Craig Duckmanton, Australië)

(Uit Het boek der WAARDEN)

Phil Bosmans spreekt tot ons: Opvliegen

In de gevangenis hoor je wel eens verhalen als:

‘Ik wist niet meer wat ik deed.’

‘Ik was buiten mezelf.’

‘Hoe heb ik dàt kunnen doen?’

Opvliegende mensen scheppen onveiligheid en rouw

en berouwen dikwijls nadien hun dwaze uitbarstingen.

Hoe meer verantwoordelijkheid zulke mensen dragen,

hoe groter de rampen kunnen zijn. De geschiedenis

bewijst dit helaas ten overvloede in haar tirannen en

dictators.

De grootste vrijheid is deze, wanneer ik bevrijd ben van

hartstochten en driften – niet om zonder gevoelens

te leven als een steen of een plant – maar zó bevrijd

dat mijn gevoelens mij toelaten in vrede te leven met

anderen en echt vrede te stichten.

Om gelukkig te worden,

moet je tot jezelf komen.

Zo wordt de kans om op te vliegen steeds kleiner,

omdat er geen grond meer voor is.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

zondag 22 mei 2016

Allemaal in Jezus’ vriendenboek

Week 2016-21 - 003Week 2016-21 - 006Week 2016-21 - 007Week 2016-21 - 009

Op zondag 8 mei 2016 deden Joshua en Wannes, als ‘keitoffe vrienden van Jezus’, hun Eerste Communie in Korbeek-Dijle.

Bij het openingsgebed bad de priester:

Goede God,

U kent elk van onze kinderen bij hun naam.

U houdt van hen zoals ze zijn: hun stralende ogen,

hun lieve lach, hun spelende handen, hun goede

en minder goede kanten.

Wij danken U voor al dat moois, voor al die

schitterende talenten die onze kinderen rijk zijn.

God, geef ons dat wij dankbaar zijn en dat wij hen

bijstaan om deze talenten goed te gebruiken.

woensdag 18 mei 2016

Kruisdagen 2016

Op 2, 3 en 4 mei trokken wij naar buiten om ons geloof in de Schepper van de ontluikende natuur te belijden:

Op maandag in Korbeek-Dijle:

Week 2016-20 - KD002Week 2016-20 - KD005Week 2016-20 - KD006

Op dinsdag in Bertem:

Week 2016-20 - BE001Week 2016-20 - BE003Week 2016-20 - BE006

Op woensdag in Leefdaal:

Week 2016-20 - LE001Week 2016-20 - LE002

Phil Bosmans spreekt tot ons: Judolessen

De eerste jaren van de Bond zonder Naam waren een

groot avontuur. Bij gebrek aan mensen en middelen,

zaten er ex-gevangenen in de leiding, met alle

gevolgen van dien. Ze leenden bijvoorbeeld de auto van

een buurman om boodschappen te doen en keerden

de volgende ochtend terug zonder auto: ze wisten niet

meer waar ze die auto hadden achtergelaten voor ze

op café gingen. Ik ben vaak genoeg ’s nachts uit bed

gebeld om tussenbeide te komen in vechtpartijen,

of als iemand dreigde iedereen dood te schieten. Dat

waren soms echt gevaarlijke gasten, met messen en

revolvers. Er zijn nooit echt brokken geweest, een

aantal keer bijna. Bang? Of ik liet het niet merken.

Ik heb wel een paar jaar judolessen gevolgd, omdat

een psychiater uit Duffel zei dat ik een gevaarlijk spel

speelde. Hij zei dat ik me moest beveiligen, me moest

kunnen verdedigen.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Optimisme

Een goede manier om optimisme te ontwikkelen is te leren je perceptie te verleggen. Als je iets ziet wat je niet leuk vindt, verander het dan. Als je het niet kunt veranderen, verander dan de manier waarop je ernaar kijkt. Dit is optimisme op zijn best.

(Maureen Bridget Rabotin, Frankrijk)

Originaliteit

Aangezien er op de wereld geen twee dezelfde mensen bestaan, kunnen we zeggen dat originaliteit een intrinsieke waarde is van de mens. Meer zelfs: alles wat leeft is origineel! Er is dus geen manier om aan originaliteit te ontsnappen, ook al zijn we ons niet helemaal bewust van deze aanwezigheid in ons leven.

(Isabel Campos, Brazilië)

Ouderlingschap

Niemand kan waarachtig vooruitgang maken in het leven – de drempels en de ups en downs overschrijden – tenzij ze omringd en gezegend zijn door hun ouderlingen. Ouderlingschap is vooral belangrijk voor onze kinderen, die zich aangetrokken voelen tot verhalen over hun avonturen en heldendaden.

(Peter Mc Donald, Australië)

(Uit Het boek der WAARDEN)

Het Korbeekse Geslacht Bo(o)gaerts – deel 5

II.B. Zoon Gerardus Boogaerts

5e generatie

Gerardus Boogaerts werd geboren te Heverlee op 30.4.1735 en trouwde met Elisabeth Decoster, geboren te Neerijse op 28.3.1748. Hij volgde zijn vader Philippus op als de boer op het Hof van Ormendaal. Gerardus en Elisabeth kregen 7 kinderen, 6 dochters en 1 zoon. Gerardus overleed te Heverlee op 2.3.1830, Elisabeth eveneens te Heverlee op 14.1.1832. Hun enige zoon was:

6e generatie

Carolus Boogaerts, geboren te Heverlee op 14.12.1779. Hij volgde zijn vader op als uitbater van het Hof van Ormendaal. Carolus trouwde te Leuven op 11.2.1807 met Anna Maria Janssens, geboren te Geetbets op 5.8.1779. Anna Maria, van beroep passement-, treswerk- en galonmaakster, hield waarschijnlijk niet van het leven op een boerenhof. Zij woonde als herbergierster ergens in Korbeek-Dijle, terwijl Carolus gedomicilieerd was op het Hof van Ormendaal op Heverlee.

Carolus Boogaerts was eigenaar van 16ha 68a 50ca goederen onder Heverlee, Korbeek-Dijle en Bertem.

Carolus en Anna Maria kregen 3 kinderen:

7e generatie

-Jean François Boogaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 24.8.1807 (vader Carolus was toen gedomicilieerd in Heverlee) en overleden te Heverlee op 1.12.1813.

-Marie Elisabeth Boogaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 8.9.1809 (vader Carolus nog steeds gedomicilieerd in Heverlee)

-Anne Elisabeth Boogaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 18.11.1810 (vader Carolus nu gedomicilieerd in Korbeek-Dijle). Van haar geen verder spoor teruggevonden.

Dochter Marie Elisabeth Boogaerts, waarschijnlijk de enige overlevende van de kinderen, huwt te Heverlee op 26.4.1838 met Josephus Goossens uit Leefdaal. Na de dood van vader Carolus (+1.2.1864) en moeder Anna Maria – haar moeder als laatste op 29.7.1870 – worden Marie Elisabeth en Josephus Goossens de eigenaars en uitbaters van Ormendaal tot aan Josephus’ dood in 1891. Marie Elisabeth Boogaerts gaat dan naar Leuven wonen en verkoopt Ormendaal. Het einde van vier generaties Boogaerts op het Hof van Ormendaal. Marie Elisabeth overlijdt te Leuven op 23.6.1896. (Einde van het verhaal)

Aanvulling en verbetering bij deel 2:

6e generatie

Engelbertus Boogaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 15.3.1757. Engelbertus trouwde een eerste maal met Marie Elisabeth Corneille Wauters, geboren ca 1765 en in Korbeek-Dijle wonende sinds 1787. Zij staat nog vermeld met haar man, die als pachter wordt aangestipt, en een inwonende meid in de volkstelling van 1795, maar overleed kinderloos.

Engelbertus hertrouwde te Korbeek-Dijle op 12.07.1810 met de 26 jaar jongere Geneviève Bernel, een vondelinge, geboren te Brussel op 13.7.1783. Geneviève had een voorkind, dat gewettigd werd, en met Engelbertus kreeg zij nog 6 kinderen. Engelbertus overleed te Korbeek-Dijle op 21.11.1828. Geneviève was nog aanwezig bij het huwelijk van haar zoon Petrus Eduardus op 7.12.1836. Zij was toen trouwens maar 53 jaar. Daarna geen spoor meer van haar. De tweede…

Cyriel Letellier

woensdag 11 mei 2016

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Onthechting

Onthechting kan leiden tot vrede en van vrede naar liefde. Onthechting helpt me om het leven te leven zoals het is, en niet zoals het bepaald wordt door externe druk.

(John Campbell, Groot-Brittannië)

Onvoorwaardelijke liefde

Onvoorwaardelijke liefde IS

Wanneer we delen

Onze waarheid

Zonder angst

Zonder oordeel

Zonder verwachting

Zonder aanhankelijkheid

Onvoorwaardelijke liefde IS

Als we verliezen

Onze weg

Met woorden

Met gedachten

Met acties

Of we vinden

Onszelf

In stilheid

In stilte

In eenvoud

(Kate Stephenson, Groot-Brittannië)

Openhartigheid

Openhartigheid is een gemengde waarde die eerlijkheid met openheid en oprechtheid combineert als we met elkaar communiceren. In zekere zin is het een waarde van een hogere orde, die gebaseerd is op drie kernwaarden. Hoevelen van ons hebben niet al eens dit soort conversatie gehoord (of meegemaakt): ‘Je hebt tegen mij gelogen.’ ‘Nee, ik heb je alleen niet de hele waarheid verteld.’

(Stephen Henn, Verenigde Staten)

(Uit Het boek der WAARDEN)

Het Korbeekse Geslacht Bo(o)gaerts – deel 4

7e generatie

Zijn zoon, Jan Baptist Boogaerts junior, week als 34-jarige uit naar Leuven op 19.6.1866 van uit de hoeve Van Geel. Zijn moeder, een inwonende tante en een nonkel waren toen reeds overleden.

In het bevolkingsregister van Leuven van 1866 wordt Jan Baptist vermeld als winkelier en herbergier in de Brusselsestraat nr 83. Mogelijk nam hij de winkel over van zijn tante langs vaders kant Maria Elisabeth Coeckelberghs, winkel die zij als weduwe nog had in Leuven in 1854. Jan Baptist kreeg toen hulp van een nicht van hem, Marie Sophie Van Geel, geboren te Korbeek-Dijle in 1838, een dochter van Jan Baptist Van Geel en Angelina Tuyls. Marie Sophie vertrok naar Brussel in 1869 en zou later, in Korbeek-Dijle, samen met haar broer Jan Baptist (°1834), Jan Maginelle (de Suisse) grootbrengen.

Jan Baptist Boogaerts trouwde te Leuven op 6.5.1868 met Victoire Mommaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 26.7.1840 als dochter van Philippe François Mommaerts (Fluppes,°1804), landbouwer, en Thérèse Van Cleynenbreugel. Victoire was een zus van Jan Francis Mommaerts (Soeë va Fluppes,°1839), die burgemeester was van Korbeek-Dijle van 1884 tot 1910. Fluppes en zoon Soeë woonden waar nu Erik De Smedt en Sabine Cocquyt wonen. Fluppes heeft het huis gebouwd rond het jaar 1840.

Vóór haar huwelijk was Victoire Mommaerts winkeljuffrouw in een winkel van stoffen, koloniale waren en sterke dranken op de Naamsestraat nr 23. De eigenares van de winkel had ook een kamermeid en een dienstmeid, behoorde dus tot de betere burgerij.

Dat afstammelingen van Jan Baptist en Victoire – Franstaligen met andere familienamen dan Boogaerts – nog recent eigenaar waren van een perceel land op de hoek van de Nijvelsebaan en de Putstraat kant Veeweide, tot verkavelaar Kwadraat het overnam, is te verklaren door het feit dat Victoire een kleindochter was van Franciscus Ludovicus Mommaerts, de eigenaar en uitbater van het Hof van Overbist die de gronden bezat langs de Nijvelsebaan van aan het hof zelf tot tegen de Putstraat.

Jan Baptist Boogaerts en Victoire Mommaerts kregen 8 kinderen, allen geboren te Leuven tussen 1869 en 1883. Twee van hen zijn als baby of peuter overleden. Drie meisjes en drie jongens overleefden.

In het bevolkingsregister van 1880 staat Jan Baptist als kruidenier vermeld, maar op Brusselsestraat nr 89 en hij heeft er een meid in dienst.

In het bevolkingsregister van 1890 staat hij nog steeds als kruidenier, maar nu op Brusselsestraat nr 79 en ook met een meid in dienst.

De veranderingen van zijn huisnummer in de Brusselsestraat zullen wel het gevolg zijn van hernummeringen van de huizen en niet van verhuizingen.

8e generatie

De oudste zoon, Victor Joseph Boogaerts (°Leuven 23.12.1871), studeerde geneeskunde en vestigde zich als huisarts in Peer op 28.9.1896. Daar leerde hij een meisje kennen, Marie Eugénie Voets (°Kleine-Brogel 26.4.1874) en trouwde met haar te Kleine-Brogel op 28.4.1897. Zij kregen een eerste zoon in Peer op 7.1.1898. Op 14.7.1898 verhuisden zij naar Leuven, Brusselsestraat nr 137, en kregen er nog hetzelfde jaar een dochter op 13.12.1898. Op 14.6.1900 kregen zij een tweede zoon te Leuven. Zij hadden ook een meid in dienst.

Verdere nasporingen zijn moeilijk omdat het bevolkingsregister van 1900 nog niet raadpleegbaar is wegens de verstrengde wet op de privacy van enkele jaren geleden.

De jongste twee dochters van Jan Baptist Boogaerts en Victoire Mommaerts, Amélie Josèphe (°Leuven 22.6.1878) en Françoise Marie Josèphe Félicité (°Leuven 12.6.1880), bleven ongehuwd. Zij hadden waarschijnlijk een winkeltje in de Brusselsestraat en kwamen geregeld nog op familiebezoek in Korbeek-Dijle, bij Leon Van Geel en bij Maria Van Geel (x Isidoor De Bontridder) tot in de jaren 1940. Het waren nogal opvallend opgetutte dametjes, hier “Amelieke” en “Felicieke” genoemd. Zijzelf noemden Maria Van Geel “cousine”. In feite waren zij achternichten. Als kind speelden Margriet en Christiane De Bontridder “Amelieke en Felicieke” waarbij Margriet altijd Amelieke wou zijn, de chef van de twee, en Christiane moest vrede nemen met de rol van Felicieke, het kneusje.

(wordt vervolgd)

Gelezen In Tertio Van 27 April 2016

Uit het STANDPUNT van hoofdredacteur Geert De Kerpel

De verklaring die eerste minister Charles Michel (MR) afgelopen woensdag aflegde namens zijn regering en de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en vrijzinnige verenigingen, mag gerust opmerkelijk worden genoemd. Voor zover we konden nagaan, is het zelfs een echte primeur voor het federale België. De terreuraanslagen van 22 maart, die tot de nieuwe verklaring leidden, hebben de bevolking dan ook zeer diep geschokt en vooral: voor nogal wat landgenoten inspireerde religie, meer bepaald het islamitische geloof van de daders, mee de wandaden. Niet verwonderlijk vangen de ondertekenaars hun boodschap aan met zich er, nogmaals, toe te engageren te blijven “strijden tegen de haat, het extremisme en het gewelddadige radicalisme”.

Maar het belangrijkste nieuws van deze verklaring is misschien nog wel dat Michel aan de ontmoeting tussen overheid en levensbeschouwingen een permanent karakter wil geven. Daarmee geeft de Franstalige liberale kopman in deze voor België dramatische tijden zonneklaar te kennen dat religies en andere zingevingen een onvervangbare maatschappelijke rol hebben te spelen. Het is het volstrekte tegendeel van de zienswijze dat ze louter een persoonlijke aangelegenheid zijn; een opinie die de voorbije jaren danig de wind in de zeilen had.

Bloemschikken met vlier

Beste KVLV-leden,

Op donderdag 26 mei 2016 komen we om 19.30u samen in de parochiale gebouwen voor een avond bloemschikken met als thema

MEER MET VLIER

Onze nieuwe lesgeefster, Ilt Lauwers, laat je kiezen uit twee creaties met vliertakken en vlierbloesems.

BLOEMENHOUDER met

VLIERTAKKEN

VLIERTAKKEN GEKADERD

   

Materiaallijst:

1) mdf plaat 15cmx15cm

en 5x pookdraad 1,5mm dikte

2) 6 glazen tubetjes

3) takjes van de vlierstruik:

20 stuks

4) gekleurde stukjes vilt en/of

wolletjes en/of raffia en

gekleurd cobrablad

5) vlierbloesem bloemen

(of trachelium)

Materiaallijst:

1) houten kader: 4 latten tot kadertje

(of 4 isolatieplaatstroken)

2) vliertakken: allemaal dezelfde hoogte

(bv. 15cm)afhankelijk van de dikte en de vulling

van de kader + vliertakken schijven

3) 3 tubes + bekleding blad en sierdraad

4) cobrablad (aubergine) voor het bekleden van de

isolatieplaatkader

5) vlierbloesems voor in de tubes

(geen roosjes gebruiken zoals op de foto)

Prijs ALL-IN pakket: € 16,50

Prijs ALL-IN pakket: € 20,50

Voor de aanschaf van het materiaal zijn er 3 mogelijkheden:

- Je bestelt het ALL-IN pakket tegen de opgegeven prijs

- Je zorgt zelf voor al het materiaal

- Je zoekt het meeste materiaal zelf bij elkaar, maar je bestelt 1 of 2 benodigdheden. De prijs hiervoor zal bij inschrijving meegedeeld worden.

Niet-leden zijn ook welkom, maar betalen €5 extra voor de les.

Welke mogelijkheid je ook kiest, inschrijven voor deze les is noodzakelijk. Dit kan tot en met 15 mei 2016 bij Inge Letellier (ingeletellier@hotmail.com of 016/202017)

Je inschrijving is maar definitief na betaling !

Werkmateriaal zoals snoeischaar, kniptang, schaar, klosje ijzerdraad, speldjes, lijm, … brengt iedere deelnemer zelf mee.

Onze lesgeefster zorgt ook voor een drankje (met of zonder alcohol) en een versnapering op basis van vlier. En als extraatje maken we allemaal nog een uniek hangertje met vliertakjes. Ter gelegenheid van ons 105-jarig bestaan hoeft u voor dit alles niets te betalen (normaal €2,5).

Zowel voor de totale beginneling als de meer ervaren bloemschikster is deze les een absolute aanrader !

Maak dus snel je keuze uit de twee stukken (of als je niet kan kiezen, bestel je beide pakketten en werk je één stuk thuis af).

En ben je benieuwd welke mooie creaties er nog mogelijk zijn met VLIER, noteer dan alvast onze volgende bloemschikles van dinsdag 6 september in je agenda !

Veel “vlierrijke” groetjes van het Korbeekse KVLV bestuursteam

Phil Bosmans spreekt tot ons: Minister

We hadden eens een dubbele spreuk ‘Wie werkt, moet

betaald worden. Wie betaald wordt, moet werken.’ Bij

Agfa-Gevaert hadden de werknemers het tweede deel

van die stelling weggeknipt. Ooit kreek ik een brief

van een minister die me bedankte voor de spreuk ‘Zeg

eens iets goed van me voor ik dood ben.’ ‘Dank u wel’,

schreef hij, ‘ik heb ze boven mijn bed gehangen, aan de

kant van mijn vrouw.’

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

zondag 8 mei 2016

Gelezen In Tertio Van 4 Mei 2016

Democratie: omgaan met, niet wegwerken van elk verschil

Uit een column van Steven Vanackere

Nieuwkomers

Liberalen en socialisten in de Kamer pleiten er sinds kort voor om nog eens naar onze grondwet te kijken. Ze verstoppen niet echt dat het te maken heeft met de grote groep nieuwkomers in onze samenleving. Ze vrezen dat die onze waarden onvoldoende kennen en willen daar langs de grondwet iets aan doen.

De liberale initiatiefnemers willen een zin toevoegen over de aard van onze Belgische staat. De inspiratie daarvoor halen ze niet uit het krachtige en haast poëtische Italiaanse voorbeeld. Daar luidt de opdracht van de staat dat hij “de onschendbaarheid van de rechten van de mens, als individu en in alle sociale vormen waarin hij zich ontplooit” moet garanderen. Neen, dat soort bevlogenheid is niet aan de orde. Wel een blijkbaar grondwettelijk te verankeren eis dat de Belgische staat… neutraal zou zijn. Wel, dat kunnen de nieuwkomers mooi in hun zak steken.

Seismische bevolkingsschokken dwingen alle overheden inderdaad om een nieuwe, vertrouwenwekkende koers te tekenen. Maar is de neutraliteit dan de veronachtzaamde waarde waar alle heil te vinden is? Dat betwijfel ik. Ja, als burger verlang ik van mijn overheid natuurlijk dat zij onpartijdig is. Iedereen verdient een correcte, gelijkwaardige behandeling, onafhankelijk van levensovertuigingen. Maar voorts wil ik vooral een betrokken overheid, die alle levende krachten versterkt die het goede samenleven bevorderen. Dat is niet het natuurlijke resultaat van een houding van loutere neutraliteit.

Levensbeschouwelijke fletsheid

Zeker niet als de echte agenda erin bestaat religies en levensbeschouwingen weg te drukken uit het leven in de polis. De verplichting tot neutraliteit, die men aan de overheid wil opleggen, vertalen velen tot een maatschappelijk dogma, waaraan ze ook individuele mensen en organisaties willen onderwerpen. Levensbeschouwelijke fletsheid als povere standaard.

De politieagent mag bij ons dus niet zoals in het Verenigd Koninkrijk een tulband dragen. Maar vanwaar dat wantrouwen? Een wantrouwen dat blijkbaar alleen bedaard kan worden met een volstrekte fictie, namelijk dat van een volmaakt kleurloze en geurloze ambtenaar met pokerface. Verstop uw anders zijn, vragen we aan die ambtenaar, want ik maak mij zorgen over het paspoort dat u me gaat afleveren, als ik naar dat insigne op uw revers of naar uw hoofddoek kijk. Is dat wantrouwen het teken van onze westerse waarden? Net zoals het delen van smakeloze berichten op Facebook de uiting moet voorstellen van onze gehechtheid aan de vrije meningsuiting?

Totalitarisme

Democratie gaat over het omgaan met het verschil, niet over het wegwerken van elk verschil. Een echte democraat moet elke vorm van totalitarisme afwijzen. Maar ook het totalitarisme van de onverschilligheid, het totalitarisme van de procedure, het totalitarisme van een verstikkende neutraliteit, als die een echt actief pluralisme beknot. Extremisme en onverdraagzaamheid kunnen niet worden bestreden door levensovertuigingen te verstoppen.

woensdag 4 mei 2016

Het Korbeekse Geslacht Bo(o)gaerts – deel 3

Keren we nu terug naar de 3e generatie: Joannes Boogaerts en Anna Stroobants en hun afstammelingen gelinkt aan het Brouwershuis en het Hof van Ormendaal.

II . Hun 8ste kind was: Philippus Boogaerts

---------------------------------------------------------------

Het vetgedrukte deel van de regel hierboven in groter karakters

---------------------------------------------------------------

4e generatie

Philippus Boogaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 30.7.1690. Hij trouwde met Anna Coeckelbergh, een dochter van de uitbaters van het Hof van Ormendaal op Heverlee-Dries, en Philippus nam de exploitatie van het hof over.

Rond het jaar 1700 waren Coeckelberghs’en ook de uitbaters van het Hof van Rotspoel in Egenhoven. De Ormendaal-Coeckelbergh’sen (met of zonder s) waren vermoedelijk van dezelfde familie als de Rotspoel-Coeckelberghs’en.

Philippus moet als uitbater van het Hof van Ormendaal goede zaken hebben gedaan. Hij kon het pand verwerven – mogelijk door uitkoop van zijn broers en zussen – waarop hij in 1759 het Brouwershuis bouwde.

Philippus en Anna kregen 7 kinderen op het Hof van Ormendaal, vijf zonen en twee dochters. Twee zoontjes stierven op jonge leeftijd. Philippus installeerde twee van zijn zonen respectievelijk in het Brouwershuis (Engelbertus) en op Ormendaal (Gerardus).

Philippus overleed te Heverlee op 9.4.1776. Van Anna Coeckelbergh werden geen gegevens teruggevonden.

II.A. Zoon Engelbertus Boogaerts

---------------------------------------------------------------

Het vetgedrukte deel van de regel hierboven in groter karakters

---------------------------------------------------------------

5e generatie

Engelbertus werd geboren te Heverlee op 1.7.1733, verhuisde in 1770 naar het Brouwershuis in Korbeek-Dijle (percelen 1 + 6 op het plannetje hieronder) en trouwde drie jaar later met Elisabeth Taeymans, geboren ca 1742. Engelbertus en Elisabeth kregen 7 kinderen. Engelbertus overleed te Korbeek-Dijle op 24.11.1808 en Elisabeth eveneens te Korbeek-Dijle op 24.2.1816. Van hun 7 kinderen noteren we:

6e generatie

-Elisabeth Boogaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 17.7.1774. Zij trouwde op 18.9.1802 met Joannes Van Kildonck, geboren te Oud-Heverlee op 15.7.1779, en zij namen de exploitatie van het Brouwershuis over (alleen perceel 1 op het plannetje hieronder). Joannes overleed te Korbeek-Dijle op 12.7.1848 en Elisabeth eveneens te Korbeek-Dijle op 4.2.1855.

clip_image002

Uittreksel uit het kadasterplan van

Popp (1854) (met eigen nummering)

a = huidige Nijvelsebaan

b = huidige Kostersberg

c = huidige Korbeekse Kerkstraat

(Zie ook mijn bijdrage “Het Brouwershuis”)

-Anna Maria Boogaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 19.7.1776, bleef ongehuwd en kreeg perceel 6 op het plannetje. Zij overleed te Korbeek-Dijle op 12.12.1861.

-Jan Baptist Boogaerts, geboren te Korbeek-Dijle op 18.5.1787. Als 44-jarige vrijgezel deed hij aangifte van de geboorte, op 15.1.1832, van een zoon van hem en van Elisabeth Van Geel, geboren te Korbeek-Dijle op 29.10.1798, een dochter van Andreas, een zus van Jacobus en dus een tante van Soeë, Jef en Fille Van Geel. Jan Baptist trouwde echter niet met de moeder van zijn zoon. En de zoon, ook een Jan Baptist Boogaerts, werd grootgebracht door zijn moeder, Elisabeth Van Geel, samen met 2 ongehuwde broers en 3 ongehuwde zussen van Elisabeth op het voorvaderlijke hof Van Geel (perceel 4 op het plannetje hierboven).

Jan Baptist Boogaerts senior was landbouwer en woonde op de plaats waar later Emiel Vranckx (Mille va Koëpes) gewoond heeft plus de percelen waar nu Gilbert Vandezande en Koen Meulemans wonen, samen 24a 90ca. De kadasterkaart van Popp (1854) geeft hem samen met zijn zoon op als eigenaar van dit domein. Jan Baptist senior mengde zich ook in de gemeentepolitiek. Hij werd beëdigd als gemeenteraadslid op 17.6.1837 onder burgemeester Josephus Abts en bleef het tot eind 1842. Hij overleed te Korbeek-Dijle op 29.12.1857.

(wordt vervolgd)

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Onafhankelijkheid

De mens is het enige levende wezen op deze planeet dat zo’n complex gevoelsleven heeft dat het hart het soms van het hoofd overneemt. We bestaan om lief te hebben. Betekent echter onze natuurlijke neiging naar partnerschap en eenheid dat we ons gevoel voor ‘zelf’ moeten verliezen? Het tegenovergestelde is waar! Het is net door het behouden van ons uniek karakter en onze persoonlijke sterkte en schoonheid dat we krachtiger worden in eenheid. Pas als we ons goed en comfortabel voelen in onze onafhankelijkheid, zijn we klaar om ons hart te delen met iemand anders.

(Katie Day, Groot-Brittannië)

Onbaatzuchtigheid

De meest doordringende onbaatzuchtigheid is onbaatzuchtigheid die een manier van zijn wordt, die zich manifesteert vanuit het hart en getoond wordt in relaties en daden.

(Sonia Stojanovic, Zuid-Afrika)

Onderlinge afhankelijkheid

Alles wat we zijn, verbruiken en ondernemen zijn we ook aan de anderen verschuldigd.

(Etienne Siat, Frankrijk)

(Uit Het boek der WAARDEN)

GELEZEN IN TERTIO van 20 april 2016

Twee opmerkelijke congressen vonden plaats in het Vaticaan. Op 15 en 16 april stond de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen stil bij de 25ste verjaardag van de encycliek Centesimus annus, die Joannes Paulus II schreef voor de 100ste verjaardag van Rerum novarum. De focus lag op de wereldpolitiek sinds 1991. In het oog sprong de aanwezigheid van de Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders.

Eerder vond van 11 tot 13 april een conferentie van Pax Christi International en de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede plaats over een rechtvaardige vrede in plaats van een rechtvaardige oorlog. De deelnemers vinden dat het laatste niet bestaat en moet verdwijnen uit de kerkelijke leer. Ze bepleiten het herontdekken van Jezus’ geweldloosheid. (Emmanuel Van Lierde)

Phil Bosmans spreekt tot ons: Auto’s

Bond zonder Naam lanceerde ooit de spreuk ‘Veel te veel auto’s… behalve de mijne’. In het commentaar erbij schreef ik dat de auto elk jaar zijn eigen gewicht aan vuil de lucht inspuwt. En dat er op de Europese autowegen jaarlijks tienduizenden verkeersdoden vallen. Wat een slagveld! Enfin, ik kreeg meteen een brief van de auto-industrie, die protesteerde. ‘Gij zit in onze portemonnee’, zeiden ze. Wel, dat is duidelijk, hé: geld, daar gaat het om.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

Sharefair 15/5/2016

Week 2016-18 - ShareFair 15.5.20160001