woensdag 20 april 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Mensen zonder geweld… Geweldige mensen!

Algemeen verspreide opvattingen

en houdingen dwingen.

Publieke opinie, pers, radio, televisie, mode…

dicteren wat mensen denken en doen.

Commercieel opgepepte ontspanning

verdooft en verslaaft

achter een masker van vrijheid.

Enkelingen en ‘pop-groepen’ bouwen

aan het geheimzinnige ‘men’

en bepalen hoe wij moeten leven.

Mensen zonder geweld… geweldige mensen!

Zich niet langer verdedigen.

Vrij je mening uiten.

Luisteren en leren van elkaar.

Het opnemen voor en met mensen zonder stem.

Zich riskeren, zich prijsgeven, kwetsbaar worden.

Dat is de weg van mensen zonder geweld.

Ze slaan niet terug. Ze vergeven.

Ze dragen geen wrok of haat. Ze verdragen.

Ze bijten niet terug. Ze zijn mild.

Ze worden niet bitter en laten zich nog ontroeren.

Ze roepen en schreeuwen niet,

maar ze wijken evenmin.

Ze dragen vrede en houden het uit.

Ze roeien tegen de stroom in.

Ze zijn als olie op arduin.

Wat zou de wereld verharden zonder hen!

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos