woensdag 27 april 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Zonder liefde is uiteindelijk alles waardeloos!

Je mag nog zo deskundig zijn of zo geleerd,

als je de liefde niet hebt,

ben je een vakidioot of een super-geschoolde

theoreticus.

Je mag nog zo pedagogisch onderlegd zijn,

als je niet van je kinderen houdt,

vermink je ze voor het leven.

Je mag nog zo maatschappelijk-sociaal bekwaam zijn

en alle begeleidingstechnieken bezitten,

zolang de mensen alleen ‘je cliënten’ zijn,

werk je met hen zonder met je hart

bij hen te zijn.

Zolang je een bekwaam dokter bent,

een volmaakt technisch onderlegd verpleger

of een vlotte ambulancier,

zal je de zieke mens nooit zelf raken of bereiken.

Want zonder liefde ben je niets!

Zonder liefde ben je alleen maar de optelling

en de som van je bekwaamheden.

Hiermee heb ik niet gezegd

dat scholing en vorming onbelangrijk zijn

wanneer je verantwoord met mensen wil omgaan

als dokter, opvoeder of begeleider.

Maar wij leven in een tijd

waar de mens alleen maar waard is wat hij kan;

hij wordt totaal gewaardeerd

naar zijn bekwaamheden en prestaties.

Het wordt de hoogste tijd

om waardering op te brengen

voor wat niet te meten of te betalen is,

voor wat buiten diploma’s valt…

Hier wegen àndere wegen door…

woorden als inzet,

een hart hebben voor de mensen,

tijd voor hen maken,

kortom: van mensen durven houden.

Anders wordt de beste vader

de hoogste geschoolde pedagoog

en de liefste echtgenote

de best getrainde relatiedeskundige.

Zonder liefde is alles waardeloos!

Alleen de liefde

kan de mens teruggeven

aan zichzelf!

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos